Politechnika Gdańska - Wydział Mechaniczny

Na wydziale obecnie uczy się ok. 2150 studentów, w tym ok. 400 kobiet.

Wydział oferuje następujące kierunki studiów:

1. Energetyka
2. Inżynieria materiałowa
3. Inżynieria mechaniczno-medyczna
4. Mechanika i budowa maszyn
5. Mechatronika
6. Zarządzanie i inżynieria produkcji
7. Technologie kosmiczne i satelitarneSTUDIA STACJONARNE I STOPNIA

1. Energetyka | 7 semestrów

Zrównoważony rozwój kraju nie może obyć się bez dobrych specjalistów z dziedziny energetyki, świadomych roli, jaką współcześnie odgrywają ekologiczne rozwiązania. Właśnie takim absolwentem staniesz się poznając tajniki techniki cieplnej, elektroenergetyki, ekonomii i informatyki.
SPECJALNOŚCI:
Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych
Proekologiczne technologie energetyczne
Energy Technologies

CO PO STUDIACH?
Jako specjalista od wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii z łatwością znajdziesz zatrudnienie w elektroenergetyce, elektrowniach, ośrodkach naukowo-badawczych i firmach doradczych. Równie dobrze możesz związać się z diagnostyką, inżynierią ruchu, a nawet monitoringiem i nadzorowaniem działalności przedsiębiorstw w kwestii ochrony środowiska i utylizacji odpadów.
Nie zapomnij, że... Energetyka jest kierunkiem międzywydziałowym, prowadzonym wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki oraz Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa.

2. Inżynieria materiałowa | 7 semestrów

Posiądziesz tu nie tylko wiedzę z zakresu budowy materiałów, modyfikacji ich własności, doboru i przewidywania okresu eksploatacji. Dla twojego chłonnego umysłu przygotowaliśmy także garść specjalistycznych informacji dotyczących dwóch grup materiałów: unikatowych oraz biomedycznych i biomimetycznych. Brzmi ciekawie? Twój przyszły pracodawca też z pewnością tak myśli;-)

SPECJALNOŚCI:
Inżynieria materiałów strukturalnych i biomateriałów

CO PO STUDIACH?
Dzięki niezwykłej użyteczności tego kierunku masz wiele możliwości zaistnienia na rynku pracy. Przemysł biomateriałów, chemiczny, elektroniczny, specjalistyczne laboratoria, a nawet branża recyklingowa mogą się tobą zainteresować. Specjaliści od inżynierii materiałowej poszukiwani są także w energetyce i transporcie. Czujesz się dobrze w klimacie akademickim? Spróbuj swoich sił w instytucjach naukowych.
Nie zapomnij, że... Inżynieria materiałowa jest kierunkiem międzywydziałowym, prowadzonym wspólnie z wydziałami Chemicznym oraz Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

3. Inżynieria mechaniczno-medyczna | 7 semestrów

Jeśli masz ochotę na solidną dawkę wiedzy z zakresu projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych, wytwarzania, budowy i eksploatacji maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii medycznej - spróbuj swoich sił na naszym kierunku. Opanujesz tu również podstawową wiedzę medyczną zaserwowaną pod postacią wykładów z anatomii i fizjologii człowieka, chirurgii, biochemii, neurologii, immunologii i wielu innych.

SPECJALNOŚCI:
Konstrukcja, eksploatacja
Technologie, materiały, implanty

CO PO STUDIACH?
Szukaj zatrudnienia w sferze projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej. Możesz zainteresować się produkcją i eksploatacją mechanicznych urządzeń stosowanych w zabiegach operacyjnych, procedurach leczniczych i rehabilitacyjnych. Prowadzenie małych i średnich przedsiębiorstw ytwarzających sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia wyposażenia medycznego także nie powinno stanowić dla ciebie problemu. Kończąc ten kierunek staniesz również przed szansą pracy w zakładach projektowania i produkcji sprzętu medycznego i urządzeń rehabilitacyjnych. Ale to nie wszystko - również firmy specjalizujące się w projektowaniu oraz wytwarzaniu sztucznych narządów i protez,
a także zakłady usługowe zajmujące się doborem, zakupem, instalacją i naprawą wymienionych urządzeń mogą okazać się przydatne w kontekście zawodowym. Nie zapomnij, że... Inżynieria mechaniczno-medyczna to kierunek międzyuczelniany, prowadzony wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.


4. Mechanika i budowa maszyn | 7 semestrów

Dzięki studiom na tym kierunku o maszynach będziesz wiedział wszystko. Ich budowa, wytwarzanie i eksploatacja wraz z zasadami mechaniki i projektowania staną się podstawą twojego wykształcenia. Do tego dowiesz się, jak zarządzać pracą w zespole i posługiwać się nowoczesnym i technikami komputerowymi.

SPECJALNOŚCI:
Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa
Pojazdy, maszyny robocze i układy napędowe
Technologia maszyn i materiałów konstrukcyjnych

CO PO STUDIACH?
Jako absolwent naszego kierunku znajdziesz swoje miejsce w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych. Organizacja
produkcji i automatyzacja procesów to kolejne odpowiednie dla mechanika maszyn zajęcia. Należy do nich dodać także pracę w jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów,
jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej
i informatycznej.

5. Mechatronika | 7 semestrów

To jedyne w swoim rodzaju połączenie mechaniki, elektroniki, informatyki i sterowania, które w sumie daje efekty bez porównania lepsze niż wszystkie wymienione dziedziny traktowane oddzielnie.
Zadbamy, byś studiując z nami świetnie radził sobie z projektowaniem mechatronicznym, interdyscyplinarnymi projektami zespołowymi w robotyce, nowoczesnych maszynach i procesach produkcyjnych, aparaturze medycznej, a nawet zaawansowanym funkcjonalnie sprzęcie
gospodarstwa domowego. Dodatkowo poznasz język obcy w wersji "branżowej", co z pewnością ułatwi ci zaistnienie na międzynarodowym rynku pracy.

SPECJALNOŚCI:
Mechatronika stosowana

CO PO STUDIACH?
Miejsca odpowiednie dla osób z twoim wykształceniem to firmy przemysłu elektromaszynowego, motoryzacyjnego, sprzętu medycznego, lotniczego i obrabiarkowego. Będziesz mile widziany wszędzie tam, gdzie korzysta się z układów mechatronicznych, w stacjach diagnostycznych i instytutach naukowo-badawczych.

6. Zarządzanie i inżynieria produkcji | 7 semestrów

Dobry menedżer musi skutecznie łączyć teorię z praktyką. Właśnie dlatego przekażemy ci wiedzę m.in. z zakresu inżynierii produkcji, procesów i systemów produkcyjnych, systemów informatycznych,
ekonomiki produkcji, systemów jakości, ergonomii, a do tego okrasimy ją zajęciami praktycznymi. W naszych laboratoriach i pracowniach zapoznasz się ze skomputeryzowanymi centrami obróbkowymi,
nowoczesnymi metodami prototypowania maszyn oraz komputerowo wspomaganym projektowaniem procesów technologicznych.


SPECJALNOŚCI:
Inżynieria wytwarzania i napraw maszyn
Zarządzanie jakością i informatyczne systemy produkcyjne

CO PO STUDIACH?
Mając unikatowy zestaw umiejętności inżyniersko-menedżerskich nastaw się na objęcie stanowiska lidera zespołów realizujących i doskonalących procesy wytwórcze. Jeśli chcesz, możesz także
pracować w zespołach rozwiązujących problemy związane z maszynami i urządzeniami - od projektowania, poprzez wytwarzanie, a na diagnostyce i serwisowaniu kończąc.


STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

1. Energetyka | 3 semestry

SPECJALNOŚCI:
Projektowane i modelowanie systemów energetycznych

CO PO STUDIACH?
Świetnie sprawdzisz się w elektroenergetyce, projektowaniu urządzeń i systemów energetycznych, elektrowniach, ośrodkach naukowo-badawczych, firmach doradczych i instytucjach nadzoru
energetycznego. Energetycy poszukiwani są również w takich dziedzinach, jak inżynieria ruchu, diagnostyka, bezpieczeństwo oraz niezawodność urządzeń i systemów, zarządzanie w gospodarce energetycznej, sterowanie i automatyzacja systemów i urządzeń energetycznych, monitorowanie i nadzorowanie działalności przedsiębiorstw. Nie zapomnij, że... Energetyka jest kierunkiem międzywydziałowym, prowadzonym wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki oraz Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa.

2. Inżynieria materiałowa| 3 semestry

SPECJALNOŚCI:
Technologie materiałowe

CO PO STUDIACH?
Znajomość technologii materiałowych, począwszy od procesu projektowania technologii przez wytwarzanie materiałów i aż do oceny własności użytkowych, otwiera przed absolwentami nowe
możliwości realizacji zawodowej, w tym w wielu przedsiębiorstwach Pomorza, Polski, w firmach zagranicznych, w uczelniach i instytutach, biurach projektowych, przedsiębiorstwach handlowych.
Nie zapomnij, że... Inżynieria materiałowa jest kierunkiem międzywydziałowym, prowadzonym wspólnie z wydziałami Chemicznym oraz Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

3. Inżynieria mechaniczno-medyczna | 3 semestry

SPECJALNOŚCI:
Projektowanie, konstrukcja
Materiały, technologie, implanty

CO PO STUDIACH?
Twoja kariera ma szansę rozwinąć się w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, instytucjach badawczych, jednostkach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy
z zakresu budowy maszyn. Znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych.Nie zapomnij, że... Inżynieria mechaniczno-medyczna to kierunek
międzyuczelniany, prowadzony wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

4. Mechanika i budowa maszyn | 3 semestry

SPECJALNOŚCI:
Wspomaganie komputerowe projektowania i eksploatacji maszyn
Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne
Technologia maszyn i komputerowe wspomaganie produkcji
Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa
International Design Engineer

CO PO STUDIACH?
Szukaj zawodowego szczęścia w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, w budownictwie stalowym, biurach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz zakładach związanych
z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych. Możesz z powodzeniem szukać pracy w jednostkach odbioru technicznego oraz jakościowego produktów i materiałów, firmach produkcyjnych i usługowych wymagających wiedzy technicznej.

5. Mechatronika | 3 semestry

SPECJALNOŚCI:
Projektowanie mechatroniczne
Systemy mechatroniczne

CO PO STUDIACH?
Nie będziesz skazany na jedną branżę, ponieważ absolwentami o tym profilu zainteresowane są firmy zarówno sektora motoryzacyjnego, lotniczego, przez stacje serwisowe i diagnostyczne, na sprzęcie
gospodarstwa domowego kończąc.

6. Technologie kosmiczne i satelitarne | 3 semestry

SPECJALNOŚCI:
Technologie materiałowe i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej

CO PO STUDIACH?
Nie zapomnij, że...To kierunek międzywydziałowy, prowadzony z Wydziałem Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki, oraz międzyuczelniany, prowadzony wspólnie z Akademią Morską w Gdyni oraz Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni.


STUDIA NIESTACJONARNE
I stopień


I. Mechanika i budowa maszyn | 7 semestrów

SPECJALNOŚCI:
Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa
Pojazdy, maszyny robocze i układy napędowe
Technologia maszyn i materiałów konstrukcyjnych

II stopień
I. Mechanika i budowa maszyn | 3 semestry


SPECJALNOŚCI:
Metody komputerowe i eksperymentalne w budowie maszyn
Inżynieria ochrony obiektów i infrastruktury

Opinie Średnia ocen: 6.0 (1)

 • Mateusz B - opinia

  Było ciężko, ale warto! Polecam każdemu kto chce zostać inżynierem.

  Poziom nauczania 6
  Zajęcia dodatkowe 6
  Wyposażenie 6
  Przystępność cen 6
  Ocena ogólna 6

  Mateusz B