Politechnika Gdańska - Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Na wydziale obecnie uczy się 1904 studentów, przy czym 667 z nich stanowią kobiety.

Wydział oferuje następujące kierunki studiów:

1. Energetyka
2. Transport
3. Oceanotechnika
4. Techniki geodezyjne w inżynierii


Studia I stopnia zapewnią ci tytuł inżyniera, a II stopnia magistra.

Oto gratka dla wychowanych na przygodach najsłynniejszego wilka morskiego, Popeye'a. Jeżeli woda jest także twoim żywiołem, spróbuj swoich sił na Wydziale OiO. Dostaniesz tu szansę na okiełznanie mórz i oceanów, a z bardziej pragmatycznego punktu widzenia - na użyteczne praktyki i pracę u największych specjalistów branży, takich jak Remontowa, General Electric czy Det Norske Veritas.

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

1. Energetyka | 7 semestrów


Zrównoważony rozwój kraju nie może obyć się bez dobrych specjalistów z dziedziny energetyki, świadomych roli, jaką współcześnie odgrywają ekologiczne rozwiązania. Właśnie takim absolwentem staniesz się poznając tajniki techniki cieplnej, elektroenergetyki, ekonomii i informatyki.

SPECJALNOŚCI:
Automatyzacja systemów energetycznych
Maszyny przepływowe
Energy Technologies

CO PO STUDIACH?

Jest wiele miejsc, w których twoja wiedza z pewnością się przyda - elektrownie, elektrociepłownie, koncerny energetyczne i firmy dystrybucyjne. Z powodzeniem odnajdziesz się również w firmach budujących obiekty elektroenergetyczne, turbiny oraz w działach elektroenergetycznych i energetycznych przedsiębiorstw przemysłowych różnych gałęzi gospodarki. Jeśli szczególnie interesuje cię zielona energia, możesz związać się z przedsiębiorstwami wdrażającymi nowe, proekologiczne technologie energetyczne. Nie zapomnij, że... Energetyka to kierunek międzywydziałowy, prowadzony wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki oraz Wydziałem Mechanicznym.

2. Transport | 7 semestrów

To chyba najlepsze miejsce w Polsce do studiowania zagadnień nowoczesnego transportu wodnego. Poznasz tu zasady budowy środków transportu dróg wodnych zarówno śródlądowych, jak i morskich, w tym statków towarowych i pasażerskich. Przygotujemy cię do rozwiązywania problemów projektowych oraz organizacyjnych. Nauczysz się między innymi planowania systemów sterowania i kierowania ruchem, organizowania i zarządzania procesami transportu wodnego.

SPECJALNOŚCI:
Środki transportu wodnego
Systemy transportu wodnego

CO PO STUDIACH?

Wiedzę zebraną w toku studiów z powodzeniem wykorzystasz w stoczniach małych i dużych, stoczniach remontowych, portach morskich i rzecznych, jednostkach służb ruchu wodnego i kapitanatach portów. Możesz też pełnić funkcje kierownicze w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu.

3. Oceanotechnika | 7 semestrów

Niech bliskość Bałtyku stanie się dla ciebie punktem wyjścia do badania zasobów mórz, oceanów i obiektów po nich pływających. W naszym programie kształcenia bierzemy pod uwagę wymagania współczesnego rynku, dlatego chcemy przybliżyć ci zarówno temat małych statków, jachtów, statków żeglugi przybrzeżnej, śródlądowej, jak i budowy obiektów offshore i obsługi platform wiertnicznych. Nie ignorujemy także zagadnienia technologii remontów statków. Uczymy budowania od najmniejszych jachtów i kutrów do największych superzbiornikowców i dużych statków pasażerskich.

SPECJALNOŚCI:
Budowa okrętów i jachtów
Maszyny, siłownie i urządzenia okrętów i obiektów oceanotechnicznych
Zarządzanie i marketing w gospodarce morskiej
Inżynieria zasobów naturalnych

CO PO STUDIACH?

Jako absolwent będziesz poszukiwany przez stocznie produkcyjne, remontowe, zakłady kooperujące z przemysłem okrętowym. Okrętowcy są chętnie zatrudniani w biurach projektowo-konstrukcyjnych przemysłu okrętowego, w przedsiębiorstwach armatorskich, w instytucjach nadzoru technicznego i administracji morskiej. Oceanotechnika to także inżynieria zasobów naturalnych, eksploracja zasobów mórz i oceanów oraz morskie energie odnawialne. Chcesz rozwijać się jako naukowiec? Ten cel możesz osiągnąć na wyższych uczelniach technicznych, w instytucjach naukowych oraz w placówkach badawczo-rozwojowych przemysłu okrętowego. Być może znajdziesz się w instytucjach zajmujących się eksploatacją mórz i oceanów lub wdrażaniem nowych form organizacji i zarządzania. Wachlarz możliwości uzupełnia przemysł maszynowy i eksploatacja portów i floty.

4. Inżynieria zasobów naturalnych

Kierunek planowany do uruchomienia, aktualnie jako specjalność w ramach Oceanotechniki.

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

1. Energetyka | 3 semestry


SPECJALNOŚCI:
Zaawansowane systemy energetyczne
Napędy turbinowe w transporcie lądowym, oceanotechnice i lotnictwie
Eksploatacja systemów energetycznych

CO PO STUDIACH?

Szukaj zatrudnienia w branżach techniki cieplnej, elektroenergetyki, informatyki i ekonomii. Będziesz dysponował wiedzą pozwalającą na projektowanie nie tylko urządzeń, ale i całych systemów energetycznych. Być może przyłączysz się do ośrodków naukowo-badawczych i uczelni. Równie dobrze możesz też zatrudnić się w firmach doradczych, instytucjach nadzoru energetycznego oraz samorządu terytorialnego. Znajdziesz pracę w diagnostyce i zespołach zajmujących się bezpieczeństwem i niezawodnością urządzeń przetwarzających i przesyłających energię.

2. Transport | 3 semestry

CO PO STUDIACH?

Masz wiele możliwości zatrudnienia. Swoje miejsce odnajdziesz zarówno w jednostkach eksploatacyjnych i organizacyjnych transportu samochodowego, szynowego, wodnego i lotniczego, jak i w organizacjach samorządowych zajmujących się utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury transportowej. Ponadto będziesz w stanie zaoferować swoje umiejętności zakładom przemysłowym, przedsiębiorstwom spedycyjnym i instytutom naukowo-badawczym.
Uwaga! Kierunek planowany do uruchomienia, aktualnie realizowany na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.

3. Oceanotechnika | 3 semestry

SPECJALNOŚCI:
Projektowanie statków specjalnych i urządzeń oceanotechnicznych
Eksploracja zasobów mórz i oceanów
Technologie podwodne
Ocean Engineering (4 semestry)

CO PO STUDIACH?

Możliwości jest bez liku. Jako nasz absolwent będziesz mile widziany w sferze szeroko rozumianej gospodarki morskiej. Zwróć uwagę na stocznie produkcyjne, remontowe, zakłady kooperujące z przemysłem okrętowym, biura projektowo-konstrukcyjne i przedsiębiorstwa armatorskie. Swoje miejsce być może znajdziesz także w instytucjach nadzoru technicznego i administracji morskiej, w placówkach badawczo-rozwojowych przemysłu okrętowego lub instytucjach zajmujących się eksploatacją mórz i oceanów. Licz również na pracę w przedsiębiorstwach wydobywczych surowców mineralnych, zasobów biologicznych i energetycznych farm wiatrowych. Jednak to nie wszystko - zatrudnienia możesz szukać także w przedsiębiorstwach doradczo-konsultingowych, instytucjach klasyfikacyjnych, w administracji morskiej oraz międzynarodowych instytucjach sektora okrętowego.

4. Techniki geodezyjne w inżynierii | 3 semestry

SPECJALNOŚCI:
Technologie pomiarowe w oceanotechnice
SIP i teledetekcja w gospodarce morskiej*

CO PO STUDIACH?

Kończąc ten kierunek zyskasz możliwość dokonywania pomiarów geodezyjnych nie tylko na lądzie, ale przede wszystkim w strefie brzegowej i na morzu. Zajmiesz się konstrukcjami offshore, jednostkami pływającymi i obiektami podwodnymi. Po solidnym przeszkoleniu z zakresu metrologii i systemów informacji przestrzennej powinieneś móc swobodnie korzystać z ofert pracy, w które obfituje północna Polska.
*Nie zapomnij, że... To kierunek międzywydziałowy prowadzony wspólnie z wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska. Specjalność oznaczona gwiazdką jest dostępna na Wydziale ILiŚ.

STUDIA NIESTACJONARNE

I stopień

1. Oceanotechnika | 8 semestrów


SPECJALNOŚCI:
Budowa okrętów i jachtów
Maszyny, siłownie i urządzenia okrętów
i obiektów oceanotechnicznych

II stopień

2. Oceanotechnika | 4 semestry


SPECJALNOŚCI:
Projektowanie statków specjalnych i urządzeń oceanotechnicznych
Eksploracja zasobów mórz i oceanów

Opinie

Ten obiekt nie ma jeszcze opinii.