Wydział Polityki Społecznej Pomorski Urząd Wojewódzki

W skład Wydziału Polityki Społecznej wchodzą:
- oddział Pomocy Społecznej
- oddział Służb Zatrudnienia
- oddział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.
Samodzielne stanowiska pracy do spraw:
- nadzoru nad domami pomocy społecznej oraz placówkami zapewniającymi całodobową opiekę,
- osób niepełnosprawnych,
- obsługi prawnej,
- organizacyjno-administracyjnych.

Opinie

Ten obiekt nie ma jeszcze opinii.