Działalność on-line 

Politechnika Gdańska - Wydział Zarządzania i Ekonomii

Działalność on-line 

Studia niestacjonarne, podyplomowe i stacjonarne. W języku polskim lub angielskim.

Wydział oferuje następujące kierunki studiów:

Analityka gospodarcza
Analityka gospodarcza (w jęz. angielskim)
Ekonomia

Inżynieria Danych (w jęz. angielskim)
Zarządzanie
Zarządzanie (w jęz. angielskim)
Zarządzanie inżynierskie


Studia I stopnia zapewnią ci tytuł inżyniera lub licencjata, a II stopnia magistra.

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

1. Analityka gospodarcza | 6 semestrów


Bycie w posiadaniu informacji to nie wszystko - trzeba jeszcze umieć je odpowiednio przeanalizować. Na wygranej pozycji są ci, którzy mają tę umiejętność. Swoje zdolności analityczne możesz wykorzystać na tym właśnie kierunku. Zdobędziesz tu wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, a podeprzesz ją znajomością systemów informatycznych. Wyedukujesz się w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu informacji, ich prezentacji i wizualizacji. Dokonasz analiz efektywności, współzależności zjawisk ekonomicznych, a dzięki pracy w zespołach projektowych przekonasz się, że co dwie głowy, to nie jedna.

PROFILE DYPLOMOWANIA
Analityk biznesowy
Analityk makroekonomiczny

CO PO STUDIACH?

Wybierz miejsce odpowiadające twoim zainteresowaniom - może być to sektor przedsiębiorstw, sektor bankowy, ubezpieczeniowy, działalność analityczna i doradcza. Jeśli cenisz sobie niezależność, a dobrze opanowałeś obsługę specjalistycznego oprogramowania wspomagającego wnioskowanie i podejmowanie decyzji, masz możliwość założenia własnej firmy.

2. Ekonomia | 6 semestrów

Podobno jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tutaj jednak nie zadowalamy się prostymi wyjaśnieniami. Wnikliwie przyglądamy się stosunkom międzynarodowym, lokalnym uwarunkowaniom, ludzkim skłonnościom i wszystkiemu temu, co wpływa na ciągły brak harmonii między potrzebami ludzi a ograniczonymi zasobami. To fascynująca analiza danych liczbowych, które znajdują odzwierciedlenie bezpośrednio w naszym codziennym życiu.

PROFILE DYPLOMOWANIA
Ekonomia społeczna
Ekonomia międzynarodowa
Ekonomia menadżerska

CO PO STUDIACH?

Szukaj zatrudnienia jako analityk ekonomiczny lub doradca inwestycyjny.Świetnie poradzisz sobie również w działach finansowych wszelkich przedsiębiorstw, administracji publicznej, ale także w instytucjach międzynarodowych i organizacjach pozarządowych (NGO).

3. Inżynieria Danych* | 7 semestrów (w języku angielskim)

Podejmowanie ważnych decyzji opiera się na zbieraniu i analizowaniu wielu informacji. Inżynieria danych pomaga w zrealizowaniu tego celu, łącząc doświadczenia i wiedzę z dwóch obszarów: informatyki i zarządzania. Studenci kierunku dowiadują się, jak postępować z dużymi  ilościami danych pochodzącymi z różnych źródeł, uczą się również je interpretować. Wszystko to w oparciu o programy i algorytmy komputerowe, a także wiedzę z matematyki, statystyki i ekonomii. Dzięki dużej liczbie zajęć praktycznych można mieć pewność, że po ukończeniu studiów nie zostaniemy jedynie teoretykami, lecz fachowcami przygotowanymi do działania w biznesie.

PROFILE DYPLOMOWANIA
Big data w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Tworzenie rozwiązań typu big data
Eksploracja danych w podejmowaniu decyzji managerskich
Inteligentne przetwarzanie danych

CO PO STUDIACH?
Znajdziesz zatrudnienie w działach IT firm, gdzie wiedzę informatyczną można spożytkować dla strategicznych celów biznesowych, jak i w działach ekonomicznych, gdzie można wykorzystać swoją wiedzę ekonomiczną dla zidentyfikowania potrzeb informatycznych firmy. Możesz być pośrednikiem między projektującymi narzędzia informatyczne a kadrą kierowniczą przedsiębiorstw lub znaleźć pracę w szeroko pojętym biznesie – bankowości, finansach, marketingu.

*Kierunek międzywydziałowy: Wydziału Zarządzania i Ekonomii oraz Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki


4. Zarządzanie* | 6 semestrów (w języku angielskim)

Poczuj klimat zarządzania na światowym poziomie poznając zasady ekonomii, finansów, prawa i marketingu. Zdobywaj wiedzę w międzynarodowych grupach studentów, z którymi będziesz miał okazję realizować wiele projektów. To najlepszy sposób na to, by przygotować się do pracy w międzynarodowym środowisku zawodowym. By jeszcze bardziej ułatwić ci karierę menadżerską, oferujemy intensywny kurs języka chińskiego wraz z elementami chińskiej kultury.

Uwaga! Studia na tym kierunku są płatne.

CO PO STUDIACH?

Odważni i ambitni młodzi menadżerowie mogą zakładać własne biznesy. Ci, którzy chcą wtopić się w struktury już istniejących firm, mogą próbować swoich sił w bankach, przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach usługowych i handlowych oraz korporacjach międzynarodowych.

*Kierunek z najwyższą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), jedyny na Wybrzeżu. 

5. Zarządzanie inżynierskie* | 7 semestrów

Proponujemy ci wyjątkowy zestaw naukowy - wiedzę menadżerską uzupełnioną umiejętnością rozwiązywania problemów praktycznych. To jedyne w swoim rodzaju połączenie dające ci biegłość zarówno na płaszczyźnie nauk społecznych i ekonomicznych, jak i ścisłych oraz technicznych. Wszystko to w połączeniu z biegłością w zarządzaniu projektami i opanowaniem narzędzi informatycznych daje w sumie sylwetkę absolwenta wszechstronnego, gotowego na podbój rynku pracy.

PROFILE DYPLOMOWANIA
Inżynieria systemów produkcji
Inżynieria środowiska pracy
Technologie informatyczne w zarządzaniu

CO PO STUDIACH?

Sprawdzisz się jako projektant procesów i systemów produkcyjnych. Możesz także zająć się inżynierią jakości, zarządzaniem bezpieczeństwem, zarządzaniem projektami, ergonomią procesów i sprawami związanymi ze środowiskiem baz danych i technologii
zespołów IT.

*-Kierunek uzyskał akredytację certyfikatu „Studia z Przyszłością 2017"
 - Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierunek Zarządzanie Inżynierskie znalazł się na II miejscu w Polsce biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń kandydatów na jedno miejsce w rekrutacji 2018/2019.
- Kierunek z najwyższą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA


1. Analityka gospodarcza | 4 semestrySPECJALNOŚCI
Analityk biznesowy
Analityk makroekonomiczny

CO PO STUDIACH?

Prognozowanie, modelowanie i analiza złożonych procesów gospodarczych to rzeczy, którymi możesz się zajmować jako absolwent tego kierunku. Ponadto będziesz zdolny do pracy przy sporządzaniu planów i prognoz gospodarczych, a także tworzenia raportów finansowych, sprzedażowych i innych.

2. Analityka Gospodarcza | 4 semestry (w języku angielskim)

SPECJALNOŚCI
Global Studies


CO PO STUDIACH?
Prognozowanie, modelowanie i analiza złożonych procesów gospodarczych to rzeczy, którymi możesz się zajmować jako absolwent tego kierunku. Ponadto będziesz zdolny do pracy przy sporządzaniu planów i prognoz gospodarczych, a także tworzenia raportów finansowych, sprzedażowych i innych w międzynarodowych firmach w kraju bądź zagranicą.

3. Zarządzanie | 3-4 semestry

SPECJALNOŚCI
Zarządzanie organizacją
Przedsiębiorczość i marketing
Zarządzanie jakością i projektami innowacyjnymi
Nowoczesne zarządzanie w bankowości i finansach

CO PO STUDIACH?

Dobrze sprawdzisz się w przedsiębiorstwach produkcyjnych, bankach, firmach usługowych i handlowych, a nawet prowadząc własną działalność gospodarczą. Dzięki sprawności w posługiwaniu się narzędziami informatycznymi usprawnisz funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa, organizacji publicznej i pozarządowej.

4. Zarządzanie | 3-4 semestry (w języku angielskim)

SPECJALNOŚCI
International Management
Small Business Economics and Management

CO PO STUDIACH?

Dobrze sprawdzisz się w międzynarodowych przedsiębiorstwach produkcyjnych, bankach, firmach usługowych i handlowych, a nawet prowadząc własną działalność gospodarczą. Dzięki sprawności w posługiwaniu się narzędziami informatycznymi usprawnisz funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa, organizacji publicznej i pozarządowej.


STUDIA NIESTACJONARNE

I stopień

1. Analityka gospodarcza | 6 semestró
w

PROFILE DYPLOMOWANIA
Analityk rynku
Analityk finansowy

2. Zarządzanie inżynierskie | 8 semestrów

PROFILE DYPLOMOWANIA
Inżynieria systemów produkcji
Inżynieria środowiska pracy
Technologie informatyczne w zarządzaniu

II stopień

1. Analityka gospodarcza | 4 semestry


SPECJALNOŚCI
Analityk biznesowy
Analityk makroekonomiczny

2. Zarządzanie | 3-4 semestry

SPECJALNOŚCI
Zarządzanie organizacją
Przedsiębiorczość i marketing
Zarządzanie jakością i projektami innowacyjnymi
Nowoczesne zarządzanie w bankowości i finansach

Zdjęcia

Opinie

Ten obiekt nie ma jeszcze opinii.