Ogniska wychowawcze (5) +

Obszar

Godziny otwarcia

Ogniska wychowawcze

Tam dzieci i młodzież z problemami otrzymają wsparcie. Zajęcia terapeutyczne, pomoc psychologa, pomoc w nauce.

Aktualizacja dla

Z moich informacji wynika, że: