Gdańsk udostępni artystom lokale użytkowe

16 października 2017 (artykuł sprzed 3 lat)
Aleksandra Wrona

Gdańskie Otwarte Pracownie to program skierowany do lokalnych artystów. Będą mogli wynająć od miasta na preferencyjnych warunkach lokale pochodzące z komunalnego zasobu lokali użytkowych i urządzić tam swoje pracownie. W zamian będą zobowiązani do przeprowadzenia działań służących upowszechnianiu aktywności twórczej i włączeniu w nią publiczności i mieszkańców.- Program kierujemy do artystów związanych z Gdańskiem. W procedurze konkursowej będą mogli uzyskać miejsce do prowadzenia pracy twórczej na bardzo preferencyjnych warunkach w zamian za udostępnienie przestrzeni pracowni dla publiczności i mieszkańców. Formę i czas udostępnienia określi sam twórca. Program jest atrakcyjny zarówno dla artystów, jak i lokalnych społeczności - mówi Barbara Frydrych, dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury.
Dostępne lokale

Projekt powstał dzięki współpracy Biura Prezydenta ds. Kultury, Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego oraz Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych i realizuje założenia Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny w ramach Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. W tym momencie dostępnych jest pięć lokali: jeden w Oliwie (al. Grunwaldzka 498/9 zobacz na mapie Gdańska), jeden we Wrzeszczu (ul. Jana Dekerta 3 zobacz na mapie Gdańska), dwa w Nowym Porcie (ul. Na Zaspę 19 zobacz na mapie Gdańska, ul. Na Zaspę 34D zobacz na mapie Gdańska) i jeden na Oruni (ul. Żuławska 101 zobacz na mapie Gdańska).

- Miasto Gdańsk na cele programu udostępni rocznie pulę 5-10 lokali pochodzących z komunalnego zasobu lokali użytkowych. Część lokali usytuowana będzie w rejonach miasta, które wymagają szczególnego ożywienia - wyjaśnia Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej. - W wynajętych lokalach artyści będą mogli, oprócz pracy twórczej, prowadzić sprzedaż swoich prac i usług.
Do konkursu mogą przystąpić zarówno absolwenci uczelni artystycznych i członkowie organizacji twórczych, jak i twórcy nieprofesjonalni na podstawie rekomendacji wystawionych przez środowiska twórcze. Powinni posiadać dorobek artystyczny, który możliwy jest do przedstawienia w formie zbioru prac, publikacji czy nagrań. Muszą też przedstawić harmonogram nieodpłatnych działań prezentujących publiczności dorobek, proces pracy twórczej lub też działań z zakresu edukacji artystycznej i upowszechniania wybranej dziedziny sztuki. Listę dostępnych lokali można sprawdzić na stronie www.gznk.pl.Zobacz także: Przestrzeń sztuki WL4 do wyburzenia. Artyści szukają nowego miejsca

Koszt najmu

Za użytkowanie pracowni artyści poniosą koszt:
  • 10 proc. wskazanej w ofercie stawki bazowej - dla osób prowadzących osobiście działalność twórczą lub artystyczną z wyłączeniem handlu
  • 30 proc. wskazanej w ofercie stawki bazowej - dla osób prowadzących osobiście działalność twórczą lub artystyczną z możliwością handlu.

Wspomniana stawka bazowa jest to stawka za 1 m kw. powierzchni użytkowej komunalnego lokalu użytkowego, ustalana corocznie dla poszczególnych stref bez względu na rodzaj prowadzonej w ich obrębie działalności w oparciu o przeprowadzane badanie rynku. Jest ona podawana do publicznej wiadomości w formie zarządzenia najpóźniej w IV kwartale roku poprzedzającego - aktualna wysokość kwotowa będzie znana pod koniec tego tygodnia.

Najemca podpisze umowę na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat. Po wygaśnięciu umowy będzie mu przysługiwało pierwszeństwo w ponownym ubieganiu się o ten lokal.

Wybór najemcy

O tym, kto zajmie poszczególne lokale zadecyduje prezydent Miasta Gdańska po zapoznaniu się z opinią komisji. W skład komisji wchodzić będą przedstawiciele Biura Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przedstawiciele Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowego Zakładu Budżetowego, przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz przedstawiciel Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Już w tym tygodniu będzie można aplikować o jeden z dostępnych lokali. W tym celu należy sprawdzić pulę lokali na stronie Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, po czym złożyć swoją ofertę w znajdującym się na stronie formularzu. Oferta powinna zawierać program działań angażujących mieszkańców i publiczność we współtworzenie kultury.
Co sądzisz o programie Gdańskie Otwarte Pracownie?
65%

to świetny pomysł, dobrze, że miasto wspiera artystów

10%

miasto powinno inwestować w kulturę, ale ten projekt jest nietrafiony

21%

tańsze lokale bardziej przydałyby się młodym przedsiębiorcom

4%

nie wiem, nie interesuję się kulturą

zakończona

łącznie głosów: 200