Gdańsk przekazał dwa budynki instytucjom kultury

12 maja 2020, 7:00
Łukasz Rudziński

Miasto Gdańsk przekazało w ostatnich miesiącach dwa budynki instytucjom kultury, odstępując od obowiązku przetargowego. Gmach przylegający do Dworu Artusa przy ul. Długi Targ 46/47 przekazano Muzeum Gdańska, zaś budynek przy ul. Śluza 3 trafi do Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Oba lokale zostały przekazane w użytkowanie wspomnianym instytucjom na okres 50 lat.Usługi online w TrójmieścieNieruchomość przy ul. Śluza 3 obejmuje działki nr 194/1 i 182/6 o łącznej powierzchni ponad 4 tys. m kw. Z wnioskiem o przekazanie lokalu wystąpiła ASP w Gdańsku.

"W budynku przy ul. Śluza 3 Akademia planuje prowadzenie działalności dydaktycznej i kulturalnej. Poza podstawową działalnością dydaktyczną organizowane będą w nim różne wydarzenia artystyczne, w których będzie mogła uczestniczyć lokalna społeczność, co przyczyni się do rozszerzenia oferty kulturalnej dzielnicy Dolne Miasto" - czytamy w uzasadnieniu decyzji Rady Miasta Gdańska. Akademia ma wykończyć i wyposażyć wnętrza na potrzeby swojej działalności.

Przekazany Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku budynek w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku", które jest realizowane na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, przejdzie rewaloryzację i adaptację na potrzeby uczelni, co sfinansowane zostanie ze środków prywatnych przy wsparciu miasta Gdańsk.

Z kolei gmach, który przekazano Muzeum Gdańska, składa się z dwóch segmentów kamienic (dawnej określanych jako nr 46 i 47). Budynek znany był pod nazwą Stary Dom Ławy, a obecnie nazywany jest Domem Ekonomistów. Muzeum jako właściciel sąsiadującego z nim Dworem Artusa może przeprowadzić w nowo nabytej nieruchomości niezbędne prace remontowo-budowlane i konserwatorskie. Umożliwi to dostosowanie zabytkowego zespołu kamienic do obecnych standardów i pozwoli zasilić zespół budynków Dworu Artusa.

Przeczytaj: częściowe odmrożenie kultury- Dziękujemy radnym miasta Gdańska za podjęcie uchwały w sprawie przyszłości Domu Ekonomistów, która otwiera przed Muzeum Gdańska nowe perspektywy i umożliwia rozwój dotychczasowej działalności na rzecz promowania dziedzictwa kulturalnego i historycznego Gdańska. O szczegółach i planach wobec budynku przylegającego do Dworu Artusa poinformujemy w stosownym czasie - mówi Andrzej Gierszewski z Muzeum Gdańska.