stat

Kultura (nie)dostępna. Programy ministra kultury po odwołaniach

19 maja 2017, 15:30
Łukasz Rudziński

Niepokojąco długo trwa w tym roku procedura przyznawania dotacji ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Dopiero 17 maja ogłoszono wyniki ostatniego z programów - Kultury Cyfrowej, a ważne programy, m.in. Edukacja Kulturalna czy Kultura Dostępna - zostały rozstrzygnięte dopiero w połowie kwietnia, kilka tygodni później niż w ostatnich latach. Wciąż nie zostały rozpatrzone odwołania od wyników niektórych programów. Niestety, w większości przypadków trójmiejskie imprezy niewiele zyskały na procedurze odwoławczej.Najlepiej spośród trójmiejskich odwołań od wyników naborów wygląda sytuacja w programie Muzyka. Tutaj pozytywnie rozpatrzono odwołanie Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis i przyznano grant w wysokości 85 tys. zł na Międzynarodowy Festiwal Mozartowski Mozartiana 2017. Również Klub Żak zyskał w procedurze odwoławczej - jego Festiwal Jazz Jantar 2017 dofinansowano kwotą 63 tys. zł. Najwięcej z trójmiejskich instytucji w tym programie otrzymało jednak Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła św. Trójcy Dziedziniec, które dostało 90 tys. zł na Festiwal ORGANy PLUS+ 2017-2018 we franciszkańskim kościele p.w. Św. Trójcy w Gdańsku.

Jedynym trójmiejskim odwołaniem pozytywnie rozpatrzonym przez MKiDN w programie Teatr i Taniec jest Teatralne Pomorze Fundacji Pomysłodalnia, która dostała 20 tys. zł. Z kolei w programie Film Trójmiasto pozostało bez dodatkowych środków ministerialnych. Wciąż nie ogłoszono listy odwołań w programie Sztuki Wizualne.

Bardzo długo przyszło nam czekać na rozstrzygnięcie programu Kultura Cyfrowa, z którego wyników najbardziej zadowoleni są w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska (na Cyfrowe Dziedzictwo Pomorza - digitalizacja i udostępnianie zbiorów MHMG - etap II przeznaczono 272 tys. zł). Również Fundacja Archiwum Filmowe "Drogi do niepodległości" dostała solidne wsparcie - 192,5 tys. zł, które zostanie wydane na Udostępnienie wersji cyfrowej filmów dokumentalnych i notacji Video Studio Gdańsk.

Projekt "Wi@tr od Morza II" autorstwa Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada w Gdańsku dofinansowano kwotą 107,5 tys. zł, zaś inicjatywę "Gdynia w sieci - digitalizacja zbiorów Muzeum Miasta Gdyni" (przygotowaną przez Muzeum Miasta Gdyni) wyceniono na 104,5 tys. zł. Procedura odwoławcza będzie szansą m.in. dla Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Instytutu Kultury Miejskiej, Polskiej Filharmonii Bałtyckiej czy Fundacji Gdańskiej.

Z kolei w programie Kultura Dostępna 20,5 tys. zł pozyskało Muzeum Emigracji na Muzeum Bez Wyjątku 2017. 29 tys. zł na "Smaki teatru" - cykl warsztatów i spektakli dla osób niewidomych, niedowidzących, niesłyszących i niedosłyszących dostał Teatr Wybrzeże. Gdańska Fundacja Dobroczynności pozyskała z kolei 16 tys. zł na Krakowską ucztę kulturalną i inne atrakcje - szansą na zapobieganie marginalizacji dorosłych osób niepełnosprawnych. Niestety wyników odwołań jeszcze nie ma.

Wśród tych, którym w kwietniu przyznano środki z programu Edukacja Kulturalna znalazła się Opera Bałtycka w Gdańsku, która na projekt "Teraz Moniuszko", cykl wydarzeń popularyzujących muzykę Moniuszki, dostała 46 tys. zł. Do Miejskiego Teatru Miniatura trafi z kolei 39 tys. zł na "Teatr i szkoła - projekt pilotażowy". Natomiast Muzeum Miasta Gdyni na "Projekt: morze" przyznano 32 tys. zł.

Na wyniki odwołania w tym programie czekają m.in. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Fundacja Theatrum Gedanense, Fundacja Generacja, Gdański Archipelag Kultury, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Muzeum Miasta Gdyni, Gdański Teatr Szekspirowski, Instytut Kultury Miejskiej czy Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Oby efekt był lepszy od wyników pozytywnie rozpatrzonych odwołań programu Edukacja Artystyczna, z których do Trójmiasta nie trafi nawet złotówka.

W programie Literatura 40 tys. zł na publikację i promocję książki "Xięga bałwochwalcza" Brunona Schulza i 27 tys. zł na publikację i promocję przekładu książki: Serge Fauchereau, "Xięga bałwochwalcza Brunona Schulza", a także 30 tys. zł na publikację i promocję książki: Jerzy Jarzębski, "Miasta - rzeczy - przestrzenie" otrzymała Fundacja "Terytoria Książki" (związana z wydawnictwem "Słowo/Obraz Terytoria"). Grant w wysokości 40 tys. zł na publikację i promocję książki Andrzeja Drzycimskiego "Losy westerplatczyków" trafił do Oficyny Gdańskiej Sp. z o.o. Towarzystwo Przyjaciół Sopotu dostało 12 tys. zł na wydanie książki krytycznej "Konstelacja Topoi. Antologia wypowiedzi programowych o poezji i krytyce w kręgu Toposu". Niemal 12 tys. zł trafiło do Wydawnictwa DiG Iwona Dacka-Górzyńska, S. Górzyński Sp.j. na książkę "Filologia - Filozofia - Retoryka. Wprowadzenie do badań literackich".

W procedurze odwoławczej programu Literatura Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria Sp. z o.o. w upadłości zakładowej zyskało 25 tys. zł na publikację i promocję książki Karla Schloegla "Koenisberg Hannah Arendt albo archeologia Europy" i 22 tys. zł na publikację i promocję książki Sławomira M. Nowinowskiego pt. "Jerzy Giedroyc w 1946 roku". Zaś Towarzystwo Przyjaciół Sopotu otrzymało 7 tys. zł na wydanie książki dra hab. Adriana Glenia pt. "Krytyka i metafizyka. Studia i szkice o najnowszych zjawiskach i tekstach".

Jakie wnioski płyną z tegorocznych programów ministra? Niestety, tak długa zwłoka w przyznawaniu grantów uderza w sektor NGO bardzo dotkliwie, szczególnie w te instytucje, dla których to jedno z najważniejszych źródeł finansowania. Spodziewać się można licznych przenosin imprez wiosennych (z kwietnia czy maja) na inne terminy. Dlatego wiosną przyszłego roku kalendarz imprez będzie prawdopodobnie skromniejszy, za to kłopot bogactwa czekać nas będzie jesienią - najpewniejszą porą roku z punktu widzenia przyznawania grantów. Na pewno nie przysłuży się to ani organizatorom, ani odbiorcom kultury.

Zobacz także: Przeładowany kalendarz koncertowy - atut czy przekleństwo?