Granty kulturalne marszałka. Do podziału pół miliona złotych

6 maja 2021, 17:15
Ewa Palińska
O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie. Na zdj. III Festiwal Baltic Souvenir. Więcej zdjęć (2)

O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie. Na zdj. III Festiwal Baltic Souvenir.

fot. Lucyna Pęsik/Trojmiasto.pl

O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie. Na zdj. III Festiwal Baltic Souvenir.

fot. Lucyna Pęsik/Trojmiasto.pl

Pół miliona złotych przeznaczy Zarząd Województwa Pomorskiego na wsparcie inicjatyw kulturalnych w ramach zadania "Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021". Maksymalna dotacja na jeden projekt wynosi 40 tys. zł. To już drugi nabór do tego konkursu w tym roku, w poprzednim rozdysponowano 1,4 mln zł. Wnioski można składać do 26 maja 2021 roku.O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie. Uprawnionymi do składania ofert są podmioty, które prowadzą działalność pożytku publicznego. Na projekt można otrzymać nawet 40 tys. zł. W tym roku na granty kulturalne (trzy nabory wniosków) samorząd naszego województwa przeznaczył w sumie 1,9 mln zł.

Kalendarz imprez - planowane imprezyGranty przyznawane są na przedsięwzięcia o charakterze artystycznym na terenie Pomorza w 2021 roku. Mogą dotyczyć m.in. koncertów, warsztatów, konkursów, spektakli, wystaw, konferencji, działań edukacyjnych, wydarzeń kulturalnych angażujących i integrujących mieszkańców regionu. Ważny jest też udział lokalnych artystów i animatorów w wydarzeniach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. W konkursie mogą wziąć też udział osoby, których działania artystyczne nie mieszczą się w żadnej z tych kategorii - są interdyscyplinarne.

Wyjątkowy charakter konkursu i zapewnienie bezpiecznej realizacji przedsięwzięć kulturalnych w czasie pandemii, wiążą się z nałożonym na oferentów obowiązkiem zdiagnozowania ryzyka. Kandydaci muszą przedstawić alternatywne rozwiązanie na organizację wydarzenia w reżimie sanitarnym.

Wydrukowaną z systemu Witkac.pl i podpisaną ofertę można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Do oferty należy dołączyć dopisek "Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021 - wsparcie zadań dotacją do 40 000 zł (II nabór)".

Zobacz też: Gdańskie Otwarte Pracownie tylko dla skrupulatnych

Ofertę należy obligatoryjnie:

a) wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą systemu Witkac.pl,

b) następnie wygenerowaną w systemie, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, ofertę należy złożyć w formie papierowej. Informacji na temat konkursu o przyznanie grantów w roku 2021 udzielają pracownicy Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58.

Dofinansowanie w konkursie uzyskał m.in. festiwal Globaltica. Więcej zdjęć (2)

Dofinansowanie w konkursie uzyskał m.in. festiwal Globaltica.

fot. fot. twoja stara robi foty z fosy

Dofinansowanie w konkursie uzyskał m.in. festiwal Globaltica.

fot. fot. twoja stara robi foty z fosy

W pierwszej turze konkursu do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły 182 oferty na ponad 7,5 mln zł. Zarząd województwa dofinansował 67 projektów (19 projektów w konkursie z ofertą od 40 tys. zł i 58 projektów do 40 tys. zł). Łącznie na wsparcie działań kulturalnych w ramach grantów samorząd przeznaczył 1,4 mln zł. Dofinansowanie uzyskały m.in. takie projekty, jak: 64. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie, 11 lat Fundacji Teatru BOTO - BOTO Fest, 11 koncertów gdańskiego zespołu Duo del Gesú z utworami trójmiejskich kompozytorów, album "SFINKS SOPOT 1991-2021", XVI Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską 2021, Teatr przy Stole w 2021 roku, 7. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych w Gdańsku, Warsztaty Kompozycji Muzyki Filmowej, Pomorze Kultury, Gdański Festiwal Muzyczny 2021, Soundrive Fest, GLOBALTICA World Cultures Festival 2021, Sopot Film Festival 2021, Octupus Film Festival i wiele innych.