Po wernisażu wystawy "Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku"

6 października 2020, 18:25
Magda Mielke

We wtorek, 6 października w południe na placu Władysława BartoszewskiegoMapka, przed głównym wejściem do Muzeum II Wojny Światowej odbył się wernisaż wystawy "Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku". Na kilkudziesięciu fotografiach składających się na plenerową wystawę można oglądać sceny z życia codziennego Polaków w czasach istnienia Wolnego Miasta Gdańska.Nadchodzące wystawy i spotkania w Trójmieście


Wystawa została przygotowana z okazji 100-lecia powstania Wolnego Miasta Gdańska. Na ustawionych przed Muzeum II Wojny Światowej tablicach widnieją fotografie, dokumenty, mapy i krótkie wzmianki ukazujące losy mniejszości polskiej, która od początku istnienia Wolnego Miasta Gdańska aktywnie działała na rzecz zachowania własnej tożsamości wobec niemieckiej większości, przysługując się tym Polsce.

Na zdjęciu otwierającym wystawę mieszkańcy Wolnego Miasta Gdańska trzymający baner z napisem: "W Gdańsku służymy Polsce". Kolejne plansze przedstawiają różne oblicza codziennego życia Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku aż do wybuchu II wojny światowej. Fotografie zostały pogrupowane w kilka kategorii dotyczących m.in. władzy, urzędów, gospodarki, kultury, organizacji społecznych, sportu czy religii. Choć plansze są ponumerowane, kolejność ich oglądania może być dowolna - tylko początek wystawy, na który składają się mapy ukazujące granice Wolnego Miasta Gdańska oraz miejsca, w których mieszkali Polacy, dobrze oglądać z zachowaniem chronologii.

Wystawa przybliża nie tylko czym było Wolne Miasto Gdańsk, ale i ukazuje zwyczajne życie jego mieszkańców - miejsca, które zamieszkiwali, zawody, jakie wykonywali i czym zajmowali się poza pracą. Prezentowane są zarówno zdjęcia rodzinne, jak i fotografie ukazujące polskie sekcje, kluby czy organizacje kulturalne, takie jak np. Klub Sportowy Gedania, który poza walką na arenie sportowej, spełniał też zadanie manifestowania polskości, np. podczas meczów z klubami niemieckimi. Wśród dokumentów znalazły się różne obwieszczenia, takie jak nawoływanie do "weryfikacji ludności rzekomo polskiej" po wojnie.

Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku włączali się w życie polityczne, biorąc udział w wyborach do gdańskiego parlamentu, a także dbali o polskie interesy gospodarcze i handlowe. Zorganizowali własną sieć szkół oraz drużyny harcerskie. Jednoczyli się w zespołach sportowych, towarzystwach kulturalnych, polskich zrzeszeniach i organizacjach. Wsparcia szukali też w Kościele katolickim i u polskich kapłanów. Gdy wybuchła wojna polskie życie w Gdańsku zostało zniszczone, jego przejawy systematycznie zacierano, wielu Polaków z Wolnego Miasta Gdańska przywiązanie do polskości przepłaciło życiem.

O wystawie "Do DNA" w Narodowym Muzeum MorskimWśród kilkudziesięciu zgromadzonych na wernisażu gości znaleźli się m.in. ks. dr Bartłomiej Starek, poseł Kacper Płażyński, Emilia Maćkowiak, prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska oraz Czesław Nowak, prezes Stowarzyszenia "Godność". Honorowy patronat nad wystawą objął prof. dr hab. Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego. W trakcie wtorkowego wernisażu odczytano list przesłany przez Jarosława Sellina, sekretarza stanu w ministerstwie kultury i dziedzictwa narodowego. O wystawie i losach Wolnego Miasta Gdańska opowiedział też dr hab. Grzegorz Berendt, konsultant naukowy wystawy.

Wystawa "Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku" będzie dostępna dla zwiedzających do 1 marca 2021 roku.