Rozstrzygnięto konkurs na rozbudowę Opery Leśnej

11 lipca 2020, 18:00
as

Nowe budynki gastronomiczne, administracyjne, hotelowe czy wydarzeniowe - studenci Politechniki Gdańskiej wzięli udział w konkursie na zagospodarowanie infrastruktury Opery Leśnej w SopocieMapka oraz terenów wokół obiektu. - Prace konkursowe studentów zawierają ciekawe rozwiązania architektoniczne i pomysły na wykorzystanie przestrzeni wokół opery. Będziemy je teraz dokładnie analizować, bo jesteśmy zdeterminowani, żeby nadać temu wyjątkowemu miejscu nowe oblicze - mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu.Położona na skraju Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego Opera Leśna została oddana do użytku w lipcu 1909 r. W latach 2009-2012, jej kluczowe elementy, tj. widownia, scena i zaplecze sanitarne, przeszły gruntowną modernizację. Choć od remontu upłynęło zaledwie osiem lat, to władze miasta uznały, że niezbędne jest wykonanie kolejnej modernizacji.

Do konkursu, który jest pierwszym efektem podpisanej na początku czerwca deklaracji partnerstwa PG z Miastem Sopot, zgłoszono łącznie 17 prac. Konkurs był skierowany do studentów minimum I roku studiów II stopnia Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

Studenci PG wymyślą koncepcję rozbudowy Opery Leśnej w Sopocie- Współpraca Politechniki Gdańskiej i miasta jest wieloletnia i bardzo owocna. Żaden poważniejszy obiekt w Sopocie nie powstałby, gdyby nie współpraca z Politechniką Gdańską. Najlepszym przykładem jest Opera Leśna z unikatową konstrukcją dachu, ale także budowa Centrum Haffnera, czy budowa dworca. Dzięki tej współpracy mamy również klasę architektoniczną w sopockim I Liceum Ogólnokształcącym - mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

Rozbudowa całej infrastruktury i terenów wokół obiektuPrace projektowe miały dotyczyć całej infrastruktury i terenu wokół obiektu, z wyłączeniem sceny i widowni (które odnowiono w ostatnich latach). W pracach należało wykazać w jaki sposób Opera Leśna w Sopocie mogłaby zyskać nowe funkcjonalności i możliwości użytkowe przy zachowaniu tej najważniejszej - koncertowej.

Nowe koncepcje zagospodarowania Opery Leśnej w Sopocie miały uwzględniać następujące funkcje:

  • wydarzeniowe (sala koncertowa na ok. 1,5 tys. osób, foyer, szatnia, sale prób, garderoby dla artystów, etc.),
  • sprzedażowe (kasy biletowe, sklep z pamiątkami, pomieszczenia gospodarcze),
  • gastronomiczne (kuchnie, zaplecze, toalety dla gości),
  • wystawiennicze,
  • hotelowe (miejsca dla artystów i muzyków),
  • administracyjno-biurowe i gospodarcze.


Ponadto, wszystkie funkcje miały być zaprojektowane z zapewnieniem dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami i zachowaniem naturalnego otoczenia opery.

- Dzięki szczegółowym ramom i wytycznym konkursu, nasi studenci mogli jeszcze mocniej pobudzić swoją kreatywność i wyobraźnię - mówi prof. Lucyna Nyka, dziekan Wydziału Architektury PG i przewodnicząca konkursowego jury. - To ważne, żeby tak wyjątkowy obiekt, jak Opera Leśna, mógł funkcjonować i być dostępny przez cały rok, a nie tylko w okresie letnim. Realizacja każdego z nagrodzonych projektów naszych studentów mogłaby to umożliwić.

15 tys. zł na zwycięskie projekty od miastaMiasto Sopot przeznaczyło na konkurs 15 tys. zł, a komisja podzieliła je na następujące nagrody: I nagroda ex-aequo w wysokości 5 tys. zł (dla dwóch zespołów), II nagroda - 3 tys. zł oraz III nagroda - 2 tys. zł.

I nagrodę ex-aequo przyznano dwóm pracom

1. inż. arch. Adam Okuniewski, inż. arch. Kamil Ostrowski. Uzasadnienie: Praca została nagrodzona za spójną koncepcję wielofunkcyjnego założenia architektonicznego. Na szczególną uwagę zasługuje propozycja interesującej kompozycji przestrzeni publicznej, którą autorzy umiejętnie włączyli do istniejącego kontekstu krajobrazowego. Zaproponowane ciągi komunikacyjne powiązane zostały zróżnicowanymi placami mogącymi dla użytkowników Opery Leśnej stanowić atrakcyjną przestrzeń do spotkań i relaksu.

2. inż. arch. Małgorzata Partyka, inż. arch. Monika Pergoł. Uzasadnienie: Praca została nagrodzona za ciekawą koncepcję wkomponowania w układ przestrzenny terenu Opery Leśnej idei placu centralnego. Komisja doceniła również zaproponowane rozwiązania materiałowe w koncepcji budynku sali wielofunkcyjnej oraz umiejętne wyeksponowanie zieleni z wnętrz projektowanego budynku.

II nagrodę przyznano pracy autorstwa inż. arch. Arlety Cychol, inż. arch. Ingi Banaszkiewicz oraz inż. arch. Joanny Borowskiej. Uzasadnienie: Nagroda została przyzna za umiejętne ulokowanie planowanych obiektów architektonicznych w istniejącym kompleksie zieleni. Zaproponowana koncepcja lokalizuje strefę wejściową do planowanej sali wielofunkcyjnej w sąsiedztwie bramy prowadzącej obecnie na teren Opery Leśnej. Zadana funkcja została rozmieszczona w bryle malowniczo wbudowanej po zachodniej stronie amfiteatru, dzięki czemu historyczny budynek pozostaje znaczącą dominantą w krajobrazie leśnym.

III nagrodę przyznano pracy autorstwa inż. arch. Joanny Ewy Jarząbkiewicz, inż. arch. Gabrieli Sary Grzanki. Uzasadnienie: Praca świadomie odnosi się do kontekstu krajobrazowego projektowanego terenu. Zadane funkcje użytkowe zostały zlokalizowane w rozbitej, stopniowo rozmieszczonej w terenie strukturze architektonicznej. Komisja konkursowa doceniła w szczególności koncepcję bryły budynku wystawienniczo-muzealnego harmonijnie wpasowującego się w zróżnicowany teren Opery Leśnej.

- Przed nami jeszcze dużo pracy - mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. - Prace konkursowe studentów zawierają ciekawe rozwiązania architektoniczne i pomysły na wykorzystanie przestrzeni wokół opery. Będziemy je teraz dokładnie analizować, bo jesteśmy zdeterminowani, żeby nadać temu wyjątkowemu miejscu nowe oblicze. We wrześniu przedstawimy decyzję co do kolejnych kroków, których finałem będzie nowa jakość w otoczeniu Opery Leśnej - wyjaśnia wiceprezydent Sopotu.
Czy miasto powinno rozbudować Operę Leśną?
42%

nie, ten obiekt ma swój wyjątkowy klimat

15%

raczej nie, do większych wydarzeń jest Ergo Arena

13%

raczej tak, jeśli tylko są na to środki

30%

tak, Opera Leśna musi rozszerzyć i unowocześnić swoją ofertę

zakończona

łącznie głosów: 1083

as