stat

Urząd Marszałkowski przeznaczył dodatkowe 11,5 mln zł na instytucje kultury

4 marca 2020, 11:00
Łukasz Rudziński

Będą podwyżki w marszałkowskich instytucjach kultury. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego pod koniec lutego zatwierdził 11,5 mln zł przeznaczone na płace pracowników pomorskich instytucji kultury. Prawie 10 mln zł trafi do instytucji z Trójmiasta.Wydarzenia artystyczne w najbliższy weekend


Pisaliśmy niedawno o budżetach trójmiejskich teatrów. Dyrektorzy wszystkich placówek zgodnie podkreślali, że podniesienie płacy minimalnej doprowadzi do niebezpiecznego "spłaszczenia wynagrodzeń". Na szczęście w instytucjach prowadzonych i współprowadzonych przez Samorząd Województwa, czyli takich, których jednym z organizatorów jest Urząd Marszałkowski, znaleziono na to sposób.

Przypomnijmy, że wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu 2,6 tys. zł brutto oraz wyłączenie z podstawy tego wynagrodzenia dodatku stażowego z jednej strony wpłynęło na poprawę sytuacji finansowej pracowników najmniej zarabiających, z drugiej - zaburzyło sytuację płacową w instytucjach kultury. Spowodowało to tzw. "spłaszczenie wynagrodzeń".

- Chcąc zapobiec powstałym dysproporcjom w wynagrodzeniach pracowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych marszałek województwa pomorskiego, pan Mieczysław Struk, wyszedł z inicjatywą przekazania im dodatkowych środków na wynagrodzenia. Propozycję pana marszałka 24 lutego 2020 r. zaakceptował Sejmik Województwa Pomorskiego. Przekazane środki finansowe przeznaczone mają zostać na podwyższenie miesięcznych uposażeń pracowników, którzy najdotkliwiej odczuli skutki tzw. "spłaszczenia wynagrodzeń", jak również na zabezpieczenie podwyżki wynagrodzeń do kwoty minimalnej 2,6 tys. zł brutto. Tylko takie podejście zapewni przejrzystość sytuacji płacowej pracowników oraz zagwarantuje poczucie sprawiedliwości, niezbędnej w relacjach społecznych, oraz zapobiegnie odpływowi doświadczonych specjalistów - informuje Beata Jaworowska, zastępca dyrektora Departamentu ds. Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Zgodnie z uchwałą nr 249/XIX/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 24 lutego 2020 roku, w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2020 rok, instytucje kultury otrzymały dodatkowo łącznie środki w wysokości 11 mln 510 tys. zł, z czego aż 9 mln 920 tys. zł trafi do instytucji z Trójmiasta.

Największa kwota dofinansowania trafi do Opery Bałtyckiej w Gdańsku - będą to 2 mln 160 tys. zł. Teatr Muzyczny w Gdyni otrzyma dodatkowo 1 mln 710 tys. zł, a Teatr Wybrzeże - 1 mln 120 tys. zł. Ponadto 1 mln 610 tys. zł przeznaczono na pracowników Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, 1 mln 180 tys. zł trafi do Muzeum Narodowego w Gdańsku, a 1 mln 30 tys. zł zasili Polską Filharmonię Bałtycką w Gdańsku.

Listę trójmiejskich instytucji, które mogą liczyć na dodatkowe środki, uzupełniają Muzeum Archeologiczne (780 tys. zł) oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury (330 tys. zł).

Placówki artystyczne w Trójmieście


Ponadto dofinansowano Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku i Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie.
Jak odbierasz decyzję o przyznaniu dodatkowych pieniędzy na pracowników instytucji kultury?
63%

to wspaniała wiadomość, mam nadzieję, że inni organizatorzy takich instytucji postąpią podobnie

18%

przyjmuję ją z mieszanymi uczuciami, bo przecież problem dotyczy wszystkich, nie tylko instytucji kultury

19%

jestem oburzony(a) tą decyzją, podwyżki powinni dostać wszyscy albo nikt

zakończona

łącznie głosów: 232