Mandaty za prędkość do 5 tys. zł. Dużo zmian w przepisach

14 lipca 2021, 8:20
mJ
Wszystko wskazuje na fakt, że kary dla kierowców będą zdecydowanie bardziej surowe. Więcej zdjęć (1)

Wszystko wskazuje na fakt, że kary dla kierowców będą zdecydowanie bardziej surowe.

fot. Agnieszka Potocka / Trojmiasto.pl

Wszystko wskazuje na fakt, że kary dla kierowców będą zdecydowanie bardziej surowe.

fot. Agnieszka Potocka / Trojmiasto.pl

Rząd na poważnie bierze się za piratów drogowych. Planuje wprowadzić bardzo dużo istotnych zmian w prawie o ruchu drogowym. Jedna z nich tyczy się podwyższenia mandatu karnego do 5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkości jazdy.Całkiem niedawno opublikowaliśmy tekst o zapowiedzianych przez premiera Mateusza Morawieckiego surowych karach dla pijanych kierowców powodujących wypadki drogowe. Teraz szef rządu ujawnił zmiany dotyczące zaostrzenia kar za wykroczenia drogowe.

Propozycje zmian w prawie o ruchu drogowym:
 • umożliwienie nakładania wyższych kar grzywny za szczególnie niebezpieczne wykroczenia, jak chociażby naruszenia praw osób pieszych, niestosowanie się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, naruszanie dopuszczalnych prędkości itd.;
 • podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł w przypadku wykroczeń drogowych;
 • podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny do 3,5 tys. zł w postępowaniu mandatowym;
 • podwyższenie mandatu karnego do 5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkości jazdy o ponad 30 km/h, natomiast w przypadku recydywy grzywna mandatu wyniesie od 3 tys. zł do 5 tys. zł;
 • wpływy z grzywien będą trafiały do Krajowego Funduszu Drogowego.


Kierunkowo uzgodniono zmiany w zakresie orzekania przez sądy wyższych kar pozbawienia wolności dla kierowców prowadzących w stanie nietrzeźwości. Zaostrzenie przepisów zostanie omówione przez ministrów właściwych do spraw infrastruktury i sprawiedliwości. Zaostrzenie kar będzie dotyczyć:
 • prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości;
 • przestępstw drogowych popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • przestępstw drogowych popełnionych w stanie nietrzeźwości po raz kolejny.


Umożliwiono orzeczenie renty bezpośrednio w postępowaniu karnym:
 • obowiązek wypłaty renty przez sprawcę przestępstwa umyślnego ze skutkiem śmiertelnym;
 • przyznanie renty przez sąd z urzędu, bez jakiegokolwiek wniosku osoby uprawnionej lub prokuratora.


Wprowadzono instytucję czasowego niedopuszczenia do ruchu pojazdu, jeśli kierowała nim osoba nieposiadająca wymaganego uprawnienia:
 • czasowe niedopuszczenie pojazdu do ruchu na okres 3 miesięcy;
 • wprowadzenie kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł.


 • Zaproponowano zmianę systemu dotyczącego punktów karnych:
  • punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat;
  • za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10;
  • zniesiono szkolenia, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu;
  • uzależniono wysokość składki OC od liczby punktów karnych.
  Czy popierasz rządowy pomysł na zaostrzenie kar dla kierowców?
  47%

  tak, zdecydowanie, trzeba ostro karać piratów drogowych

  21%

  raczej tak, ale nie popieram wszystkich planowanych zmian

  32%

  nie, proponowane kary są za surowe

  zakończona

  łącznie głosów: 1490

  mJ

  Opinie wybrane


  wszystkie opinie (368)

  alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.