Nowe znaki na polskich drogach. Propozycje Ministerstwa Infrastruktury

22 września 2020, 14:00
Krzysztof Koprowski
Najnowszy artukuł na ten temat

Nowe znaki na gdańskich drogach

Wkrótce na polskich drogach może pojawić się nowe, dodatkowe oznakowanie pionowe. Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło właśnie prace legislacyjne celem wprowadzenia znaków dotyczących: śródmiejskich stref płatnego parkowania, zbiorczych informacji o obiektach przy drodze wraz z dystansem do następnej stacji paliw oraz odległości do zjazdów z dróg ekspresowych.Projektowane przepisy mają na celu uzupełnienie i doprecyzowanie regulacji z zakresu znaków i sygnałów drogowych oraz umożliwienie wprowadzenia nowych znaków pionowych wraz z ich wzorami graficznymi.

- Wprowadzenie nowych rozwiązań będzie ułatwieniem dla organów zarządzających ruchem na drogach. Będą one dysponowały szerszym katalogiem możliwych do zastosowania rozwiązań, co pozwoli na bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby wynikające z charakterystyki i struktury ruchu na drodze - informuje w komunikacie Ministerstwo Infrastruktury.

Osobny znak dla Śródmiejskiej Strefy Płatnego ParkowaniaNajważniejszą zmianą z punktu widzenia samorządów Trójmiasta będzie nowy znak D-44a, oznaczający Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania, która funkcjonuje już w Śródmieściu Gdańska (obecnie z zastosowaniem standardowego znaku informującego o płatnym postoju) oraz planowana jest w Gdyni.

Nowy znak będzie różnił się od D-44 "strefa parkowania" żółtym kolorem, który ma zwrócić szczególną uwagę kierowcy, by uiścił opłatę za postój pojazdu także w weekendy lub w innych godzinach niż w standardowej SPP.

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania w Trójmieście


Odległość do następnej stacji paliw na tablicy zbiorczejMinisterstwo Infrastruktury zamierza także wprowadzić znak D-34b "zbiorcza tablica informacyjna", który będzie można rozbudować o informację o odległości do kolejnej stacji paliwowej (następnej po tej, do której się zbliżamy). Rozwiązanie to adresowane jest przede wszystkim do użytkowników dróg ekspresowych i autostrad ze znacznymi odległościami pomiędzy stacjami, ale możliwe będzie stosowanie tego oznakowania na drogach niższych kategorii.

Dotychczas tablice informacyjne tego typu ujęto jedynie w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, podczas gdy w rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych nie było regulacji w tym zakresie.

Zobacz również:

Aktualne ceny paliw na stacjach w TrójmieścieOdległość do zjazdu z "ekspresówki", lokalizacja fotoradarówNa drogach ekspresowych planowane jest ponadto wprowadzenie tablic wskaźnikowych F-14d-f, informujących o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z drogi ekspresowej. Dotychczas tego typu znaki były stosowane wyłącznie na autostradach i wzorem autostrad przewidziano możliwość ustawienia znaków w odległościach:
  • 300 m przed pasem do zjazdu (wyłączania),
  • 200 m przed pasem do zjazdu (wyłączania),
  • 100 m przed pasem do zjazdu (wyłączania).

Ministerstwo Infrastruktury planuje również doprecyzować zasady umieszczania i oznakowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących w pasie drogi publicznej, w tym fotoradarów. Projekty rozporządzeń będą przewidywały możliwość umieszczania znaków D-51 "automatyczna kontrola prędkości" i D-51a "automatyczna kontrola średniej prędkości" na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej.

Obecnie wszystkie propozycje zmian zostały przekazane do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych.

Jak oceniasz oznakowanie polskich dróg?
11%

bardzo dobrze, znaki są umieszczone w widocznych i przemyślanych miejscach

52%

przeciętnie, wszystko zależy od konkretnego zarządcy drogi

37%

fatalnie, panuje kompletny chaos w oznakowaniu i obowiązujących zasadach ruchu

zakończona

łącznie głosów: 698