Nowe znaki na polskich drogach. Propozycje Ministerstwa Infrastruktury

22 września 2020, 14:00
Krzysztof Koprowski
Najnowszy artukuł na ten temat Błąd na nowej tablicy przy dworcu
Dotychczas informacja o odległości do pasa zjazdu (wyłączania) stosowana była tylko na autostradach. Teraz podobne znaki pojawią się na drogach ekspresowych. Więcej zdjęć (4)

Dotychczas informacja o odległości do pasa zjazdu (wyłączania) stosowana była tylko na autostradach. Teraz podobne znaki pojawią się na drogach ekspresowych.

fot. kk/Trojmiasto.pl

Dotychczas informacja o odległości do pasa zjazdu (wyłączania) stosowana była tylko na autostradach. Teraz podobne znaki pojawią się na drogach ekspresowych.

fot. kk/Trojmiasto.pl

Wkrótce na polskich drogach może pojawić się nowe, dodatkowe oznakowanie pionowe. Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło właśnie prace legislacyjne celem wprowadzenia znaków dotyczących: śródmiejskich stref płatnego parkowania, zbiorczych informacji o obiektach przy drodze wraz z dystansem do następnej stacji paliw oraz odległości do zjazdów z dróg ekspresowych.Projektowane przepisy mają na celu uzupełnienie i doprecyzowanie regulacji z zakresu znaków i sygnałów drogowych oraz umożliwienie wprowadzenia nowych znaków pionowych wraz z ich wzorami graficznymi.

- Wprowadzenie nowych rozwiązań będzie ułatwieniem dla organów zarządzających ruchem na drogach. Będą one dysponowały szerszym katalogiem możliwych do zastosowania rozwiązań, co pozwoli na bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby wynikające z charakterystyki i struktury ruchu na drodze - informuje w komunikacie Ministerstwo Infrastruktury.
Nowy znak Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz wzór zbiorczej tablicy informacyjnej, która będzie mogła być rozbudowana   o informacje o kolejnej stacji paliw. Więcej zdjęć (4)

Nowy znak Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz wzór zbiorczej tablicy informacyjnej, która będzie mogła być rozbudowana o informacje o kolejnej stacji paliw.

mat. Ministerstwo Infrastruktury

Nowy znak Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz wzór zbiorczej tablicy informacyjnej, która będzie mogła być rozbudowana o informacje o kolejnej stacji paliw.

mat. Ministerstwo Infrastruktury

Osobny znak dla Śródmiejskiej Strefy Płatnego ParkowaniaNajważniejszą zmianą z punktu widzenia samorządów Trójmiasta będzie nowy znak D-44a, oznaczający Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania, która funkcjonuje już w Śródmieściu Gdańska (obecnie z zastosowaniem standardowego znaku informującego o płatnym postoju) oraz planowana jest w Gdyni.

Nowy znak będzie różnił się od D-44 "strefa parkowania" żółtym kolorem, który ma zwrócić szczególną uwagę kierowcy, by uiścił opłatę za postój pojazdu także w weekendy lub w innych godzinach niż w standardowej SPP.

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania w Trójmieście


Odległość do następnej stacji paliw na tablicy zbiorczejMinisterstwo Infrastruktury zamierza także wprowadzić znak D-34b "zbiorcza tablica informacyjna", który będzie można rozbudować o informację o odległości do kolejnej stacji paliwowej (następnej po tej, do której się zbliżamy). Rozwiązanie to adresowane jest przede wszystkim do użytkowników dróg ekspresowych i autostrad ze znacznymi odległościami pomiędzy stacjami, ale możliwe będzie stosowanie tego oznakowania na drogach niższych kategorii.

Dotychczas tablice informacyjne tego typu ujęto jedynie w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, podczas gdy w rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych nie było regulacji w tym zakresie.

Zobacz również:

Aktualne ceny paliw na stacjach w TrójmieścieOdległość do zjazdu z "ekspresówki", lokalizacja fotoradarówNa drogach ekspresowych planowane jest ponadto wprowadzenie tablic wskaźnikowych F-14d-f, informujących o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z drogi ekspresowej. Dotychczas tego typu znaki były stosowane wyłącznie na autostradach i wzorem autostrad przewidziano możliwość ustawienia znaków w odległościach:
  • 300 m przed pasem do zjazdu (wyłączania),
  • 200 m przed pasem do zjazdu (wyłączania),
  • 100 m przed pasem do zjazdu (wyłączania).

Ministerstwo Infrastruktury planuje również doprecyzować zasady umieszczania i oznakowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących w pasie drogi publicznej, w tym fotoradarów. Projekty rozporządzeń będą przewidywały możliwość umieszczania znaków D-51 "automatyczna kontrola prędkości" i D-51a "automatyczna kontrola średniej prędkości" na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej.

Obecnie wszystkie propozycje zmian zostały przekazane do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych.

Jak oceniasz oznakowanie polskich dróg?
11%

bardzo dobrze, znaki są umieszczone w widocznych i przemyślanych miejscach

52%

przeciętnie, wszystko zależy od konkretnego zarządcy drogi

37%

fatalnie, panuje kompletny chaos w oznakowaniu i obowiązujących zasadach ruchu

zakończona

łącznie głosów: 698