Dwóch kandydatów na rektora Uniwersytetu Gdańskiego

30 października 2020, 12:30
Wioleta Stolarska

Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski i prof. dr hab. Piotr Stepnowski są na razie jedynymi kandydatami do objęcia funkcji rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Kandydatury można składać jeszcze do 2.11.2020 r. Wybory odbędą się 23.11.2020 r. Nowy rektor zostanie wybrany na kadencję 2020-2024 roku.Uniwersytet Gdański wybiera nowego rektora. Obecnie obowiązki te sprawuje prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, po tym, jak swoją rezygnację ogłosił dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała.

Czytaj też: Rektor Uniwersytetu Gdańskiego złożył rezygnację

Kampania wyborcza na UGWedług kalendarza wyborczego kandydatury na stanowisko rektora można zgłaszać jeszcze do 2 listopada 2020 r. - pisemne zgłoszenia wraz ze zgodą kandydata należy składać do Biura Organizacji i Legislacji w zaklejonej kopercie.

Do 16 listopada będą odbywać się spotkania przedwyborcze społeczności akademickiej z kandydatami na rektora UG (w szczególności z wykorzystaniem aplikacji MS Teams). 7 listopada Rada UG wskaże kandydatów na rektora, a 16 listopada podczas wideokonferencji odbędzie się debata kandydatów. Ostatecznie 23 listopada Uczelniane Kolegium Elektorów UG wybierze nowego rektora.

Czytaj też: Ile zarabiają rektorzy trójmiejskich uczelni?

Dwóch kandydatów na rektoraDo tej pory na stanowisko nowego rektora zgłoszono dwóch kandydatów, to: prof. dr hab. Krzysztof Bielawski i prof. dr hab. Piotr Stepnowski. Obaj kandydaci przedstawili już swoje programy wyborcze.

Czytaj też: Minister Czarnek zapowiedział konsekwencje dla p.o. rektora UG za dzień rektorski

Siedem pięter rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego - to program pierwszego z nich.

- Uniwersytet to bogactwo idei i dziedzictwo tradycji, ale uniwersytet to także relacje, a zatem wiele pomysłów na budowanie jego pozycji wywodzi się właśnie z myślenia kategoriami relacji, współpracy, w których upatruję źródeł kreatywności. Podstawą sukcesu jest komunikacja, dyskusja, artykułowanie potrzeb i oczekiwań, ale także uważne i nacechowane troską wsłuchiwanie się w głos rozmówcy. Wejście w bliskie, życzliwe relacje jest dobrym punktem wyjścia do wspólnego szukania rozwiązań w odpowiedzi na problemy wewnątrz społeczności, a także na wyzwania rzeczywistości, w której żyjemy. Tak zbudowana atmosfera sprzyja też nauce uprawianej pozornie "po nic", niespiesznej i pozornie pozbawionej waloru użyteczności, będącej jednak źródłem powstawania idei, które jak kropla drążąca skałę potrafią w dalszej perspektywie zmieniać świat - pisze Krzysztof Piotr Bielawski.
Nasz Uniwersytet - wspólnota różnorodności - to program drugiego kandydata.

- Kandydując na stanowisko rektora Uniwersytetu Gdańskiego, chcę ofiarować naszej wspólnocie moją kreatywność, pracowitość oraz bogate doświadczenie organizacyjne. Jednak nade wszystko chciałbym zadeklarować naszej społeczności gotowość słuchania, dyskusji i wspólne wypracowanie rozwiązań. Uważam, iż rektor winien podejmować przemyślane i odważne decyzje, sprawy dotyczące Uczelni wytrwale negocjować, być osobą otwartą na ludzi i ich pomysły, skutecznie budować prestiż Uniwersytetu z zachowaniem najlepszych europejskich tradycji akademickich - pisze Piotr Stepnowski.