stat

Nauka w dwóch językach? Sprawdzamy co proponują trójmiejskie podstawówki

6 czerwca 2018 (artykuł sprzed 1 roku)
Wioleta Stolarska

Znajomość języka obcego to dzisiaj konieczność i choć prawie połowa Polaków deklaruje, że posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym to w praktyce wiele osób ma problemy z komunikacją. Jak temu zaradzić? - Dzieci dwujęzyczne są bardziej otwarte na świat, łatwiej sobie radzą w życiu, szybciej się uczą - przekonują zarówno nauczyciele, jak i rodzice, którzy zdecydowali się wysłać dziecko do klasy dwujęzycznej. Według nich, im wcześniej zaczniemy uczyć się języka obcego, tym łatwiej nam pójdzie. My podpowiadamy, które publiczne szkoły w Trójmieście dają takie możliwości.Rozumiemy, czytamy, ale często nie potrafimy mówić i myśleć w innym języku. Rozwiązaniem i sposobem na efektywną naukę języka obcego dla najmłodszych może być edukacja dwujęzyczna.

- Przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę - czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Według zasad przyjętych w obowiązującej reformie oświaty klasy dwujęzyczne w szkołach podstawowych można tworzyć od klasy VII.

Inwestycja w przyszłość dzieckaIm wcześniej zaczniemy uczyć się języka obcego, tym lepiej, łatwiej i efektywniej nam pójdzie. Nauka od wczesnych lat - najlepiej przedszkola lub szkoły podstawowej - ma wpływ na stopień przyswajania, swobodę używania języka oraz wymowę. Nauka w drugim języku od wczesnych lat wpływa korzystnie na rozwój intelektualny dziecka, zdolność myślenia abstrakcyjnego oraz poszukiwania niestandardowych rozwiązań. Szkoła dwujęzyczna uczy również tolerancji, wrażliwości na inność oraz umiejętności funkcjonowania w wielokulturowym środowisku.

Dwujęzyczny może być tak naprawdę każdy, chociaż wiele osób jest przekonanych, że dotyczy to tylko tych osób, które mają rodziców różnej narodowości.

W Trójmieście publiczne szkoły podstawowe oferują naukę w klasach dwujęzycznych. W Gdańsku klasy dwujęzyczne prowadzone są w dwóch szkołach podstawowych: SP nr 3 w ZSO 7 - w języku angielskim i języku hiszpańskim oraz w SP nr 45 w języku angielskim. Kształci się w nich obecnie 72 uczniów.

- Żeby rozpocząć naukę w naszej klasie dwujęzycznej należy przystąpić do sprawdzianu z kompetencji językowych. Uczniowie, którzy uczą się w takiej klasie mają możliwość poszerzenia wiedzy językowej zarówno na lekcjach języka angielskiego, ale też na lekcjach z innych przedmiotów, które w różnym wymiarze nauczane są w języku obcnym. Jednak nie jest to tak, że młodzież rozpoczyna w klasie VII edukację wyłącznie w języku angielskim. Przedmioty dla uczniów nowe, np. chemia, muszą poznać dobrze najpierw w języku ojczystym, a język obcy jest rozszerzeniem ich wiedzy. My oferujemy 5 przedmiotów nauczanych dwujęzycznie, aby jak najbardziej poszerzać wiedzę i rozwijać kompetencje młodzieży - mówi Katarzyna Protasewicz, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdańsku.
Jak przekonuje, taka wcześniejsza dwujęzyczna edukacja jest świetnym przygotowaniem do późniejszego kształcenia - młodzież może bez obaw kontynuować naukę w dwujęzycznym liceum, czy zdawać maturę międzynarodową.

- Dzieci, które uczą się u nas same widzą, że ta klasa jest dla nich szansą, widzą też, ze poziom jest wyższy i przykładają się bardziej - dodaje.
SP nr 45 w Gdańsku zamierza również od września w klasach IV-VI wprowadzić dodatkową godzinę języka angielskiego, jako przedsmak klasy dwujęzycznej a tym samym zachętę do nauki w tej klasie.

- O tym, że klasy dwujęzyczne oferują publiczne szkoły podstawowe nie wszyscy wiedzą, dlatego zależy nam żeby dotrzeć do osób, które mimo że chodzą do innej szkoły chciałyby podjąć takie wyzwanie - przekonuje Protasewicz.
O efektach przekonani są również rodzice.

- Jako rodzic uważam, że nauczyciele są profesjonalistami i pasjonatami tego co robią a poziom nauczania w tej klasie jest naprawdę na wysokim poziomie - przekonuje Adam Warnicki, rodzic jednego z uczniów w SP nr 45.
Z kolei w Gdyni w szkołach podstawowych nr: 40,43, 51 i 53 dodatkowym językiem jest angielski, a w szkole podstawowej nr 26 młodzież kształci się w języku francuskim.

- W ubiegłym roku mieliśmy dwie klasy i mam nadzieję, że teraz również się uda. W klasie mamy 4 godziny języka francuskiego, a dodatkowo przedmioty takie jak geografia, chemia czy historia prowadzimy z elementami języka francuskiego. Uczą u nas nauczyciele z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni i nasi uczniowie mają też gwarancję kontynuacji nauki w tej szkole - mówi Alicja Bajduszewska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni, filia na ul. Wolności 25.
Jak przekonuje, uczniowie, którzy chcieliby uczęszczać do klasy dwujęzycznej nie mają obowiązku zdawania egzaminu z języka francuskiego żeby się dostać.

- Moi uczniowie, którzy zaczynali nie mówili ani słowa po francusku, a teraz świetnie sobie radzą. Są bardzo zadowoleni - dodaje.
Jak twoje dziecko uczy się języków obcych?
35%

w ramach podstawowej edukacji - w szkole tak jak przewiduje to program nauczania

13%

chodzi na dodatkowe zajęcia do szkoły językowej

18%

ma prywatnego nauczyciela języka obcego

16%

w ramach podstawowej edukacji i w prywatnej szkole językowej

18%

uczęszcza do dwujęzycznej klasy/szkoły

zakończona

łącznie głosów: 251