stat

Dyrektor Szkoły Metropolitalnej złożyła wypowiedzenie

5 grudnia 2018, 12:00
Wioleta Stolarska

Barbara Wasiołka, dotychczasowa dyrektor Szkoły Metropolitalnej w Kowalach, złożyła wypowiedzenie. Powodem jej rezygnacji miało być "ogólne niezadowolenie z pełnionych obowiązków". Gmina Kolbudy we współpracy z kuratorium, ale też gminą Pruszcz Gdański i Gdańskiem ogłosi nowy konkurs na to stanowisko. Szkoła w Kowalach to pierwsza w Polsce inwestycja edukacyjna, w której udział biorą trzy gminy zrzeszone w stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.Dotychczasowa dyrektor Szkoły Metropolitalnej w Kowalach złożyła wypowiedzenie na ręce wójta gminy Kolbudy (organu prowadzącego placówkę).

- Dyrektor złożyła rezygnację, jej powodem było ogólne rozżalenie z powodu niezadowolenia z pełnionej funkcji. Pani dyrektor twierdziła, że nie czuje się swobodnie w wykonywanych obowiązkach, ale też przy wyborze współpracowników - powiedział Wojciech Sosnowski, zastępca wójta gminy Kolbudy.
Przed złożeniem rezygnacji Barbara Wasiołka odwołała dwóch wicedyrektorów ze stanowisk.

- Wicedyrektorów do współpracy dobiera sobie już dyrektor szkoły, a że taka była jej decyzja, to teraz te stanowiska muszą zostać obsadzone na nowo. Do tego czasu pełniącą obowiązki dyrektora ma zostać pani Sabina Leyk-Kania - wyjaśnił Sosnowski.

Budowa z kontrowersjamiBudowa Metropolitalnej Szkoły w Kowalach od samego początku budziła wiele emocji, zarówno po stronie rodziców uczniów, jak i samorządowców. Wszystkim stronom udało się jednak dojść do porozumienia i 3 września br., zgodnie z prognozami, w placówce zabrzmiał pierwszy dzwonek.
O budowie Szkoły Metropolitalnej w Kowalach informowaliśmy systematycznie na naszym portalu. Zobacz wcześniejsze artykuły dotyczące tej inwestycji >>>

Szkoła składa z dwóch 3-kondygnacyjnych budynków. W jednym z nich mieszczą się sale dydaktyczne, biblioteka i świetlica. W drugim, który powinien być gotowy na początku 2019 r., znajdzie się sala gimnastyczna z aulą widowiskowo-konferencyjną, stołówką oraz kuchnią. Oprócz tego uczniowie do dyspozycji mają boiska sportowe: boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka, tenis), bieżnię i skocznię do skoku w dal, a także plac zabaw.

Budynki szkoły w Kowalach zostały dostosowane do reformy oświaty, czyli do przyjęcia większej liczby uczniów, niż planowano: zamiast klas I-VI będą klasy I-VIII. Z powodu konieczności dostosowania obiektu szkoły do nowej funkcji prace w drugim budynku potrwają jeszcze kilka miesięcy.
Czy uważasz, że w twojej dzielnicy brakuje szkół podstawowych?
69%

tak - obecne są przeciążone, przez co dzieci uczą się na kilka zmian

31%

nie - nauka odbywa się w komfortowych warunkach i nie ma konieczności tworzenia nowych placówek

łącznie głosów: 682