stat

GUMed nagrodzony za promowaniej polskiej nauki w świecie

4 grudnia 2018, 13:00
Wioleta Stolarska

Gdański Uniwersytet Medyczny po raz drugi został laureatem nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders Award 2018 w obszarze nauk o zdrowiu i medycznych. Tym samym uznano, że prace naukowe, które powstały na uczelni miały największy wpływ na rozpoznawalność polskiej nauki na świecie.Uczelnia obroniła ubiegłoroczną pozycję lidera. Nagrodę odebrał prorektor GUMed ds. nauki prof. Tomasz Bączek podczas uroczystej gali, która odbyła się w Warszawie w ramach konferencji "Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą". Jej organizatorami byli: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polska Komisja Akredytacyjna i Fundacja Edukacyjna "Perspektywy".

- To ogromne wyróżnienie i zasługa całej społeczności akademickiej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a także potwierdzenie, że nasza uczelnia jest ważnym ośrodkiem badawczym na mapie kraju i świata, w którym tworzy się wartościowe publikacje na najwyższym poziomie - mówił prof. Bączek. - Trudno jest zdobyć pozycję lidera, ale jeszcze trudniej jest ją utrzymać. Tym bardziej cieszy tegoroczny sukces, odniesiony pomimo silnej konkurencji oraz dzięki ustaleniu właściwych priorytetów i celów strategicznych.

Wysoka jakość badań na arenie międzynarodowejNagroda Elsevier Research Impact Leaders Award przyznawana jest od 2016 r. Jej intencją jest wskazanie i wyróżnienie uczelni, których najnowsze prace naukowe mają największy wpływ na rozpoznawalność polskiej nauki na świecie. Nagroda promuje wysoką jakość badań naukowych i ich umiędzynarodowienie. Kapituła Nagrody brała pod uwagę wzrost liczby publikacji w uznanych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dziedzinie.

Wyróżnienia przyznano w sześciu kluczowych kategoriach: nauki rolnicze i przyrodnicze - Uniwersytet Rzeszowski, nauki inżynieryjne i techniczne - Uniwersytet Zielonogórski, nauki humanistyczne - SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny, nauki ścisłe - Uniwersytet Warszawski i nauki społeczne - Politechnika Śląska.