GUMed najlepszą z trójmiejskich uczelni wyższych - "Perspektywy" opublikowały raport

12 czerwca 2017 (artykuł sprzed 3 lat)
Ewa Palińska

Miesięcznik "Perspektywy" po raz 18. przygotował ranking szkół wyższych. W tym roku ocenie poddano 168 uczelni oraz 68 głównych kierunków studiów. Tradycyjnie na szczycie zestawienia znalazły się Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński, ale wysoko uplasowały się również uczelnie trójmiejskie - Gdański Uniwersytet Medyczny (na 8. pozycji) oraz Politechnika Gdańska, zamykająca pierwszą dziesiątkę. Wśród uczelni niepublicznych najwyżej, na 2. pozycji, znalazł się SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, posiadający swój oddział w Sopocie.Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2017, ze swoją rekordową liczbą 29 kryteriów, unikatową kombinacją wag i algorytmem obliczeń, jest najbardziej rozbudowanym rankingiem edukacyjnym na świecie i jednym z trzech, który posiada międzynarodowy certyfikat jakości.

Ranking - kompendium wiedzy dla przyszłych studentów

Przygotowane przez "Perspektywy" zestawienie to idealne narzędzie, które - mądrze wykorzystane - może posłużyć maturzystom i ich rodzicom w dokonaniu wyboru ścieżki edukacyjnej. Ranking ten to również kompendium wiedzy o aktualnym stanie polskiego szkolnictwa wyższego.

- Maturzysta 2017 nie szuka jakichkolwiek studiów. Chce zdobywać wiedzę i umiejętności na przyszłościowym kierunku, w uczelni, która da mu dyplom ceniony przez pracodawców. Z kolei dobra uczelnia może liczyć na zainteresowanie najlepszych kandydatów - podkreśla Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i twórca polskich rankingów edukacyjnych. - Ranking Szkół Wyższych Perspektywy, publikowany już po raz 18., jest potrzebny zarówno kandydatom na studia, szukającym najlepszych kierunków i uczelni, jak i środowisku akademickiemu, dla którego jest swego rodzaju lustrem. Widać w nim sukcesy, ale również niedociągnięcia, które trzeba poprawić.
GUMed i Politechnika Gdańska w pierwszej dziesiątce

Liderem tegorocznego zestawienia wśród trójmiejskich uczelni akademickich po raz kolejny został Gdański Uniwersytet Medyczny, zajmując ósmą pozycję. Na 10. miejscu, ex aequo z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, znalazła się Politechnika Gdańska. Uniwersytet Gdański zajął 22. pozycję.

Zobacz pełen ranking Najlepszych Uczelni Akademickich 2017.


W Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich najwyżej z trójmiejskich uczelni uplasowała się Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, zajmując 16. pozycję. Na 50. miejscu znalazły się Sopocka Szkoła Wyższa oraz Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Na 2. pozycji znalazł się natomiast SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, posiadający swój oddział w Sopocie

Zobacz pełen Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich

Rozbudowana metodologia i nowe kryteria oceny

Wszystkie powyższe rankingi składają się z kryteriów odzwierciedlających główne obszary działalności uczelni, czyli: badania naukowe, kształcenie i nauczanie, prestiż wśród profesury i pracodawców, innowacyjność oraz umiędzynarodowienie studiów.

Nowym wskaźnikiem uwzględnionym w rankingu są "Ekonomiczne losy absolwentów", oparte na ogólnopolskim badaniu przeprowadzonym przez MNiSW. Spowodowało to poprawę pozycji niektórych politechnik i uczelni niepublicznych, których absolwenci są preferowani przez pracodawców.

W rankingu kierunków technicznych (dających tytuł magistra inżyniera) wprowadzono pilotażowo nowy wskaźnik "Jakość studentów I roku" oparty na wynikach maturalnych osób przyjętych w ubiegłym roku na studia.

Ocena kierunków studiów

"Perspektywy" opublikowały również Ranking Kierunków Studiów, obejmujący rekordową liczbę 68 głównych kierunków i grup kierunków studiów (o 21 więcej niż przed rokiem). Ranking podzielony został na osiem obszarów odwzorowujących klasyfikację Krajowych Ram Kwalifikacji (z modyfikacją w obszarze nauk społecznych). Poza kierunkami artystycznymi, przeanalizowano niemal wszystkie uczelnie akademickie w Polsce oraz prowadzone w nich kierunki studiów.

Czy wybierając uczelnię wyższą sugerowałe(a)ś się tym, które miejsce zajmuje w rankingach?
18%

tak, ponieważ jest to gwarancja wysokiego poziomu nauczania

38%

przeglądałe(a)m rankingi jedynie z ciekawości

40%

nie, ponieważ nie wierzę w rzetelność tego rodzaju zestawień

4%

nie studiowałe(a)m na uczelni wyższej

zakończona

łącznie głosów: 292