Gimnazja trójmiejskie, które nauczają efektywnie. Ranking

13 października 2015 (artykuł sprzed 5 lat)
Katarzyna Mikołajczyk
Liderem najnowszego zestawienia EWD jest Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum, z ogólnym wynikiem 18,2 pkt. Więcej zdjęć (2)

Liderem najnowszego zestawienia EWD jest Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum, z ogólnym wynikiem 18,2 pkt.

fot. Łukasz Unterschuetz/trojmiasto.pl

Liderem najnowszego zestawienia EWD jest Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum, z ogólnym wynikiem 18,2 pkt.

fot. Łukasz Unterschuetz/trojmiasto.pl

Raport na temat wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD) dla gimnazjów pokazuje wkład trójmiejskich szkół w wyniki nauczania, w oparciu o porównanie osiągnięć ucznia na początku i na końcu nauki w danej szkole. Sprawdziliśmy, które gimnazja w Trójmieście uczą najefektywniej zgodnie z danymi opublikowanymi przez Instytut Badań Edukacyjnych.Metoda EWD pozwala określić rozwój uczniów w zdobywaniu wiedzy i polega na zestawieniu umiejętności, z jakimi przyszli do szkoły uczniowie, z wynikami, z którymi opuszczają jej mury.

O EWD pisaliśmy w kontekście oceny efektywności pracy trójmiejskich liceów w styczniu 2015 r.

Wskaźnik EWD ilustruje postępy

Do czego mogą się przydać informacje o EWD? Dzięki nim rodzice i uczniowie mogą dowiedzieć się, która szkoła naucza najbardziej efektywnie i gdzie wyniki z egzaminów końcowych wypadają najlepiej. Żeby jednak móc sugerować się danymi z EWD, trzeba mieć pewną wiedzę na temat ich działania.

- Wskaźnik EWD pokazuje, czy w danej szkole uczniowie zrobili większy/mniejszy postęp niż w innych szkołach o podobnym składzie uczniowskim ze względu na uprzednie osiągnięcia szkolne. Ten postęp, nawet relatywnie duży, w przypadku słabszych uczniów, nie musi gwarantować miejsca w najlepszym liceum w mieście, ale większy postęp zwiększa szansę na lepszą szkołę - tłumaczy dr Ewa Stożek, lider Pracowni EWD Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. - Te dwa wskaźniki (EWD szkoły i procent sukcesów rekrutacyjnych) nie mogą być ze sobą powiązane także dlatego, że do rekrutacji wykorzystuje się głównie wynik egzaminacyjny, a EWD pokazuje wkład szkoły w ten wynik, a nie jego wysokość.
Wysokie EWD to nie wszystko

Wysoki wskaźnik EWD nie oznacza automatycznie pierwszego miejsca szkoły w rankingach opartych na wynikach egzaminów.

- Wkład szkoły w wynik egzaminacyjny może być podobnie wysoki w szkole z uczniami o niskich wynikach na sprawdzianie, jak i w szkole z uczniami wybitnymi - tłumaczy dr Ewa Stożek. - Model jest tak skonstruowany, że nie faworyzuje żadnej z tych szkół - prawdopodobieństwo zdobycia wysokiej EWD jest takie samo. Praktyka pokazuje jednak, że w szkołach słabszych trudniej jest ją uzyskać.
Wyniki osiągnięte przez trójmiejskie gimnazja pokazują, że wysoki wskaźnik EWD w tym wypadku idzie w parze z osiągnięciami ich uczniów na egzaminach końcowych.

10 gimnazjów trójmiejskich z najwyższym wskaźnikiem

Zdecydowanym liderem w rankingu EWD jest Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum, mieszczące się przy ul. Osiek. Ogólny wynik, jaki zdobyła szkoła wynosi 18,2 pkt (z czego 7 punktów stanowią przedmioty humanistyczne, a 11,2 matematyczno-przyrodnicze). Równie imponujący wynik, bo 18,9 pkt, szkoła osiągnęła w poprzednim trzyletnim okresie (2012-2014) przeanalizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Na drugim miejscu, z wynikiem 15,8 pkt uplasowało się I Społeczne Gimnazjum STO w Gdańsku. Szkoła prowadzona przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe zdobyła 6,8 pkt z przedmiotów humanistycznych oraz 9 pkt z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Niewiele słabiej wypadła ona we wskaźnikach z lat 2012-2014, zdobywając wówczas w sumie 13,4 pkt.

Ostatnie miejsce na podium przypadło też Gimnazjum im. Św. Jana de la Salle w Gdańsku. W okresie 2013-2015 szkoła uzyskała 15,7 pkt - 6,5 za część humanistyczną i 9,2 za matematyczno-przyrodniczą. Według wskaźników EWD za okres 2012-2014 szkoła osiągnęła wynik 13,1 pkt.

Warto też wspomnieć o szkołach spoza podium, które wciąż dobrze wypadły w raporcie EWD. Dobrymi wynikami mogą pochwalić się też takie szkoły, jak: Gimnazjum nr 24 w Gdyni z łączną liczbą punktów 15,6 pkt (5 pkt za część humanistyczną, 10,6 za matematyczno-przyrodniczą), Publiczne Katolickie Gimnazjum w Gdańsku, wchodzące w skład Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Kazimierza, z wynikiem 14,2 (część humanistyczna 5 pkt, część matematyczno-przyrodnicza 9,2 pkt). Na szóstym miejscu znalazła się kolejna szkoła Społecznego Towarzystwa Oświatowego, III Społeczne Gimnazjum STO w Gdańsku, które zdobyło 14,1 pkt, w tym 4,5 pkt z przedmiotów humanistycznych i 9,6 pkt z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Dalej mamy II Społeczne Gimnazjum STO w Gdańsku, z wynikiem 13,2 pkt (przedmioty humanistyczne 4,7, a matematyczno-przyrodnicze 8,5 pkt). Na ósmym miejscu mamy Gimnazjum Katolickie przy parafii św. Andrzeja Boboli w Gdyni z 10 punktami (2,5 pkt za przedmioty humanistyczne i 7,5 pkt za matematyczno-przyrodnicze). Na 9. miejscu znalazła się szkoła katolicka z Gdyni, niepubliczne Gimnazjum Jezuitów z wynikiem 9,8 pkt (szkoła zdobyła 3,6 pkt w części humanistycznej i 6,2 w matematyczno-przyrodniczej), a 10. miejsce zajęły ex aequo: Gimnazjum nr 33 z Gdańska i Sopockie Autonomiczne Gimnazjum z wynikiem 8,1 pkt (Gimnazjum nr 33 zdobyło w części humanistycznej 2,6, a 5,5 w matematyczno-przyrodniczej, natomiast szkoła z Sopotu odpowiednio: 2,1 i 6 pkt).

Korzystając z zestawienia EWD warto pamiętać, że jest ono narzędziem przeznaczonym przede wszystkim dla dyrektorów szkół i nauczycieli, którym interpretacja wyników punktacji pozwala wyciągnąć wnioski co do ich pracy i ewentualnych zmian, które należałoby wprowadzić.
Czy wybierając szkołę dla dziecka kierujesz się jej pozycją w rankingach?
14%

tak, wysokie wyniki w rankingach świadczą przecież o wysokim poziomie nauczania i mocnej pozycji szkoły

25%

tak, dla mnie jest to ważne, choć dziecku nie narzucam swojego zdania, a jedynie podpowiadam

24%

nie, nie chcę, żeby dziecko brało udział w wyścigu szczurów

18%

nie, bo moje dziecko samo decyduje, do jakiego liceum/uczelni chce iść

19%

nie, nie wierzę rankingom

zakończona

łącznie głosów: 279