Gimnazja, w których egzamin wypadł najlepiej

9 lipca 2015 (artykuł sprzed 5 lat)
Agata Rudnik

Znane są już średnie wyniki, jakie uzyskali uczniowie trójmiejskich szkół z egzaminu gimnazjalnego. Sprawdziliśmy, które placówki trójmiejskie uzyskały najwyższe, średnie wyniki ze sprawdzianu.Wysokie wyniki osiągnięte przez gimnazjalistów są gwarantem dostania się do dobrej szkoły średniej, a co się z tym wiąże - po prostu do dobrej przyszłości. Warto więc, aby i rodzice i uczniowie przy wyborze danego gimnazjum znali wyniki, jakie dana szkoła osiąga z egzaminów.

Pełne wyniki dostępne są na stronie OKE Gdańsk.

Czytaj również: Sprawdzian 6-klasisty. Szkoły z najlepszymi wynikami

Gdyńskie gimnazjum najlepsze w Trójmieście

Zdecydowanym liderem wśród gdyńskich gimnazjów jest Gimnazjum nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi, działające przy renomowanym III LO. Może się ono pochwalić następującymi średnimi wynikami osiągniętymi przez łączną liczbę 75 zdających: język polski - 86,5 proc., historia i WOS - 90,6 proc., matematyka 92,5 proc., biologia, chemia, fizyka i geografia - 86,8 proc. oraz język angielski na poziomie podstawowym - 99,2 proc.

Spośród szkół niepublicznych najwyższej uplasowało się Gimnazjum Jezuitów (język polski - 77,6 proc., historia i WOS - 77,8 proc., matematyka 74,7 proc., biologia, chemia, fizyka i geografia - 67,7 proc. oraz język angielski na poziomie podstawowym - 95,3 proc.). W dwóch przedmiotach wyprzedziło je jednak Prywatne Gimnazjum Liber, którego 9 uczniów zdających egzamin gimnazjalny, uzyskało lepsze wyniki z historii, WOS-u (78,4 proc.) oraz z języka angielskiego (96,3 proc.). Kolejne miejsca należą do Gdyńskiej Szkoły Społecznej i Pierwszego Społecznego Gimnazjum.

Czytaj również: Pierwiastki zmorą gimnazjalistów. Wstępne wyniki sprawdzianu

W Gdyni poza Gimnazjum nr 24, najlepsze wyniki wśród szkół publicznych uzyskały: z języka polskiego - Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II (77,9 proc.), Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi (77,9 proc.), z historii i WOS-u, a także z matematyki - Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II (odpowiednio 80 proc. i 80,4 proc. ) i Gimnazjum nr 1 (78,5 proc i 80,4 proc.), z biologii, chemii, fizyki i geografii - Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II (75 proc.) i Gimnazjum nr 23 (71,2 proc.), zaś z języka angielskiego - Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi (96,4 proc.) i Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II (94,3 proc.).

W Gdańsku najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie szkół niepublicznych

Prym, jeśli chodzi o wyniki z egzaminów, wiodą standardowo szkoły niepubliczne. I tak w części humanistycznej z języka polskiego najlepsze średnie wyniki w Gdańsku uzyskały placówki: Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum (83 proc.), I Społeczne Gimnazjum STO (80,4 proc.) i Gimnazjum im. św. Jana de La Salle (78,5 proc.). Wśród szkół publicznych najlepszymi wynikami pochwalić się mogą Gimnazjum nr 7 (75,2 proc.), Gimnazjum nr 42 (75 proc., egzamin zdawał tu jednak tylko 1 uczeń), Publiczne Katolickie Gimnazjum im. Św. Kazimierza (74,3 proc.) oraz Gimnazjum Sportowe (73,4 proc.). W części obejmującej zagadnienia z historii i WOS-u doskonale poradzili sobie ponownie uczniowie Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum (85,6 proc.), II Społecznego Gimnazjum STO (84,9 proc.) i III Społecznego Gimnazjum STO (84,6 proc.), a także Publicznego Katolickiego Gimnazjum (82,3 proc.), Gimnazjum Sportowego nr 46 (75,3 proc.) oraz Gimnazjum (74,4 proc.).

Choć matematyka budzi postrach, to nie mieli z nią problemu zdający egzamin w takich szkołach, jak: Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum (87,7 proc.), II Społeczne Gimnazjum STO (82,9 proc.), I Społeczne Gimnazjum (81,5 proc.) oraz Publiczne Katolickie Gimnazjum (82,2 proc.), Gimnazjum nr 7 (66,8 proc.) i w Gimnazjum nr 33 (66,1 proc.). Na część matematyczno-przyrodniczą składały się również pytania z biologii, chemii, fizyki i geografii i tu najlepiej wypadli uczniowie: I Społecznego Gimnazjum STO (80,3 proc.), Gdańskiego Autonomiczne Gimnazjum (78,5 proc.), III Społecznego Gimnazjum STO (77,5 proc.), Publicznego Katolickiego Gimnazjum (74,8 proc.), Gimnazjum nr 49 (66,1 proc.) oraz Gimnazjum Sportowego nr 46 (63,3 proc.).

Język angielski to przedmiot, z którego gimnazjaliści uzyskali najwyższe wyniki. Najwyżej w rankingu wyników egzaminów językowych (na poziomie podstawowym) znalazły się placówki niepubliczne: Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum (98,3 proc.), II Społeczne Gimnazjum STO (98 proc.), Gimnazjum im. św. Jana de La Salle (96,8 proc.), a wśród szkół publicznych: Publiczne Katolickie Gimnazjum (93,4 proc.), Gimnazjum nr 42 (90 proc.), Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia Gimnazjum (87 proc.) oraz Gimnazjum nr 7 (85,1 proc.).

Sopot z najniższymi wynikami

W Sopocie działa pięć szkół gimnazjalnych. Wśród placówek niepublicznych to Sopockie Autonomiczne Gimnazjum (ze średnim wynikiem 79 proc. z j. polskiego, 79,6 proc. z historii i WOS-u, 80,6 proc. z matematyki, 72,1 proc. z biologii, chemii, fizyki i geografii i 97,8 proc. z j. angielskiego) oraz Sopocka Akademia Tenisowa Prywatne Gimnazjum (wyniki: 48,2 proc. z języka, 57,2 proc. z historii i WOS-u, 45,6 proc. z matematyki, 46,2 proc. z biologii, chemii, fizyki i geografii i 79,2 proc. z j. angielskiego).

Ranking sopockich szkół publicznych ze wszystkich przedmiotów prezentuje się następująco: najlepsze wyniki osiągnęło Gimnazjum Sportowe nr 3, następnie Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 oraz Gimnazjum nr 2 (które wyprzedziło "Jedynkę" pod względem osiągniętych przez uczniów wyników z języka angielskiego - 73,3 proc., podczas, gdy średni wynik w Gimnazjum nr 1 to 72,9 proc.).
Poziom wiedzy gimnazjalistów zmienia się?
67%

tak, na gorsze. Wiedzą coraz mniej

8%

tak, ale raczej na lepsze

13%

raczej nie, a jeśli już to przez okrojoną podstawę programową

12%

nie, wydaje mi się, że przekonanie o niewiedzy gimnazjalistów jest nieprawdziwe i krzywdzące

zakończona

łącznie głosów: 312