Ile bezpłatna edukacja kosztuje rodziców?

30 września 2020 (artykuł sprzed 1 roku)
Ewa Palińska
Szkolnictwo jest darmowe, jeśli oczywiście wybraliśmy dla dziecka szkołę publiczną. Są jednak różnego rodzaju koszty, które w związku z nauką rodzice uczniów będą musieli ponieść. Więcej zdjęć (3)

Szkolnictwo jest darmowe, jeśli oczywiście wybraliśmy dla dziecka szkołę publiczną. Są jednak różnego rodzaju koszty, które w związku z nauką rodzice uczniów będą musieli ponieść.

fot. tan4ikk/123rf.com

Szkolnictwo jest darmowe, jeśli oczywiście wybraliśmy dla dziecka szkołę publiczną. Są jednak różnego rodzaju koszty, które w związku z nauką rodzice uczniów będą musieli ponieść.

fot. tan4ikk/123rf.com

Prawo do bezpłatnej nauki w szkołach publicznych gwarantuje konstytucja. Istnieje jednak szereg opłat, o których uiszczenie rodzice są proszeni w szkołach. Sprawdziliśmy, za co płacić należy, za co warto, choć nie trzeba, a które z opłat zależą od możliwości finansowych bądź dobrej woli prawnych opiekunów uczniów.Jednym z ważniejszych wydatków dla rodziców na początku roku szkolnego jest ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków). Jest dobrowolne, jednak warto się na nie zdecydować, aby dziecko nie zostało wykluczone np. z udziału w szkolnych wycieczkach.

- Na pierwszym zebraniu wychowawca poinformował nas, że jeśli będzie organizował wycieczkę szkolną, to zabierze wyłącznie dzieci, które takie ubezpieczenie mają. Zredukuje to bowiem koszty wycieczki, ponieważ nie będzie potrzeby wykupywania dodatkowego ubezpieczenia. Zdziwiłam się, bo przecież posiadanie takiego ubezpieczenia uzależnione jest od woli rodziców i szkoła nie powinna wymuszać zakupu polisy - skarży się mama uczniów jednej z gdańskich podstawówek.
Rację ma jednak tylko po części, bo o ile nie ma obowiązku wykupywania polisy, to na wycieczkę zagraniczną nauczyciel będzie mógł zabrać wyłącznie dzieci ubezpieczone.

- W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną) - tłumaczy Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEN.
Pamiętajmy zatem, że ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. To oni również decydują, z jakiej oferty skorzystają - nie musi to być żadna z polis oferowanych na terenie szkoły (najczęściej są to oferty przefiltrowane i rekomendowane przez rady rodziców). Nikt jednak w imieniu rodziców nie ma prawa zawrzeć takiej umowy.

- Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. Mogą jednak wnioskować do organu prowadzącego we wszystkich sprawach szkoły, w tym również w sprawach dotyczących ubezpieczenia - tłumaczy rzecznik MEN. - To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty. Żądanie przez dyrektorów szkół i placówek od rodziców pokrycia kosztów ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły), jak również żądanie jakichkolwiek oświadczeń w związku z odmową przez nich uiszczenia dobrowolnych ubezpieczeń, jest niedopuszczalną praktyką.

Szkoły podstawowe w Trójmieście


Szkoła publiczna ma prawo wymagać ujednoliconych strojów na wychowanie fizyczne. Nie ma jednak prawa karać ucznia za jego brak. Więcej zdjęć (3)

Szkoła publiczna ma prawo wymagać ujednoliconych strojów na wychowanie fizyczne. Nie ma jednak prawa karać ucznia za jego brak.

fot. Katarzyna Białasiewicz/123rf.com

Szkoła publiczna ma prawo wymagać ujednoliconych strojów na wychowanie fizyczne. Nie ma jednak prawa karać ucznia za jego brak.

fot. Katarzyna Białasiewicz/123rf.com

Stroje szkolne, galowe i sportoweJedne szkoły mają ściśle określony dress code - to oznacza, że stroje galowe czy sportowe są określone w regulaminie, inne z kolei podchodzą do tej kwestii swobodniej i nie narzucają kolorów czy wzorów.

- To indywidualna sprawa każdej szkoły - tłumaczy Anna Ostrowska, rzecznik MEN. - Przepisy ustawy Prawo oświatowe stanowią, że zasady ubierania się ucznia na terenie szkoły określa statut szkoły. Dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady szkoły, rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż samorząd uczniowski - także po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego - wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Wzór jednolitego stroju ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, a także samorządu uczniowskiego.
Jeśli w szkole wprowadzono obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego stroju, dyrektor może określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju. Co jednak, jeśli nakaz odwołany nie został, a dziecko nie jest ubrane zgodnie z przyjętymi zasadami?

- W ubiegłym roku w szkole mojego syna, jeśli dziecko nie miało regulaminowego stroju na wychowanie fizyczne, to fakt ten odnotowywano jako nieprzygotowanie i uczeń całą lekcję spędza na ławce - opowiada Marlena z Chyloni. - Zasady te zmieniono dopiero po interwencji rady rodziców, niemniej dzieci nadal są zobowiązane do ćwiczenia w jednakowych strojach. A rodzice zobligowani są do tego, aby takie stroje kupić - koszt jednego zestawu (nauczyciel podaje określoną markę i kolor spodenek oraz koszulki) to 80 zł. Takich zestawów musimy mieć co najmniej cztery, bo tyle godzin WF-u w tygodniu mają dzieci.
W tym przypadku szkoła działała wbrew ustawie Prawo oświatowe (art. 99-100 - ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

- Należy pamiętać, że brak odpowiedniego ubrania czy obuwia podczas zajęć szkolnych może mieć różne podłoże, w tym np. ekonomiczne czy społeczne. Uczeń nie może być z tego powodu karany czy dyskryminowany - przestrzega rzecznik MEN.

Centra edukacyjne dla dzieci


Papier ksero, wyprawka do świetlicy, papier toaletowyBezpłatna edukacja, którą gwarantuje konstytucja, powinna oznaczać też, że nie powinno się wymagać od rodziców tego, aby płacić za papier do ksero czy "wyprawkę" do świetlicy. Nauczyciele najczęściej nie informują jednak, że są to opłaty dobrowolne. Tych natomiast, którzy tego rodzaju prezenty szkole sprawiają, nagradzają np. dodatkowymi ocenami.

- W klasie starszej córki na pierwszym zebraniu usłyszeliśmy, że niemal każdy nauczyciel wymaga, aby dostarczyć mu ryzę papieru ksero. W klasie młodszej córki dzieci, które papier przyniosą, dostają dodatkową ocenę celującą z przedmiotu, którego uczy wychowawca - opowiada Marlena z Moreny. - Oczywiście zakup takiego papieru nie jest dla nas problemem. Przeszkadza mi jednak, że żaden z nauczycieli nie powiedział nam, że nie jest to obligatoryjne, że możemy przynieść, ale nie musimy. Inna sprawa, czy dzieci naprawdę muszą mieć tyle prac drukowanych? Mają przecież książki, zeszyty ćwiczeń, zeszyty przedmiotowe. Nauczyciel za każdym razem naprawdę musi im drukować sprawdziany? Wydaje mi się, że nie.
W trójmiejskich szkołach kseruje się na potęgę. Rodzice uczniów mogą finansować zakup papieru, ale nie muszą tego robić. Więcej zdjęć (3)

W trójmiejskich szkołach kseruje się na potęgę. Rodzice uczniów mogą finansować zakup papieru, ale nie muszą tego robić.

fot. Eakrin Rasadonyindee/123rf.com

W trójmiejskich szkołach kseruje się na potęgę. Rodzice uczniów mogą finansować zakup papieru, ale nie muszą tego robić.

fot. Eakrin Rasadonyindee/123rf.com

Koszty, które warto ponieśćRodzice z reguły nie kręcą jednak nosem, jeśli chodzi o konieczność płacenia za obiady - to wydatek od 3,5 zł w górę/dzień. Do tego, w przypadku grup przedszkolnych, mogą dojść koszty śniadania i podwieczorku.

- Nie tylko nie wzbraniamy się przed płaceniem, ale też jesteśmy ogromnie wdzięczni, że dziecko może zjeść w szkole ciepły posiłek - mówią rodzice Marty, uczennicy podstawówki na gdańskich Siedlcach. - Wstyd się przyznać, ale po powrocie do szkoły córka najbardziej czekała właśnie na wznowienie obiadów. To chyba nie świadczy dobrze o mnie jako kucharce - śmieje się mama Marty.
Z wpłatami na radę rodziców bywa jednak różnie. Choć w wielu placówkach sugerowaną kwotę (bo jest to opłata dobrowolna) ustalono na pułapie kilku-kilkunastu złotych miesięcznie, rodzice nadal mają opory przed płaceniem.

- Myślę, że wynika to z tego, że nie za bardzo wiemy, na co te pieniądze są wydawane i że ciągle kojarzy nam się to z komitetem rodzicielskim, do którego płacenia sami byliśmy zmuszani jako dzieci - mówi Anna, polonistka i wychowawca w gdańskim technikum.
Tymczasem wzbraniać się nie ma co, bo pieniądze w całości wracają do dzieci.

- W tym roku z zaoszczędzonych środków kupimy piec do ceramiki i sztandar szkolny - mówi przedstawicielka Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 58 w Gdańsku. - Musimy mieć też zapewnione pieniądze na dalsze doposażenie pracowni ceramicznej i cykliczne uzupełnianie materiałów. Chcemy pomóc Samorządowi Uczniowskiemu w utworzeniu Budżetu Uczniowskiego. Naszym marzeniem jest też, aby z funduszu RR dofinansowywać zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne. Wtedy też rodzice chętniej płacą składki, a dzieci mają lepsze przygotowanie do egzaminów przy niewspółmiernie mniejszych kosztach, niż rodzice ponieśliby w przypadku prywatnych korepetycji. Realizujemy też wnioski nauczycieli, którzy organizują konkursy, projekty, kółka zainteresowań i za pieniądze RR mogą zorganizować coś większego, bardziej okazałego (np. koncerty) czy nagradzać/motywować zaangażowanych uczniów. Staramy się też dofinansowywać uczniów, którzy znaleźli się w szczególnej potrzebie, na zasadzie funduszu solidarnościowego.
Rodzice uczniów zbierają też tzw. pieniądze klasowe (od kilku zł miesięcznie wzwyż), które służą na realizowanie bieżących potrzeb w obrębie klasy, jak zakup potrzebnych pomocy naukowych, prezenty z okazji Dnia Chłopaka czy Dnia Kobiet, Dzień Nauczyciela czy zakończenie roku.

W wielu szkołach dodatkowo zapłacić trzeba za zajęcia ponadprogramowe, jak np. basen, dodatkowe lekcje z języka obcego czy prywatnie organizowane kółka zainteresowań.

Imprezy dla dzieci


Papier toaletowy i środki czystościOd lat jak bumerang wracał temat finansowania przez rodziców zakupu papieru toaletowego, mydła czy ręczników papierowych. Przypominamy, że te środki szkoła ma obowiązek zapewnić we własnym zakresie, bez sięgania do kieszeni rodziców uczniów.

- Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. 1166 tj. ze zm.) w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zapewnia się ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz środki higieny osobistej. W związku z powyższym dyrektor placówki jest zobowiązany do zaopatrzenia sanitariatów w mydło w płynie i papierowe ręczniki - mówi Anna Obuchowska, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku. - W kwestii użytkowania suszarek nadmuchowych do osuszania rąk, zgodnie ze stanowiskiem NIZP-PZH, osuszanie rąk w obiektach użyteczności publicznej w kontekście ryzyka rozprzestrzenia się SARS-CoV-2 powinno odbywać się z użyciem jednorazowych ręczników papierowych. Jak wskazuje NIZP-PZH, prąd powietrza w przypadku suszarek nadmuchowych może powodować powstawanie aerozolu biologicznego, co może prowadzić do transmisji drobnoustrojów, w tym SARS-CoV-2 na powierzchnie środowiskowe, z których następnie mogą być one ponownie przenoszone na ręce. Osuszanie rąk jednorazowym ręcznikiem papierowym jest zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Podczas kontroli placówek oświatowych ww. wymóg sprawdzany jest przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Gdy szkoła nie wywiązuje się z tego obowiązku, należy zgłosić ten fakt do właściwego terenowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Można również poinformować organ prowadzący placówkę, że dyrektor nie wywiązuje się z przestrzegania zapisów ww. rozporządzenia. Ponadto zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek - od 1 września 2020 r. należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje dezynfekcji.
Czy wpłacasz pieniądze na konto rady rodziców?
63%

tak, w takiej kwocie, jaka jest sugerowana

1%

tak, nawet więcej, niż sugerują

9%

zdarza mi się, ale nie robię tego systematycznie

3%

nie, ale zamierzam

24%

nie i nie zamierzam, skoro nie muszę

zakończona

łącznie głosów: 359

Opinie (193)

 • Ile kosztuje???? (25)

  Za dużo, za wszystko trzeba płacić, nie długo będą sobie liczyć za sam wstęp do szkoły. Z tego co wiem to Nnw szkolne nie obejmuje pełną ochrona uczestnika podczas wycieczki zagranicznej, są od tego inne ubezpieczenia, nie wprowadzajcie w błąd.

  • 20 16

  • jak za wszystko? przecież nie płaci się za podręczniki i zeszyty ćwiczeń (19)

   a to zawsze był najpoważniejszy wydatek, idący w grube setki

   • 15 2

   • (14)

    Ale poza wszystkimi innymi zeszytami, i materiałami papierniczymi typu 2 rodzaje flamastrów, 3 rodzaje kredek, 10 kolorów bibuły, 3 różne bloki i 2 różne wycinanki itd. trzeba też kupić ryzę papieru ksero, zapas papieru

    Ale poza wszystkimi innymi zeszytami, i materiałami papierniczymi typu 2 rodzaje flamastrów, 3 rodzaje kredek, 10 kolorów bibuły, 3 różne bloki i 2 różne wycinanki itd. trzeba też kupić ryzę papieru ksero, zapas papieru toaletowego, zapas ręczników kuchennych, zapas chusteczek takich w kartonach i zapas paczek z nawilżanymi chusteczkami takie jak dla niemowlaków. I już masz 2 siaty dodatkowych wydatków.

    • 4 16

    • No i trzeba opłacić szkoły (infrastrukturę), pensje nauczycieli itd...

     Szkolnictwo jest bardzo drogie...bo do tego dochodzą kuratoria, urzędnicy, minister itd...

     • 2 1

    • (3)

     Tak było od zawsze. Tylko teraz ty masz wszystkie plusy, za które możesz kupić te wszystkie potrzebne rzeczy. A że ceny wyższe? No cóż, taka cena pińcetów.

     • 15 0

     • (2)

      Inflacja nie jest ceną pińcetów. Ceny zawsze rosły i zawsze będą rosły

      • 0 11

      • Ceny nie zawsze rosną i nie zawsze rosły.

       Inflacja to podatek.

       • 12 0

      • ale bez pińcetów rosłyby wolniej

       bo dziurę w budżecie trzeba czymś zatkać. Jak się dodrukowuje pieniądze bez pokrycia to inflacja musi wystapić.

       • 4 0

    • (8)

     Przecież dostajesz na to 300+

     • 12 2

     • Nie dostajesz. (3)

      Zabierają Ci 600+ a oddają 300+ ... jak spełnisz "ustawowe" warunki.

      • 2 5

      • Powiedz to elektoratowi Prawa i ZPRawiedliwości. (2)

       Toć oni są święcie (nomen omen) przekonani, że te pieniądze idą z kieszeni polityków PiS o_O

       • 5 0

       • Można to powiedzieć wyborcom każdej niemal opcji. (1)

        Socjalizm rodzi się zawsze w demokracji, prędzej czy później.

        • 1 1

       • a najszybciej w biednej demokracji

        jak nasza po 89

        • 2 1

     • (1)

      Zaskoczę cię, nie dostane na wyprawke dziecka 300 plus, bo dziecko poszło do szkolnej zerówki. Trzeba samemu kupić całą wyprawkę, wyprawkę dla dobra szkoły i wszystkie podręczniki, ćwiczenia, karty pracy itd.

      • 2 4

      • Czyli Ciebie okradli 2 razy.

       • 0 0

     • (1)

      Komplet podręczników do LO kosztuje ok. 600,-/700,- pln.

      • 4 3

      • Ile to pińcetplusów?

       • 0 0

   • Wiesz co to są podatki?

    • 3 0

   • a kto za to płaci? państwo skąd ma pieniążki jak nie od nas? nie ma nic za darmo

    • 6 0

   • W liceum się płaci (1)

    • 0 1

    • Wszędzie się płaci. I za wszystko.

     Nie ma czegoś takiego jak bezpłatna edukacja.

     • 0 0

  • Dokładnie, wycieczka zagraniczna ze szkoły musi być dodatkowo ubezpieczona i nie ma w tym przypadku znaczenia czy dziecko ma wykupione NNW.

   • 2 3

  • edukacja jest bezpłatna ... (2)

   a nie wyżywienie, ubezpieczenie, wycieczki, pobyt w szkole poza bezpłatnymi zajęciami edukacyjnymi

   • 8 1

   • Edukacja nie jest bezpłatna. (1)

    Nigdy nie była i nie będzie.
    Problem jest tylko taki , że państwowa jest za droga.

    • 3 3

    • dokładnie tak, nie ma czegoś takiego jak "darmowe obiady"

     • 2 0

  • Dokładnie

   Trzeba pójść do ZUS po kartę EKUZ

   • 0 1

 • Za papier i mydło nie trzeba płacić? Taa, jasne. (5)

  Szkoła podstawowa nr.42... Dyrektor zapewnia najtańszy słaby jakościowo papier toaletowy i mydło.
  Na zebraniu poinformowano nas że jeśli chcemy dla dzieci coś lepszego jakościowo to musimy kupować... i cyk

  Szkoła podstawowa nr.42... Dyrektor zapewnia najtańszy słaby jakościowo papier toaletowy i mydło.
  Na zebraniu poinformowano nas że jeśli chcemy dla dzieci coś lepszego jakościowo to musimy kupować... i cyk harmonogram na cały rok dla wszystkich rodziców.
  A weź tu powiedz że Ci nie przeszkadza ten twardy szary papier toaletowy i PRLowskie mydło w kostce to zostaniesz niemal wyklęty i wyszydzony.

  • 17 11

  • (3)

   Hahaha. No tak d*pę to trzeba podcierać lnianymi tkaninami i dyrektor ma wziąć na zachcianki pieniądze. A co do szarego mydła to jest bardzo zdrowe, idź do dermatologa albo chirurga to wytłumaczą jaśnie wielkiej madce

   Hahaha. No tak d*pę to trzeba podcierać lnianymi tkaninami i dyrektor ma wziąć na zachcianki pieniądze. A co do szarego mydła to jest bardzo zdrowe, idź do dermatologa albo chirurga to wytłumaczą jaśnie wielkiej madce dlaczego pięknie pachnące mydło w płynie po 20 zł działa na skórę :) No a lepszej jakościowo pewnie sama nie kupujesz bo cię nie stać skoro papier toaletowy i mydło to taki problem przy 500+. Najpierw coś reprezentuj a potem się wypowiadaj.

   • 11 6

   • A Ty czytaj ze zrozumieniem drugą część wypowiedzi... To bardziej wygląda jak przymus a nie wybór. (2)

    Autorce posta nie przeszkadzał szary papier i mydło. Problem zauważyła bardziej w sposobie podejścia do wyegzekwowania dodatkowych opłat za lepsze środki higieny.
    To co każdy sobie kupuje do domu jego sprawa, sam sobie laurkę wystawiasz sugerując komuś poprawę prezencji bez jakiegokolwiek argumentu.

    • 4 3

    • (1)

     "Na zebraniu poinformowano nas że jeśli chcemy dla dzieci coś lepszego jakościowo to musimy kupować" Jeżeli chcemy to przymus? Chcieli to kupują i tyle. Co tu jeszcze argumentować bardziej :D? Coś mi się nie podoba, ok, ale jak już muszę sam poprawić tą sytuacje to olaboga jak tak można, weźcie lepiej dejcie mnie :( aj Polacy Polacy

     • 1 1

     • Takie sugestie to nie wolny wybór tylko przymus.

      Przecież nie można pokazać że się nie dba o środki higieny dla bombelka.
      Żałosne podejście.

      • 1 0

  • Dla tzw nauczycieli

   Tez takie zapewnia? Czy maja jasniepedagogiczne?

   • 0 1

 • (14)

  Po to jest 500+ żeby żadne dziecko nie było dyskryminowane, że nie może jechać na wycieczkę. To są pieniędze na dzieci, nie na raty..

  • 69 3

  • (3)

   Te wszystkie koszta nawet co miesiąc nie są większe niż 10% świadczenia na dziecko od państwa.

   • 26 3

   • Taaaa... Jak to policzyłeś?! (1)

    Uwzględniłeś koszt utrzymania szkół, nauczycieli, pracowników technicznych, sprzątających, szkolnych kuchni lub cateringu, kuratoriów, ministerstwa...itd?

    • 2 3

    • P.S. Nawet 500+ na dziecko kosztuje to dziecko i jego rodzinę...

     Państwo żeby "dać" dziecku 500 zł, musi najpierw zabrać od jego rodziców około 2 razy tyle!

     • 9 1

   • Od kogo te świadczenia?

    Zdradzę ci mały sekret, całkiem gratis.
    Siedemnaście nowych podatków zwanych dla niepoznaki opłatami i daninami idzie na wasze 500+ i 300+ i tylko polski podatnik jest na minus. To nie państwo wam daje, a napewno

    Zdradzę ci mały sekret, całkiem gratis.
    Siedemnaście nowych podatków zwanych dla niepoznaki opłatami i daninami idzie na wasze 500+ i 300+ i tylko polski podatnik jest na minus. To nie państwo wam daje, a napewno nie Prawo i ZPRawiedliwość z własnych kieszeni, tylko ja daję, ty dajesz, ona daje i on też daje. Fajnie, że zamiast podstaw ekonomii wolą uczyć w szkole klepać pacierze, potem rosną takie buce jak ty.

    • 4 0

  • (6)

   a ktoś myślał, że będzie inaczej? że te 5 stów pójdzie na rozwój bombelka albo zostanie odłożone na lokatę na przyszłość? w nielicznych przypadkach...

   • 11 1

   • Wiesz najpierw pieniądze zabrano rodzicom tego dziecka w podatkach... (4)

    by teraz łaskawie, po spełnieniu "kryteriów" oddać im część tej kasy (500 zł)... więc, dlaczego nie rodzice mieliby teraz nimi swobodnie gospodarzyć...?!

    • 3 12

    • (3)

     A jak ja mam odzyskać pieniądze ? Nie mam dzieci, 26 lat ukończone daaawno temu

     • 17 0

     • I to jest właśnie paskudztwo tego pomysłu i systemu!

      Okradli Ciebie.

      • 12 0

     • ściągnij gumę to też dostaniesz (1)

      • 2 13

      • A ty mogłeś/aś gumki używać, nie byłoby problemu z płaceniem szkole za edukację bombelka.

       • 3 1

   • na lokate?

    czy wiesz jakie obecne sa stopy procentowe lokat? niedlugo trzeba bedzie doplacac do pieniedzy trzymanych w banku.

    • 2 0

  • 500+ to jest faszystowski przykład zamordyzmu państwa demokratycznego. (1)

   Zabieramy wam po 1000 zł, bo wy nie wiecie jak dobrze gospodarzyć waszymi ciężko zarobionymi pieniędzmi... a teraz części z was oddamy po 500 zł, ale tylko na dzieci... w końcu to "my - państwo" dajemy wam! Cieszcie się!

   • 15 0

   • a do tego na łasce państwa staliście/my się niewolnikami

    bo Pan teraz powie "ja ci daję, nie podskakuj"

    • 3 0

  • Tzw menelowe plus! Rozumiem że to masz na myśli?

   • 4 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.