Ile zarabiają rektorzy trójmiejskich uczelni?

22 października 2020, 8:00
Wioleta Stolarska

Każda firma, żeby się rozwijać, potrzebuje sprawnego prezesa czy menadżera. Również uczelnie coraz częściej, by móc konkurować ze szkołami wyższymi w kraju czy za granicą, potrzebują odpowiedniego zarządcy, którym jest rektor. Ta funkcja to nie tylko prestiż czy spełnienie ambicji naukowców, ale też duża odpowiedzialność i - jak się okazuje - niemałe zarobki. Sprawdziliśmy, jak zarabiają rektorzy publicznych uczelni wyższych w Trójmieście.Kto decyduje o tym, ile zarabia rektor? Wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny rektora uczelni publicznej ustala minister nauki i szkolnictwa wyższego (w zależności od profilu uczelni odpowiedni minister) na wniosek rady uczelni. Nie może być ono wyższe niż 300 proc. średniego wynagrodzenia zasadniczego osób zatrudnionych na stanowisku, na którym zatrudniony jest rektor. Dodatek funkcyjny nie może przekraczać 100 proc. wynagrodzenia profesora danej uczelni. Rada szkoły wyższej może przyznać rektorowi tzw. dodatek zadaniowy.

Ile zarabiają rektorzy publicznych uczelni? Na podstawie art. 140 ustęp 5 Konstytucji dla nauki zarobki rektorów publicznych uczelni są jawne, ale niepubliczne. Informacji o wynagrodzeniu nie znajdziemy na stronie internetowej uczelni ani w Biuletynie Informacji Publicznej. O zarobkach rektorów dowiemy się dopiero wtedy, kiedy otrzymamy odpowiedź na wniosek złożony w trybie, jaki określa ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Takie zapytanie skierowaliśmy do największych publicznych uczelni w Trójmieście. W ciągu 14 dni otrzymaliśmy odpowiedzi (podane kwoty są brutto).

Politechnika GdańskaRektorem Politechniki Gdańskiej jest prof. Krzysztof Wilde, jego aktualne wynagrodzenie zasadnicze za październik 2020 r. wynosi 15 603 zł oraz przysługuje mu dodatek funkcyjny w wysokości 5,5 tys. zł. Razem: 21 103 zł.

Wynagrodzenie zasadnicze rektora zostało podwyższone w październiku 2020 r. wraz z rozpoczęciem nowej kadencji, nowy dodatek nie został przyznany.

Czytaj też: PG w światowym rankingu jako jedyna polska uczelnia techniczna

Gdański Uniwersytet MedycznyRektorowi GUMed prof. dr. hab. Marcinowi Gruchale przyznano wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 18 tys. zł brutto oraz dodatek funkcyjny w wysokości 6 tys. zł brutto. Razem: 24 tys. zł.

Ostatnią podwyżkę przyznano mu w związku z rozpoczęciem nowej kadencji, wraz z podwyżką nie przyznano nowych dodatków. Rada uczelni nie przyznała rektorowi dodatku zadaniowego.

Czytaj też: Profesor Marcin Gruchała ponownie rektorem GUMed

Uniwersytet MorskiJak informuje Uniwersytet Morski, na wynagrodzenie prof. dr. hab. inż. Adama Weintrita, wynikającego z pełnienia funkcji rektora gdyńskiej uczelni, składa się: przyznane decyzją ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 18 tys. zł; przyznany dodatek stażowy w wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 3600 zł; przyznany decyzją ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej dodatek funkcyjny w wysokości 6410 zł; przyznany decyzją Rady Uczelni dodatek zadaniowy w wysokości 80 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości 19 528 zł. Razem 47 538 zł.

Akademia Sztuk PięknychRektorem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku jest prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski. Uczelnia informuje, że aktualne wynagrodzenie rektora składa się z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 14 tys. zł brutto oraz dodatku funkcyjnego w wysokości 6410 zł brutto i zostało przyznane na wniosek Rady Uczelni decyzją wiceprezesa Rady Ministrów ministra kultury i dziedzictwa narodowego - prof. dr. hab. Piotra Glińskiego z 4.09.2020 r. Razem: 20 410 zł.

Wynagrodzenie w poprzedniej kadencji rektora składało się z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 12 tys. zł brutto oraz dodatku funkcyjnego w wysokości 6910 zł i zostało przyznane decyzją wiceprezesa Rady Ministrów ministra kultury i dziedzictwa narodowego - prof. dr. hab. Piotra Glińskiego z 29.08.2016 r.

Akademia Muzyczna w GdańskuW tym roku na stanowisko rektora Akademii Muzycznej został wybrany po raz pierwszy prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz. Jego wynagrodzenie składa się z: wynagrodzenia zasadniczego 12 500 złotych brutto i dodatku funkcyjnego 6410 złotych brutto. Razem: 18 910 zł.

Rektor Akademii został powołany na kadencję 2020-2024. Całość wynagrodzenia rektorowi przyznał minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Szkoły wyższe w Trójmieście


Akademia Wychowania Fizycznego i SportuW tym roku prof. dr hab. Paweł Cięszczyk zdobył mandat zaufania i został wybrany na rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na kadencję 2020-2024.

Jego wynagrodzenie to 10 tys. zł wynagrodzenia zasadniczego, 1 tys. zł dodatku funkcyjnego, 8,8 tys. zł dodatku zadaniowego, 2 tys. zł za staż pracy. Razem: 21 800 zł.

Wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny rektora ustala minister nauki i szkolnictwa wyższego na wniosek Rady Akademii. Dodatek za staż pracy przysługuje na podstawie art. 136 ust. 1 oraz art. 138 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dodatek zadaniowy przyznaje dla rektora Rada Akademii, zgodnie z art. 140 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dodatek zadaniowy został przyznany na podstawie Uchwały nr 23 Rady Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 29 września 2020 roku.

Wynagrodzenie rektora ostatni raz podniesiono 1 września br. poprzez przyznanie dodatku zadaniowego na kadencje 2020-2024. Dodatek ten został podwyższony o 800 zł.

Akademia Marynarki WojennejPensja rektora, komendanta Akademii Marynarki Wojennej - jak wyjaśnia uczelnia - wynika z siatki płac, jaka obowiązuje w Wojsku Polskim. I tak kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht otrzymuje 11 230 zł i dodatek za wysługę lat 35 proc. (3930,5 zł). Razem: 15 160,5 zł.

Rektor AMW nie otrzymuje dodatku funkcyjnego.

Uniwersytet GdańskiJako ostatni na pytanie o zarobki odpowiedział Uniwersytet Gdański. Uczelnia w kwietniu tego roku na stanowisko rektora ponownie wybrała prof. UG dr. hab. Jerzego Piotra Gwizdałę, jednak 28 września 2020 złożył on mandat rektora uczelni. Rezygnację tłumaczył pogarszającym się stanem zdrowia.

Obecnie zadania rektora Uniwersytetu Gdańskiego wykonuje prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką.

Czytaj też: Rektor Uniwersytetu Gdańskiego złożył rezygnację

Minister nauki i szkolnictwa wyższego ustalił rektorowi UG na nową kadencję od 1.09.2020 do 31.08.2024 r. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 12 tys. zł oraz dodatek funkcyjny w kwocie 5,5 tys. zł. Ponadto Rada UG przyznała dodatek zadaniowy w wysokości 14 tys. zł. Razem: 31 500 zł.

Po złożeniu rezygnacji 28.09.2020 r. decyzją z dnia 13.10.2020 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego ustalił rektorowi UG miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 12 tys. zł oraz dodatek funkcyjny w kwocie 1 zł. Ponadto Rada UG uchyliła przyznany dodatek zadaniowy - Uchwała nr 18/RUG/20 z dnia 15 października 2020 r.
Ile, twoim zdaniem, powinni zarabiać rektorzy trójmiejskich uczelni?
51%

zdecydowanie mniej niż teraz

33%

tyle, ile teraz, podwyżki nie są potrzebne

16%

więcej, ich pensje powinny gonić pensje menadżerów w prywatnych firmach

zakończona

łącznie głosów: 1120