Jak zostać kreatorem wizerunku? Innowacyjna specjalność studiów wyższych

11 września 2020

Proces komunikowania się, czyli przekazywania i uzyskiwania informacji - oprócz uniwersalnej komunikacji twarzą w twarz, uzależniony jest od stopnia rozwoju technologicznego. Radio, prasa i telewizja stanowiły do niedawna podstawę rynku mediów. Obecnie jednym z najważniejszych środków przekazu są tzw. nowe media na czele z wszechobecnym internetem. Kreatorem informacji może być w zasadzie każdy, dlatego właśnie komunikacja wizerunkowa staje się coraz bardziej ważna, nie tylko w życiu zawodowym, ale również prywatnym. Na trójmiejskim rynku szkolnictwa wyższego niełatwo jest znaleźć uczelnię, która kształciłaby przyszłych kreatorów wizerunku, dlatego "Komunikacja wizerunkowa i e-biznes w branży HoReCa" w ofercie edukacyjnej Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku to absolutna nowość.



W dzisiejszych czasach media tradycyjne, zwłaszcza prasa, tracą na znaczeniu. Szybkość i zasięg przekazu staje się najważniejszymi czynnikami dającymi możliwość dotarcia w tym samym momencie do wielu odbiorców, w różnych miejscach.

Nowe media we współczesnym świecie charakteryzują się multimedialnością - czyli integracją dostępnych form przekazu (tekstu, obrazu statycznego i graficznego, filmu, dźwięku) oraz interaktywnością - zdolnością odbierania informacji z równoczesnym reagowaniem na nie.

To te cechy sprawiły, że kreatorem informacji może być w zasadzie każdy, kto jest użytkownikiem jakiegokolwiek portalu społecznościowego i chce upubliczniać swoje opinie.

- Rzeczywistość można przedstawić w sposób subiektywny, uzależnione jest to od charakteru przekazu i intencji autora. Uwypukla się cechy pożądane, stosując między innymi formę zamierzonego i intencjonalnego działania komunikatem tekstowym, mającym na celu wywarcie korzystnego wpływu na osobę lub grupę odbiorców.
Wiadomości w internecie jest tak dużo, że odbiorca sam musi przeprowadzić selekcję lub wybrać taki kanał, jaki uważa za wiarygodny lub stosowny i zbieżny z jego zainteresowaniem i światopoglądem. Redaktorzy oraz kreatorzy wizerunku coraz częściej uciekają się do manipulacji językowej, dzięki której mogą dotrzeć do odbiorcy z określoną informacją, która wywoła zamierzoną, odpowiednią reakcję - pozytywną lub negatywną, w zależności od założeń autora. Nowe media dają wiele możliwości, ale stanowią swoistą "dżunglę" informacyjną, w której trzeba nauczyć się bezpiecznie poruszać - przekonuje dr inż. Maria Chomka prof. WSTiH z Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

Komunikacja wizerunkowa zaczyna być siłą, która rządzi światem, a przekaz medialny coraz częściej wykorzystuje ją, aby w odpowiedni sposób przedstawić fakty.

Poszukiwani specjaliści w nowej branży



Kreatorzy wizerunku poszukiwani są nie tylko przez osoby publiczne, ale także przedsiębiorstwa, które chcą być zauważone na rynku, aby sprzedać swoje produkty lub usługi. Od specjalistów w tym zakresie oczekuje się stworzenia unikatowych kampanii, których celem jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy.

Kreowanie wizerunku wykorzystuje się w sektorze public relations, creative industries, communication design i brandingu. Pracownicy tej branży, z odpowiednim wykształceniem, najczęściej z powodzeniem znajdują zatrudnienie w charakterze rzecznika prasowego, doradcy wizerunkowego, w agencjach communication design, public relations oraz brandingowych, a także w studiach projektowych, graficznych, mediach tradycyjnych i elektronicznych, domach mediowych oraz agencjach badań rynku i konsumentów.

- Na trójmiejskim rynku edukacyjnym niełatwo jest znaleźć uczelnię, która kształciłaby przyszłych kreatorów wizerunku. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku w nowym roku akademickim proponuje unikatową w skali regionu specjalność na studiach pierwszego stopnia, przygotowaną we współpracy z przedstawicielami rynku i projektantami, według światowych wzorców i sposobów kształcenia w tym zakresie - zapewnia dr Danuta Łapacz, dziekan ds. jakości kształcenia WSTiH.
Komunikacja wizerunkowa i e-biznes w branży HoReCa oferowana przez WSTiH w Gdańsku kształci przyszłych specjalistów zarządzających komunikacją wizerunkową nie tylko w branży stricte turystycznej.

- W trakcie studiów można uzyskać kompleksową wiedzę w zakresie komunikacji wizerunkowej oraz e-biznesu, nabyć umiejętności praktycznych podczas ćwiczeń i warsztatów. Studenci WSTiH w Gdańsku mają możliwość współpracy z agencjami PR i reklamy. Tematyka zajęć bezpośrednio nawiązuje do najnowszych trendów dotyczących komunikacji, designu, reklamy i public relations głównie w odniesieniu do sektora HoReCa - zapewnia dr inż. Radosław Kożuszek z WSTiH w Gdańsku.

* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł

Artykuł sponsorowany - brak możliwości dodawania opinii