Lekcje on-line w trójmiejskich szkołach

12 marca 2020, 17:00
Joanna Skutkiewicz
Najnowszy artukuł na ten temat

Powrót do szkół możliwy już w grudniu? Bon dla nauczycieli z subwencji

W związku z postępującym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, wszystkie placówki szkolne w Polsce zawiesiły prowadzenie zajęć co najmniej do 25 marca. Nie znaczy to jednak, że uczniowie mają przed sobą dwa tygodnie wolnego. Coraz więcej szkół pracuje nad rozwiązaniami, które umożliwią prowadzenie lekcji on-line.Decyzją premiera rządu, Mateusza Morawieckiego, wszystkie placówki oświatowe w Polsce zostają zamknięte na dwa tygodnie. Decyzja wchodzi w życie w poniedziałek, 16 marca, ale władze apelują, by już w tym tygodniu nie posyłać dzieci do szkół. W samym Gdańsku decyzja ta dotyczy około 75 tysięcy uczniów.

Jak wynika z naszych rozmów przeprowadzonych w trójmiejskich liceach, uczniowie klas maturalnych w większości cieszą się z zarządzonej przerwy i mają zamiar wykorzystać ją na naukę do egzaminu dojrzałości we własnym zakresie.


Lekcje on-line w szkołach od poniedziałkuWydaje się jednak, że w wielu przypadkach nie będzie potrzeby nadrabiania materiału samodzielnie. Coraz więcej szkół pracuje nad tym, aby realizować zajęcia w formie on-line. Choć zajęcia szkolne już się nie odbywają, rady pedagogiczne debatują nad tym, by rozwiązać tę kwestię z jak najmniejszą stratą dla uczniów. Minister cyfryzacji, Marek Zagórski, zapowiedział prace nad wsparciem szkół, między innymi za pomocą udostępnienia zasobów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Wiele szkół podejmuje już działania we własnym zakresie.

- Rada pedagogiczna prowadzi dyskusje na temat dalszych działań szkoły - mówi Sylwia Nitkowska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej Lokomotywa w Sopocie. - Przeglądamy podstawy programowe pod kątem dostosowania ich do obecnej sytuacji. Najprawdopodobniej zajęcia będą prowadzone za pośrednictwem platform e-learningowych, bardziej w formie konsultacji niż ustrukturyzowanych lekcji. Korzystamy między innymi z platform eduelo.pl, Khan Academy, MyEnglishLab i Librus. Planujemy kontynuować projekty międzyprzedmiotowe, które są stałym elementem pracy szkoły w tym roku.
Kwestia dotyczy zarówno szkół podstawowych, jak i ogólnokształcących, z uwzględnieniem potrzeb maturzystów, których za półtora miesiąca czeka egzamin dojrzałości.

- Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa, od poniedziałku w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku będzie prowadzony e-learning - informuje Małgorzata Mroczkowska, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gdańsku. - Będziemy korzystać z zasobów Gdańskiej Platformy Edukacyjnej i aplikacji dostępnych w tej platformie, np. Microsoft Teams, ale też innych zasobów edukacyjnych. Obecnie nauczyciele przygotowują bazę w postaci grup przedmiotowych klasowych i międzyoddziałowych. Szkolimy się w ramach współpracy w gronie pedagogicznym, wymieniając się zasobami i wiedzą, również online. Od poniedziałku planujemy pracę z uczniami online. Będziemy dostępni w miarę możliwości w godzinach swojej pracy, według planów zajęć. Uczniowie otrzymają od nauczycieli materiały, będą mogli uczestniczyć w konsultacjach, mając na uwadze szczególnie tegorocznych maturzystów. Mamy również pomysł na przeprowadzenie próbnych matur online. Mamy nadzieję, że nie napotkamy dużych problemów technicznych. Pamiętając jednak, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mogą mieć takie problemy, czy też po prostu kłopoty z internetem, nie będziemy sprawdzać obecności czy wystawiać ocen. Liczymy na współpracę z rodzicami i młodzieżą. Wierzę, że mamy w Topolówce odpowiedzialną młodzież z zaangażowanymi rodzicami, którzy rozumieją powagę sytuacji i zależy im na edukacji. Przyłączając się do komunikatów, rekomendujemy pozostanie w domach, życząc wszystkim zdrowia.
- Szczegółowa koncepcja naszej szkoły dotycząca realizacji treści podstawy programowej ze wszystkich przedmiotów w ramach nauczania zdalnego, prowadzonego za pośrednictwem narzędzi multimedialnych, przybierze ostateczny kształt jutro - mówi dr Piotr Dulek, dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. - Wczoraj pani dyrektor Ewa Szymska zarządziła bezzwłoczne zwołanie zebrań zespołów przedmiotowych, które miały w kwestii metod i form pracy zdalnego nauczania wypracować wspólne rozwiązania. Wczoraj takie zebrania odbyły się w naszej szkole. Nauczyciele zostali zobowiązani do przygotowania uczniom materiałów edukacyjnych do samodzielnej pracy w domu. Od poniedziałku będą wysyłać na konta uczniów, a także rodziców - dla informacji, za pośrednictwem komunikatora GPE i służbowego maila, ewentualnie innych narzędzi multimedialnych, tematykę zajęć i zagadnienia oraz materiały do samodzielnego opracowania. Uczniowie zostaną zobowiązani do odesłania tą samą drogą rozwiązanych zadań w określonym terminie. Rozpatrywaną formą sposobu sprawdzenia czy uczniowie z danego oddziału wywiązali się z powierzonych zadań jest także udział w grze dydaktycznej, prowadzonej w określonym terminie przy wykorzystaniu narzędzi typu Quizzizz. Na szkolnym Facebooku zostały również zamieszczone komunikaty biblioteki szkolnej, odsyłające do linków z e-podręcznikami i internetowymi bazami udostępniającymi lektury. Równocześnie nauczyciele opracowali harmonogram, zawierający informację, w których godzinach od poniedziałku do piątku uczniowie i rodzice będą mogli się z nimi konsultować, oczywiście także za pośrednictwem określonych przez danego nauczyciela narzędzi multimedialnych: komunikatora GPE, oficjalnej poczty elektronicznej, Skype'a, itp., zarówno w sprawach dydaktycznych, jak i wychowawczych. Takie harmonogramy zostały przygotowane także przez szkolnych psychologów i pedagoga. Formą zdalnego nauczania zostali także objęci uczniowie korzystający z nauczania indywidualnego. Poprzez komunikator GPE uczniowie i ich rodzice zostali poinformowani wczoraj o wdrożeniu od poniedziałku (16.03) do dnia odwołania zawieszenia w szkołach zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczania zdalnego. Przed zawieszeniem zajęć uczniowie zostali również zobowiązani do odbierania bieżących komunikatów od swoich nauczycieli. Informacje dotyczące zdalnego nauczania zostaną wysłane uczniom i rodzicom w piątek (13.03) poprzez komunikator GPE. Zostaną także umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym Facebooku.
Również w II Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku w piątek będą testowane dwie platformy do przeprowadzania lekcji on-line: Microsoft Teams oraz Google Docs wraz z Google Hangouts. Testy z udziałem uczniów pierwszej klasy zdeterminują, z którego narzędzia będzie korzystać szkoła w trakcie przerwy związanej z koronawirusem.

Uczelnie odwołują zajęcia, wykłady, wydarzenia i uroczystości


Zamknięta szkoła to nowe możliwościDo przymusowej przerwy w działaniu szkół jedni podchodzą jak do zagrożenia, inni z kolei jak do szansy.

- Ze względu na przerwę związaną z koronawirusem, mamy okazję zrobić coś naprawdę dużego, nie ograniczonego podstawami programowymi - zgadzają się pedagodzy z Lokomotywy. - Jednym z projektów, które chcemy doprowadzić do końca, jest przedsięwzięcie dla klas V-VII "Podróż za jeden uśmiech". Projekt łączy w sobie elementy wielu przedmiotów: geografii, biologii, historii, plastyki i techniki oraz informatyki i matematyki, a wszystko to w zgamifikowanej jednolitej formie. Uczniowie będąc częścią wielkiej gry będą lepiej zmotywowani do poświęcenia czasu na naukę w tym trudnym czasie.
- Naszym celem jest, aby dzieci w godzinach pracy szkoły były zajęte i nie wychodziły do skupisk ludzi - mówi Paweł Jackowski, wicedyrektor SP Lokomotywa. - Nie zaprzestajemy nawet prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Nauczyciele WF-u tworzą harmonogram zadań do wykonania każdego dnia. Uczniowie będą korzystali z platformy do rejestrowania treningów, a ci, którzy nie będą mieli bezpośredniego dostępu do aplikacji, udokumentują wykonanie zadania na przykład fotograficznie.

Nauczyciele stają na wysokości zadaniaRodzice doceniają zaangażowanie szkół w kwestii organizacji zajęć na czas przerwy.

- Wczoraj wszystko działo się szybko, było wiadomo tylko tyle, że dzieci mają zostać w domu - mówi Krzysztof Dietrich, ojciec Krzysia uczęszczającego do trzeciej klasy Szkoły Podstawowej nr 34 w Gdyni. - Natomiast już dziś rano dostaliśmy informację od pani Renaty, wychowawczyni w klasie syna, że niebawem dostaniemy wytyczne do pracy w domu na czas kwarantanny. To super wiadomość, bo z pewnością ograniczy czas potrzebny na odrabianie zajęć, gdy już zagrożenie wirusem minie.
- W całej tej sprawie na szczególną uwagę zasługuje postawa dyrektorów szkół oraz nauczycieli - mówi Jakub Chabik, ojciec uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. - W sytuacji, gdy brakuje jednoznacznych wytycznych, starają się zapewnić wsparcie uczniom, którzy chcą i mogą się uczyć z domu. Szczególną troską otoczeni są tegoroczni maturzyści - od razu dostali zadania, testy, materiały do powtórek, aby mogli maksymalnie wykorzystać czas pozostający do matury.

Co po zamknięciu szkół w Trójmieście?


Coraz więcej platform za darmoW związku z zamknięciem wszystkich placówek edukacyjnych i planem korzystania z narzędzi on-line w szerokim zakresie, firmy oferujące przydatne usługi wychodzą naprzeciw potrzebom szkół i uniwersytetów. Coraz więcej platform i narzędzi jest udostępnianych za darmo.

Przykładowo, Microsoft udostępnia półroczną wersję premium na pakiet Office365 w wersji między innymi z narzędziem Teams. Z tej platformy ma zamiar korzystać m.in. Topolówka.

Do końca roku szkolnego Kahoot udostępnia - również za darmo - wersję premium swojego narzędzia do organizowania quizów i ankiet edukacyjnych. Trzymiesięczny dostęp bez opłat oferuje także GoToMeeting - platforma do prowadzenia spotkań online.

Podobne działania podjęły polskie firmy tworzące oprogramowanie dla szkół, takie jak choćby Learnetic, który udostępnił narzędzia do zarządzania komunikacją w obrębie szkoły - dzwonek.pl i ekreda.pl. To wciąż nie wszystko - podobne narzędzia oraz bieżące informacje na temat tego typu działań można znaleźć na stronie Tech against Coronavirus.