Rekrutacja do szkół średnich w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Licea popularniejsze od techników

28 czerwca 2019 (artykuł sprzed 1 roku)
Wioleta Stolarska
Najnowszy artukuł na ten temat

Rusza rekrutacja uzupełniająca do szkół. Będą dodatkowe miejsca

Za tydzień szkoły średnie ogłoszą listy przyjętych uczniów. Wszystko wskazuje na to, że wielu uczniów nie dostanie się do wymarzonego liceum. Zdarza się, że liczba chętnych przewyższa nawet kilkukrotnie liczbę dostępnych miejsc - na 174 dostępne miejsca w IX LO w Gdańsku przypada 2175 ósmoklasistów, o tyle samo miejsc walczy 1768 absolwentów gimnazjum. Nieco lepiej sytuacja wygląda w szkołach branżowych i technikach. Nie da się ukryć, że rekrutacja podwójnego rocznika jest dużym wyzwaniem.Przy wyborze szkoły nie obowiązuje rejonizacja, dlatego - jak pokazują statystyki chętnych - zainteresowanie jest większe i bardziej zróżnicowane. Dodatkowo rekrutacja do szkół średnich w 2019 roku prowadzona jest dla dwóch roczników (ósmoklasiści i gimnazjaliści mają oddzielne rekrutacje). Na Pomorzu to ponad 48 tys. osób.

5 lipca 2019 r. o godz. 10 podane zostaną do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Postępowanie rekrutacyjne do wszystkich typów szkół było dość złożone. Uczniowie mogli wybrać jedną szkołę "pierwszego wyboru" oraz inne placówki, do których chcieliby pójść w sytuacji, gdy do pierwszej wybranej szkoły się nie dostaną.

- Program działa tak, że przydziela kandydata do możliwie najwyższej preferencji na liście oddziałów ustalonej przez niego w systemie, biorąc pod uwagę zgromadzone przez kandydata punkty w procesie rekrutacji. System przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału w jednej szkole, dlatego tak ważne jest, aby wybór i kolejność oddziałów były ustawione w sposób świadomy i przemyślany - informuje system rekrutacyjny.
Uczniowie na terenie Trójmiasta mogli ubiegać się o przyjęcie do maksymalnie 11 szkół (pięć w Gdańsku, trzy w Sopocie i trzy w Gdyni).

Czytaj też: Większy wybór w rekrutacji do szkół średnich

Rekrutacja ósmoklasistów do szkół średnich - co wybierali?Absolwenci szkoły podstawowej w Gdańsku najchętniej aplikowali do IX Liceum Ogólnokształcącego - tam na 174 dostępne miejsca chętnych jest 2175 osób, dla 462 uczniów to szkoła pierwszego wyboru. Kolejną placówką cieszącą się ogromnym zainteresowaniem jest XIX Liceum Ogólnokształcące, tu na 180 miejsc chętnych jest 1533 uczniów, dla 306 to placówka pierwszego wyboru. Również VIII Liceum Ogólnokształcące wybrało 1473 osób - dla 258 to szkoła pierwszego wyboru.

Sporym zainteresowaniem mogą pochwalić się technika. Tu najpopularniejsze jest Technikum nr 4 (905 chętnych na 180 miejsc, 393 osoby - pierwszy wybór). Kolejne jest Technikum nr 1 (Pomorskie Szkoły Rzemiosł) - tu chętnych jest 805 osób na 116 miejsc (157 - pierwszy wybór). Mniejszą popularnością cieszą się Szkoły Branżowe I stopnia. Tu najpopularniejsza jest Szkoła Branżowa nr 12 w Zespole Szkół Samochodowych, do której aplikowało 278 osób na 120 dostępnych miejsc, dla 113 to pierwszy wybór.

W Gdyni największym zainteresowaniem cieszy się IX Liceum Ogólnokształcące, tu na 231 miejsc chętnych jest 1186 osób, dla 278 to szkoła pierwszego wyboru. 851 osób aplikowało do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi (ZSO Nr 2) - tu dostępne są 192 miejsca, 273 osoby zaznaczyły tę placówkę jako szkołę pierwszego wyboru.

443 osoby aplikowały do Technikum Elektronicznego Nr 1 (ZSChiE) na 176 dostępnych miejsc, 200 osób wybrało tę szkolę jako pierwszą. Wśród szkół branżowych najpopularniejsza jest Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 (CKZiU nr 1) - tu na 96 miejsc aplikowało 160 osób, tylko 65 zaznaczyło placówkę jako swój pierwszy wybór.

W Sopocie wszystkie licea cieszą się dużą popularnością. Najwięcej, bo aż 1330 złożyło wniosek do II LO - dla ósmoklasistów przygotowano tam 84 miejsca a aż 185 osób wybrało tę szkołę jako pierwszą.

Rekrutacja gimnazjalistów do szkół średnich - co wybierali?Jak wygląda rekrutacyjna sytuacja gimnazjalistów? Chętnych, którzy ukończyli gimnazjum, jest aż 1768 na 174 miejsca w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. Dla 330 osób to szkoła pierwszego wyboru. Podobnie jak w rekrutacji absolwentów szkół podstawowych kolejną szkołą cieszącą się ogromnym zainteresowaniem wśród gimnazjalistów jest XIX Liceum Ogólnokształcące - tu na 175 dostępnych miejsc chętnych jest 1571 osób, dla 290 absolwentów to pierwszy wybór.

Niezmiennie największą popularnością w swoim gronie cieszy się Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Łączności, tu na 180 dostępnych aplikuje 741 absolwentów gimnazjum - 326 wybrała placówkę jako swoją szkołę pierwszego wyboru. Gimnazjaliści, podobnie jak ich młodsi koledzy, wybierają też Branżową Szkołę I stopnia Nr 12 w Zespole Szkół Samochodowych - tu na 120 miejsc chętnych jest 210 osób.

Intensywny nabór trwa również w Gdyni. Tu IX LO od lat cieszy się dużą popularnością wśród uczniów - w formule "pogimnazjalnej" szkoła będzie mogła przyjąć 198 uczniów, chętnych jest 1142 - 282 osoby wybrały te placówkę jako pierwszą. Gimnazjaliści również przy wyborze technikum idą śladami ósmoklasistów i wybierają Technikum Elektroniczne Nr 1 (ZSChiE) - 445 osób na 176 miejsc.

W Sopocie najwięcej absolwentów gimnazjum - 1239 osób - stara się o przyjęcie do II LO. Szkoła przygotowała dla nich jednak 104 miejsca.

Wybór szkoły - licea popularniejsze niż technikaNie da się ukryć, że rekrutacja jest w tym roku dużo bardziej nerwowa. Ze statystyk wynika, że zdecydowaną popularnością cieszyły się licea. Tu liczba chętnych nieraz kilkukrotnie przewyższała oferty szkół. Najczęściej kandydaci wybierają klasy o profilach nauk ścisłych, wynika to oczywiście z atrakcyjności studiów ścisłych i technicznych, jaką prezentują uczelnie.

Z kolei na nadmiar kandydatów nie mogą narzekać technika i zdecydowanie szkoły branżowe (tu pierwszym wyborem jest niecałe 50 proc. miejsc w szkołach). Jak widać tegoroczni absolwenci szkoły podstawowej czy gimnazjów nie marzą o karierze hydraulika, mechanika czy budowlańca.

Plan awaryjny?Jedne szkoły przeżywają oblężenie, inne nie mają wypełnionych klas nawet w 1/3. Wiele wskazuje na to, że uczniowie często sugerowali się popularnością szkoły i rankingami - to były jedne z głównych wyznaczników ich wyborów.

Choć kuratorium podkreśla, że liczba miejsc w szkołach średnich jest ponad dwa razy większa niż w ubiegłym roku szkolnym, to już teraz widać, że wiele osób będzie musiało zrezygnować ze swoich planów i wdrożyć... plan awaryjny, o ile oczywiście taki jest gotowy.

Lista przyjętych uczniówKażdy z uczniów miał prawo wybrać maksymalną liczbę szkół i klas w różnych miastach, a co za tym idzie liczba wszystkich wyborów jest bardzo duża. Ostateczną sytuację poznamy, kiedy uczniowie po ogłoszeniu zakwalifikowanych kandydatów zdecydują, którą szkołę wybrać i w niej złożą swoje dokumenty.

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego oceny przeprowadzonej reformy oświaty w pomorskich szkołach średnich brakuje niemal 4,3 tys. miejsc dla uczniów - to niemal 9 proc.
Czy powrót do 8-letniej szkoły podstawowej jest dobrym rozwiązaniem?
37%

tak

56%

nie

7%

nie mam zdania na ten temat

zakończona

łącznie głosów: 1262