Marzysz o karierze w mundurze? Zacznij od szkoły CN-B Feniks

7 maja 2021, 7:00

Ich absolwenci mogą liczyć na dodatkowe punkty podczas naboru do wojskowych uczelni, do zawodowej i terytorialnej służby wojskowej. Uczniowie są objęci systemem szkolenia, który przygotowuje do służby w wojsku, policji, straży pożarnej czy straży granicznej. Mundurowe licea ogólnokształcące CN-B Feniks to idealne rozwiązanie dla osób marzących o karierze "w mundurze". Placówki Feniksa znajdują się w czołówce podobnych szkół w Polsce i są ofertą dla osób ambitnych, gotowych podejmować różne wyzwania i posiadających pasję.Oddziały Feniksa spotkać można nie tylko w Gdańsku, ale też w Białymstoku, Ciechanowie, Kętrzynie, Olsztynie, Płocku, Pułtusku i Radomiu. W trakcie nauki uczniowie zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności praktyczne przydatne w przyszłej służbie w różnych formacjach mundurowych.

- Szkoły Feniks to doskonała oferta dla ludzi ambitnych, gotowych podejmować różne wyzwania, dla ludzi z pasją. Podczas nauki w Feniksie uczniowie mają dużo zajęć dodatkowych, takich jak: kursy spadochronowe, kursy walki wręcz, kursy płetwonurka - wylicza dr Andrzej Petrykowski, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Gdańsku.

Zajęcia praktyczne to główny atut szkołyNa specjalistycznych szkoleniach, studenci spotykają się z wykwalifikowanymi instruktorami, którzy mają bogate doświadczenie w służbach mundurowych. To przede wszystkim byli oficerowie i podoficerowie wojska, policji czy straży pożarnej. Co więcej, wśród kadry są specjaliści od walki wręcz, wyszkolenia strzeleckiego, technik interwencyjnych, medycyny pola walki.

- Dzięki odpowiednio dobranej kadrze, systemowi prowadzenia zajęć oraz wysokiemu poziomowi nauczania licea CN-B Feniks należą do wąskiego grona szkół objętych programem Ministerstwa Obrony Narodowej dla certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. Program ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego - mówi dr Andrzej Petrykowski.
Dzięki temu uczniowie minimum raz w miesiącu biorą udział w szkoleniach w ramach wojskowych dni szkoleniowych, w których w rolę instruktorów wcielają się zawodowi żołnierze. Zajęcia odbywają się głównie na obiektach, które należą i na których trenują jednostki wojskowe, z którymi szkoły współpracują.

- A jest ich sporo, ponieważ kluczem do prowadzenia profesjonalnych zajęć jest współpraca z Wojskiem Polskim. Wysoki poziom wyszkolenia uczniów Feniksa doceniony został przez Ministerstwo Obrony Narodowej, które delegowało płocką i olsztyńską szkołę do udziału w Wielkiej Defiladzie "Silni w Sojuszach", która 3 maja 2019 r. przeszła ulicami Warszawy - podkreśla dr Andrzej Petrykowski.
Od 1 września 2020 r. szkoły CN-B Feniks z Gdańska, Kętrzyna, Olsztyna, Płocka i Pułtuska biorą również udział w nowym programie dla oddziałów przygotowania wojskowego. Jest to program włączony w system edukacji.

- Żeby utworzyć oddział przygotowania wojskowego należy uzyskać pozytywną opinię Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Kuratorium Oświaty. Dopiero po uzyskaniu tych opinii minister obrony narodowej wydaje zezwolenie na utworzenie takich oddziałów. Nadzór nad częścią wojskową programu sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej - wskazuje dr Andrzej Petrykowski.
To jednak nie wszystko, bowiem uczniowie liceów CN-B Feniks, nauczyciele, instruktorzy, rodzice i wielu sympatyków szkół z całego kraju należy do IX Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Płocku.

- Związek jest organizacją zrzeszającą obywateli polskich oraz Polaków, obywateli innych państw, którzy wykonywali lub wykonują skoki spadochronowe. Do związku należą zarówno żołnierze zawodowi i rezerwiści różnych formacji wojskowych, a także miłośnicy spadochroniarstwa uprawiający ten sport wyczynowo lub rekreacyjnie wywodzący się ze środowiska cywilnego. ZPS jest organizacją skupiającą w swych szeregach różne pokolenia spadochroniarzy - wylicza dr Andrzej Petrykowski.
To właśnie skoki spadochronowe cieszą się w liceach Feniksa największą popularnością. Liczba skoczków spadochronowych w szeregach Feniksa cały czas rośnie. Podczas szkolenia uczniowie nie wykonują skoków w tandemie, są to samodzielne skoki, uczniowie po ukończeniu kursu zdobywają tytuł skoczka spadochronowego. Wykonują skoki z 1,2 tys. metrów, potrafią samodzielnie kierować spadochronem i lądować w odpowiednim miejscu.

Dodatkowe punkty na wojskowe uczelnie i służby w wojskuAbsolwenci szkół Feniksa mogą liczyć na dodatkowe punkty podczas naboru do wojskowych uczelni, do zawodowej i terytorialnej służby wojskowej. Uczeń liceów mundurowych CN-B Feniks jest objęty systemem szkolenia, który w sposób profesjonalny przygotowuje kandydata do pełnienia służby w Wojsku Polskim, Policji, Straży Pożarnej czy Straży Granicznej.

Podczas nauki uczeń odbywa szkolenia teoretyczne i praktyczne na terenie jednostek wojskowych, gdzie w rolę nauczycieli wcielają się zawodowi żołnierze.

- To niezwykle cenne doświadczenie, ponieważ niewielu młodych ludzi może fizycznie zetknąć się z prawdziwym wojskiem, wyposażeniem, może wyrobić sobie bardziej realny wizerunek swojej przyszłej pracy. Można to porównać trochę do praktycznej nauki zawodu. Kolejny plus to preferencyjne warunki podczas przyszłej rekrutacji. Bardzo istotny bonus to skrócona służba przygotowawcza - podkreśla dr Andrzej Petrykowski.
W obecnej sytuacji, kiedy placówki oświatowe w całym kraju są zamknięte, szkoły Feniksa prowadzą zajęcia w internecie oraz w niewielkich grupach prowadzą konsultacje. Nauczyciele i instruktorzy publikują materiały szkoleniowe z wykorzystaniem popularnych komunikatorów i mediów społecznościowych.

- W dalszym ciągu realizowana jest podstawa programowa. Materiały przygotowane przez kadrę Feniksa do nauki zajęć specjalistycznych publikowane są również przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Ten nowy sposób komunikowania pozwala na stały kontakt z uczniami, nauczycielami, rodzicami i kandydatami do szkół CN-B - podsumowuje dr Andrzej Petrykowski.

* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł

Artykuł sponsorowany - brak możliwości dodawania opinii