"Lalka" głównym tematem na maturze 2021 z polskiego. Zobacz arkusze

4 maja 2021, 7:00
Wioleta Stolarska
aktualizacja:14:23 (4 maja 2021)

4 maja rozpoczęły się matury 2021. W Trójmieście ponad 7,5 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników o godzinie 9 przystąpiło do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Z pierwszych relacji wynika, że w tym roku na maturze jeden z tematów rozprawki dotyczył "Lalki" Bolesława Prusa. Publikujemy tegoroczne arkusze.Aktualizacja, godz. 14:20

"Lalka" i "Ziemia obiecana" - znajomością tej lektury obowiązkowej i powieści trzeba było się wykazać na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Podczas egzaminu maturzyści musieli rozwiązać test (arkusz testu - język polski poziom podstawowy) oraz napisać tekst własny (arkusz wypracowanie - język polski poziom podstawowy).

Pierwszy temat wypracowania brzmiał: "Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu "Lalki" Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów".

Drugim zadaniem do wyboru było: "Miasto - przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Ziemi obiecanej" Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów".Pierwszy pisemny egzamin rozpoczął się we wtorek, 4 maja, o godz. 9. Na początek maturzyści mierzą się z językiem polskim na poziomie podstawowym, o godz. 14 rozpocznie się egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej. W kolejnych dniach odbędą się egzaminy z matematyki i języka angielskiego.

W Trójmieście do egzaminów maturalnych po raz pierwszy przystąpi 7510 uczniów (w sumie egzaminy napisze 9675 osób - tak jak w ubiegłych latach chęć przystąpienia do matury zadeklarowali też abiturienci z wcześniejszych roczników) ze 104 szkół - 63 w Gdańsku, 33 w Gdyni i 8 w Sopocie.

W całym kraju do egzaminów przystąpi około 271 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

Ranking liceów i techników w TrójmieścieEgzaminy maturalne w reżimie sanitarnymEgzaminy odbywać się będą w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Ministerstwo Edukacji i Nauki. Są one zbliżone do obowiązujących w marcu podczas próbnych egzaminów maturalnych i próbnego egzaminu ósmoklasisty.

Do pracy w 69 zespołach na terenie woj. pomorskiego dyrektor OKE w Gdańsku powołał łącznie 1268 egzaminatorów.

Czytaj też: Studia w pandemii. Co uczelnie oferują studentom?

Matura 2021 na nowych zasadachW związku z pandemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej, egzaminy maturalne będą przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 roku, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Maturzysta - tak jak w latach ubiegłych - musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego na poziomie podstawowym.

Absolwenci nie muszą w tym roku przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą nadal przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów. CKE podała, że z możliwości niezdawania w tym roku przedmiotu dodatkowego zdecydowało się skorzystać 13,5 proc. tegorocznych absolwentów liceów i techników.

Czytaj też: Pandemia rujnuje zdrowie psychiczne dzieci. Gdzie szukać pomocy?

Podobnie jak w zeszłym roku abiturienci nie muszą przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzane zostaną one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Czytaj też: Młodzież nie chce wracać do szkoły. Minister apeluje: Take it easy

Matura 2021. Kiedy termin dodatkowy, wyniki i poprawka?Maturzyści, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie będą mogli przystąpić do egzaminów w sesji majowej, będą mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu. Jej termin wyznaczono na 1-16 czerwca.

Wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone 5 lipca br. Tego dnia świadectwa maturalne zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Aktualizacja 5.07.21:

Wyniki matur 2021. Jak poradzili sobie uczniowie z Trójmiasta?Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu ma prawo do poprawki 24 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.
Czy pandemia koronawirusa wpłynie na wyniki egzaminów?
74%

zdecydowanie tak

21%

raczej nie powinna, ale pewnie wiele osób, którym się nie powiedzie, będzie tak myśleć

5%

zdecydowanie nie

zakończona

łącznie głosów: 428

Opinie wybrane


wszystkie opinie (48)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.