Maturzyści wybierają Uniwersytet Morski w Gdyni

4 maja 2021
Studenci zdobywają doświadczenie m.in. podczas praktyk morskich na statkach szkolnych. Więcej zdjęć (6)

Studenci zdobywają doświadczenie m.in. podczas praktyk morskich na statkach szkolnych.

mat. prasowe

Studenci zdobywają doświadczenie m.in. podczas praktyk morskich na statkach szkolnych.

mat. prasowe

Ponad 100 lat Szkolnictwa Morskiego w Polsce, praktyki na statkach szkolnych, doskonale wyposażone laboratoria, symulatory, wyprawy morskie na drugi koniec świata. Studia, które przygotowują do ciekawej, dobrze płatnej pracy, a jednocześnie stwarzają ogromne możliwości swoim absolwentom. Taki jest Uniwersytet Morski w Gdyni - największa uczelnia morska w Polsce i dobry wybór dla tych, którzy chcą korzystnie zainwestować w swoją przyszłość.W grudniu 2020 roku minęło 100 lat działalności Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Przez ten czas wielokrotnie zmieniała się nazwa i lokalizacja. Niezmienna do dzisiaj pozostała jednak misja uczelni, którą jest służba polskiemu morzu.

Ponad 100 lat tradycji akademickiejBogatą historię Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zapoczątkował podpisany 17 czerwca 1920 roku rozkaz gen. Józefa Leśniewskiego powołujący do istnienia Szkołę Morską. W 1930 roku podjęto decyzję o przeniesieniu Szkoły z Tczewa do Gdyni. Prawie 30 lat później, w 1958 roku Państwowa Szkoła Morska otrzymała status pomaturalnej uczelni technicznej, a 10 lat później połączono ją z Państwową Szkołą Rybołówstwa Morskiego i ostatecznie w roku 1968 przekształcono w Wyższą Szkołę Morską w Gdyni. W latach 1982-2000 do eksploatacji weszły dwa nowe statki szkolne, które służą studentom do dzisiaj. To przepiękny żaglowiec "Dar Młodzieży" oraz nowoczesny statek badawczo-szkoleniowy "Horyzont II".

Od 2001 roku uczelnia nosiła nazwę Akademia Morska w Gdyni, zaś od 1 września 2018 roku, rozporządzeniem ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, uczelnia stała się Uniwersytetem Morskim.

Ciekawa oferta edukacyjnaUniwersytet Morski w Gdyni to największa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, która kształci przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie licencjackim, inżynierskim i magisterskim.

Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej. Ponadto umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych.

Od 1 października 2019 roku Uniwersytet Morski w Gdyni prowadzi kształcenie doktorantów przygotowujące do uzyskania stopnia doktora w Szkole Doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach: automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, łącznie na wszystkich rodzajach studiów, zdobywa wiedzę ok. czterech tysięcy studiujących. Nauczaniem studentów zajmuje się wszechstronnie wykształcona kadra naukowców - nauczycieli akademickich, gwarantująca najwyższy poziom dydaktyczny.

Uniwersytet Morski w Gdyni to nie tylko trafny wybór dla osób chcących pracować na morzu, ale również dla tych, które chcą znaleźć zatrudnienie w sektorach gospodarki lądowej, takich jak: administracja, usługi, elektronika, informatyka, finanse, handel, turystyka.

Uniwersytet Morski tworzą cztery prężnie rozwijające się Wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, w ramach których uczelnia oferuje dziewięć kierunków studiów i 43 ciekawe specjalności, między innymi: elektroautomatyka okrętowa, komputerowe systemy sterowania, elektronika morska, aplikacje internetu rzeczy, aplikacje internetowe i mobile, administracja i bezpieczeństwo systemów informatycznych, eksploatacja siłowni okrętowych i obiektów oceanotechnicznych, technologia remontów urządzeń okrętowych i portowych, transport morski, transport i logistyka, technologie offshorowe, zarządzanie infrastrukturą i środkami transportu śródlądowego, turystyka i hotelarstwo, usługi żywieniowe i dietetyka, ochrona wód i gospodarka odpadami, ekonomia menedżerska, menedżer produktu.

Praktyki morskieUniwersytet Morski w Gdyni jest armatorem trzech statków. Prowadzone na nich praktyki morskie to niezbędny, potwierdzony latami doświadczeń, element profesjonalnego kształcenia studentów. Absolwent naszej uczelni - oficer współczesnej floty - nawigator, mechanik, czy elektryk okrętowy - to doskonale wykształcony specjalista.

Obok wiedzy teoretycznej, szkolenia na symulatorach, student przechodzi kompleksowe praktyki w warunkach realnej służby na morzu. Dwa statki eksploatowane przez uczelnię - "Dar Młodzieży" i "Horyzont II" - dają studentom wydziałów: Elektrycznego, Mechanicznego i Nawigacyjnego możliwość zdobywania podczas rejsów wszechstronnych morskich kwalifikacji.

Studia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni z pewnością pomogą ci rozwinąć swoje pasje i zainteresowania, staną się niezapomnianą przygodą i początkiem drogi do międzynarodowej kariery.

Elektroniczna rekrutacja rozpocznie się 4 maja 2021 rokuElektroniczna rekrutacja na studia rozpocznie się 4 maja 2021 roku. Absolwenci szkół średnich, maturzyści, kandydaci na studia w Uniwersytecie Morskim w Gdyni zobowiązani są do założenia konta w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (irk.umg.edu.pl).
Więcej informacji o ofercie edukacyjnej uczelni, zasadach i terminach rekrutacji dostępnych jest na stronie: www.umg.edu.pl

Zapraszamy również do zapoznania się z ciekawymi materiałami przygotowanymi w ramach Dnia Otwartego, który odbył się 23 kwietnia 2021 roku. Materiały dostępne są na stronie: do.umg.edu.pl

* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł

Artykuł sponsorowany - brak możliwości dodawania opinii