Międzynarodowa edukacja nastawiona na przyszłość

11 października 2021
Program PYP to początek podróży przez całe życie. Więcej zdjęć (6)

Program PYP to początek podróży przez całe życie.

mat. prasowe

Program PYP to początek podróży przez całe życie.

mat. prasowe

IB to nie tylko międzynarodowa matura. W Polsce organizacja International Baccalaureate znana jest głównie z oferowania programu tzw. międzynarodowej matury, czyli IB Diploma Programme. Tymczasem IB ma również rozpoznawalny na całym świecie program skierowany do dzieci w wieku 3-12 lat: Primary Years Programme (PYP). Opiera się on na transdyscyplinarnym podejściu do nauczania, w którym nauczyciel jest przewodnikiem inspirującym uczniów do odkrywania świata.International School of Gdansk (ISG) to jedyna w województwie pomorskim i jedna z 13 szkół w Polsce, która oferuje program PYP w przedszkolu i szkole podstawowej jako akredytowana placówka IB World School.

- Proces akredytacji i wdrażania programu wymagał od naszych nauczycieli, rodziców i uczniów ogromnego zaangażowania i zrozumienia filozofii edukacji transdyscyplinarnej i międzynarodowej IB - mówi Agata Kożuszek, dyrektor Elementary International School of Gdansk / Międzynarodowej Szkoły Podstawowej. - Nasza społeczność stanęła na wysokości zadania i od 2019 roku jesteśmy szkołą z akredytacją International Baccalaureate - dodaje.
Program PYP to początek podróży przez całe życie. To podróż, która rozwija w dzieciach umiejętności i cechy niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie, a także świecie przyszłości. Kształtuje w dzieciach postawy bycia aktywnymi uczestnikami życia społecznego i kreatorami własnej nauki.

- Nauczanie w formie projektów, podążanie po transdyscyplinarnych ścieżkach badawczych, czerpanie z naturalnej ciekawości uczniów to podejścia, które rozwijają w uczniach wewnętrzną motywację do nauki, uczą samodzielności i krytycznego myślenia - opowiada Małgorzata Macierzanka, koordynator programu Primary Years Programme w International School of Gdansk. - Międzynarodowość programu przejawia się też w szerszej niż lokalna perspektywie przy omawianiu i odkrywaniu świata przez uczniów. Odpowiedź na pytanie o pory roku będzie różna w zależności od tego, czy rozmawiamy z uczniem z Indii, Nowej Zelandii, Islandii czy Zimbabwe. Naszym celem jest, aby uczniowie dostrzegali świat w całej jego złożoności - dodaje.

200 uczniów i 40 nauczycieli z 30 krajówW ISG uczy się obecnie ponad 200 uczniów i pracuje ponad 40 nauczycieli, którzy reprezentują ponad 30 krajów świata. Fakt, że szkoła naucza w języku angielskim, pozwala na integrację całej społeczności, a uczniom umożliwia swobodne podjęcie edukacji w jakimkolwiek miejscu na świecie.

Uczniowie ISG to bardzo często dzieci rodziców realizujących kontrakty w międzynarodowych przedsiębiorstwach działających w Gdańsku i na terenie województwa pomorskiego. ISG jest szkołą, która dzięki swojej otwartości i innowacyjności może zapewnić wysokiej jakości edukację dzieciom z różnych krajów.

Program PYP to nie tylko treści edukacyjne, ale również kształtowanie postaw zgodnie z profilem ucznia IB.

- To zestaw postaw i umiejętności miękkich, których poszukują i będą poszukiwać pracodawcy. Nasi absolwenci są zatem przygotowani do wyzwań współczesnego świata - powiedziała Joanna Rzosińska, dyrektor zarządzający International School of Gdansk.
Szkołę i przedszkole prowadzi Gdańska Fundacja Oświatowa.

W skład International School of Gdansk wchodzi:

Rekrutacja do przedszkola i szkoły prowadzona jest w trybie ciągłym.

* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł

Artykuł sponsorowany - brak możliwości dodawania opinii