stat

Mniej uczniów, więcej nauczycieli w roku szkolnym 2017/18. Kuratorium podało statystyki

17 listopada 2017 (artykuł sprzed 1 roku)
Ewa Palińska

W porównaniu do ubiegłego roku liczba uczniów w pomorskich szkołach spadła, ale znacznie wzrosła liczba najmłodszych przedszkolaków, co oznacza, że w oświacie przybyło kilka tysięcy nowych uczniów. Wzrosła również - i to znacznie - liczba nauczycieli, co jednak nie wystarczyło, by uzupełnić braki kadrowe. Pomorskie Kuratorium Oświaty zapewnia jednak, że nauczyciele poszerzają swoje kompetencje na dodatkowych studiach i szkoleniach, więc i te luki w najbliższym czasie uda się wypełnić.Dyskusja o tym, w jaki sposób i w jak dużym stopniu reforma oświaty wpłynie na zmiany w zatrudnieniu nauczycieli trwała od miesięcy i była bardzo burzliwa. Pomorskie Kuratorium Oświaty opublikowało właśnie dane porównujące obecną sytuację (z dn. 30 września) z tą w 2016 roku.

Mniej uczniów w szkołach, więcej najmłodszych przedszkolaków

W stosunku do ubiegłego roku w województwie pomorskim liczba uczniów w szkołach (bez przedszkoli) spadła o 2070. W przedszkolach, szczególnie tych najmłodszych dzieci, uczy się obecnie aż o 6035 więcej, co oznacza, że w systemie oświaty w województwie pomorskim przybyło przeszło 4 tys. uczniów/dzieci.

Więcej etatów dla nauczycieli

- Liczba nauczycieli pracujących we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych w województwie wzrosła o 2 089 osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym, mamy więcej etatów nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych o 1235 - informuje Monika Kończyk, pomorska kurator oświaty.
Inne dane podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zgodnie z jego statystykami, w województwie pomorskim mamy o 592,5 nowych etatów więcej, a w samym Gdańsku 158,5. Skąd taka rozbieżność?

- Ministerstwo Edukacji Narodowej uwzględnia w swoich statystykach wyłącznie osoby, które zawarły umowę na podstawie Karty Nauczyciela. My wzięliśmy pod uwagę nauczycieli o różnym statusie zatrudnienia, w tym pracujących na podstawie Kodeksu pracy - wyjaśnia Kończyk. - Dane pozyskaliśmy z Systemu Informacji Oświatowej (SIO), będącego jednolitym i precyzyjnym zbiorem danych oświatowych.
Istotnym wskaźnikiem z punktu widzenia jakości nauczania jest liczba uczniów przypadających na jednego nauczyciela - obecnie wynosi 6,85 U/N - liczbowy stosunek jest zatem niższy niż w roku 2016. Oznacza to, że na jeden etat nauczyciela przypada 9 uczniów. W krajach UE, dla porównania, na poziomie szkoły podstawowej, na jednego nauczyciela przypadało 14 uczniów (na podstawie danych z raportu OECD opublikowanego w 2017 roku).

- Dane te dowodzą, że pomorski nauczyciel może więcej czasu poświęcić jednemu statystycznemu uczniowi oraz ma możliwość dostosować metody przekazywania wiedzy do indywidualnych potrzeb ucznia - mówi Monika Kończyk.
Wakaty i coraz młodsi nauczyciele

Pomorskie Kuratorium Oświaty zwraca uwagę, że zmienia się profil zawodowy pomorskich nauczycieli.

- W systemie mamy o około 668 więcej stażystów, czyli najmłodszych stażem nauczycieli (1 rok pracy). Zdecydowanie więcej (o około 668 osób) mamy natomiast nauczycieli dyplomowanych. Oznacza to, że nie brakuje nie tylko ofert dla początkujących pedagogów, ale i możliwości rozwoju zawodowego dla tych starszych stażem - tłumaczy Pomorska Kurator Oświaty.
Choć zatrudniono zdecydowanie więcej nauczycieli niż w roku ubiegłym, wiele szkół nadal skarży się na braki kadrowe - baza wolnych miejsc pracy znajduje się na stronie kuratorium oświaty w Gdańsku. Na dzień 10 listopada w bazie znajduje się 60 ofert, w tym 34 oferty dla nauczycieli na pełen etat. Poszukiwani są nauczyciele o specjalnościach: wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe, psychologia, oligofrenopedagogika, język angielski, matematyka i inne.

Ponadto do Kuratorium Oświaty w Gdańsku wpłynęło ponad 500 wniosków od dyrektorów szkół i placówek o zatrudnienie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji (około 3 900 h/ tyg.), w tym ponad 60 wniosków o zatrudnienie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji w pełnym wymiarze godzin (na pełen etat).

- Zgoda na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji wyrażana jest, gdy dyrektor szkoły lub placówki wyczerpie wszystkie możliwości pozyskania nauczyciela spełniającego wymagania kwalifikacyjne - tłumaczy Kończyk.
Jak oceniasz zmiany, jakie zaszły w szkolnictwie od września 2017 roku, w związku z reformą oświaty?
22%

jak najbardziej na plus - wszystko funkcjonuje lepiej, niż wcześniej

17%

nie wszystko jeszcze działa jak powinno, ale jestem dobrej myśli

6%

z dnia na dzień jest coraz gorzej

45%

to porażka - od początku wszystko działa nie tak, jak powinno

10%

nie mam zdania, ponieważ problem edukacji szkolnej mnie nie dotyczy

zakończona

łącznie głosów: 563