Mniej zajęć na studiach. Dyplom taki sam

17 października 2013 (artykuł sprzed 6 lat)
Elżbieta Michalak

Jeśli posiadasz doświadczenie i wiedzę praktyczną, odbyłeś kursy oraz szkolenia, a myślisz o zdobyciu dyplomu uczelni wyższej, zostaniesz zwolniony z części zajęć dydaktycznych i szybciej ukończysz studia. To efekt zmian przewidywanych w kształceniu wyższym, które mają wejść w życie już od października 2014 r.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowuje nowelizację ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, która od 1 października 2014 r. umożliwić ma studentom z doświadczeniem zawodowym m.in. odbycie przyspieszonych studiów i zaliczanie przedmiotów bez konieczności chodzenia na wszystkie zajęcia i wykłady.

- Chcemy umożliwić osobom dojrzałym, posiadającym doświadczenie zawodowe i wiedzę zdobytą na specjalistycznych kursach lub szkoleniach, uzupełnienie wykształcenia i zdobycie dyplomu szkoły wyższej poza formalnym tokiem studiów - tłumaczy Kamil Melcer, rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. - Proponowane zmiany są dopełnieniem reformy nauki i zapewnić mają lepsze dostosowanie programów studiów do rynku pracy, potrzeb i zainteresowań studentów.

Sprawdź listę szkół wyższych w Trójmieście.

Tzw. "uznawalność", bo o niej mowa, to przyzwolenie uczelniom na potwierdzanie zdolności i umiejętności studenta, które uzyskał on poza systemem szkolnictwa wyższego, np. w pracy, na kursach, szkoleniach czy podczas wolontariatu. Będzie to usługa odpłatna, która pozwoli osobom już pracującym uzupełnić kwalifikacje i ukończyć studia w krótszym, indywidualnym trybie.

Jak ma to wyglądać w praktyce? Przyjmująca uczelnia sprawdzać będzie faktyczne umiejętności i kompetencje kandydata, a nie przedłożone przez niego dokumenty, jak np. certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia o wolontariacie itd. Osoby, które przejdą etap kwalifikacji (nie więcej niż 20 proc. ogólnej liczby studentów na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia) będą włączane do regularnego trybu studiów jako pełnoprawni studenci.

Uczelnie będą mogły zaliczyć kandydatowi doświadczenie zawodowe jako połowę punktów ECTS, które student musi zdobyć w trakcie nauki, ale osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia nie będzie mogła być zwolniona z więcej niż 50 proc. zajęć prowadzonych w ramach danego programu kształcenia.

Kto może ubiegać się o przyspieszony tok studiów i zwolnienie z części zajęć? Osoby posiadające świadectwo dojrzałości i 5 lat doświadczenia po maturze w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie albo tytuł zawodowy licencjata (inżyniera lub inny równorzędny) i 3 lata doświadczenia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. W przypadku posiadania tytułu zawodowego magistra wystarczające byłoby dwuletnie doświadczenie zawodowe.

Sprawdziliśmy, czy na zmianę ustawy o szkolnictwie przygotowują się trójmiejskie uczelnie wyższe.

- Powołujemy właśnie komisję, która przyjrzy się temu, na jakich zasadach i co uczelnia mogłaby uznać studentowi w ramach jego umiejętności kwalifikacyjnych - tłumaczy prof. Marek Dzida, prorektor ds. kształcenia Politechniki Gdańskiej. - Czeka nas dużo pracy, trzeba będzie przygotować wszelkie procedury i zastanowić się np. nad tym, w jakich zajęciach mieliby uczestniczyć studenci, z czego mieliby zdawać egzaminy i jak miałby wyglądać egzamin końcowy, umożliwiający zdobycie tytułu inżyniera.

Uniwersytet Gdański również pracuje nad powołaniem komisji mającej koordynować prace wdrażania nowej ustawy, jednak nieznane są jeszcze żadne szczegóły tej sprawy.

Dobrze zorientowane są trójmiejskie uczelnie wyższe, jak np. WSB w Gdańsku, która już od dłuższego czasu pracuje nad programem umożliwiającym wdrożenie "uznawalności".

- Zaproponowaliśmy zmiany w systemie prawnym, które dawałyby większą autonomię uczelni do decydowania o tym, jak system miałby u nas wyglądać i funkcjonować - tłumaczy Aleksandra Cholewa z WSB w Gdańsku. - Rozwiązania, które uczelnia miałaby stosować, oparliśmy na większej władzy samej uczelni, ponieważ to ona kształtuje program nauczania i mogłaby określać to, który kandydat do uznawalności ma szanse, a który nie.

Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym proponuje również szereg innych zmian w toku studiów. Wśród nich jest m.in. obowiązek organizowania przez uczelnie co najmniej trzymiesięcznych praktyk zawodowych na kierunkach studiów o profilu praktycznym, stypendia naukowe od I roku studiów wypłacane w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych, uwłaszczenie naukowców, którzy będą właścicielami praw majątkowych do swoich wynalazków, czy zróżnicowanie uczelni na akademickie i zawodowe.

- Przepisy te zwiększą szansę absolwentów na rynku pracy, umożliwią szerszej grupie osób dorosłych podnoszenie swych kwalifikacji, a szkołom wyższym dadzą możliwość stworzenia atrakcyjnej oferty kształcenia zarówno tych studentów, którzy chcą szybko wejść na rynek pracy, jak i tych, którzy wiążą swą przyszłość z karierą naukową - mówi Kamil Melcer.
Czy twoim zdaniem wiedza praktyczna powinna zwalniać z części zajęć?
36%

tak, po co siedzieć na wykładach czy ćwiczeniach, skoro zna się już poruszane tam zagadnienia

26%

tylko wtedy, gdy ma się naprawdę duże doświadczenie zawodowe i zna się temat od podszewki

11%

raczej nie, zawsze na zajęciach może pojawić się coś nowego

27%

nie, to bez sensu, każdy powinien przejść przez taką samą siatkę studiów, niezależnie od wykształcenia i wiedzy praktycznej

zakończona

łącznie głosów: 349

Elżbieta Michalak

Zniszczenia wojenne na Politechnice Gdańskiej

fot. mat. archiwalne Politechniki Gdańskiej

Zniszczenia wojenne na Politechnice Gdańskiej

fot. mat. archiwalne Politechniki Gdańskiej

Zniszczenia wojenne na Politechnice Gdańskiej

fot. mat. archiwalne Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska przed 1945 r.

fot. mat. archiwalne Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska przed 1945 r.

fot. mat. archiwalne Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska przed 1945 r.

fot. mat. archiwalne Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska przed 1945 r.

fot. mat. archiwalne Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska przed 1945 r.

fot. mat. archiwalne Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska przed 1945 r.

fot. mat. archiwalne Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska przed 1945 r.

fot. mat. archiwalne Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska przed 1945 r.

fot. mat. archiwalne Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska przed 1945 r.

fot. mat. archiwalne Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska przed 1945 r.

fot. mat. archiwalne Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska przed 1945 r.

fot. mat. archiwalne Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska przed 1945 r.

fot. mat. archiwalne Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska przed 1945 r.

fot. mat. archiwalne Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska przed 1945 r.

fot. mat. archiwalne Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska przed 1945 r.

fot. mat. archiwalne Politechniki Gdańskiej

Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii

fot. Łukasz Unterschuetz

Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii

fot. Łukasz Unterschuetz

Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii

fot. Łukasz Unterschuetz

Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii

fot. Łukasz Unterschuetz

Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii

fot. Łukasz Unterschuetz

Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii

fot. Łukasz Unterschuetz

Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii

fot. Łukasz Unterschuetz

fot. Łukasz Unterschuetz

fot. Łukasz Unterschuetz

fot. Łukasz Unterschuetz

fot. Łukasz Unterschuetz

fot. Łukasz Unterschuetz

fot. Łukasz Unterschuetz

fot. Łukasz Unterschuetz

fot. Łukasz Unterschuetz

fot. Łukasz Unterschuetz

fot. Łukasz Unterschuetz

fot. Łukasz Unterschuetz

fot. Łukasz Unterschuetz

fot. Łukasz Unterschuetz

fot. Łukasz Unterschuetz

fot. Łukasz Unterschuetz

fot. Łukasz Unterschuetz

fot. Łukasz Unterschuetz

fot. Łukasz Unterschuetz

fot. Łukasz Unterschuetz

fot. Łukasz Unterschuetz

Gmach Główny Politechniki Gdańskiej

fot. MK

Politechnika Gdańska

fot. MK

Politechnika Gdańska-Wydział Zarządzania i Ekonomii

fot. Joanna Oleszek

Politechnika Gdańska-Wydział Zarządzania i Ekonomii

fot. Joanna Oleszek

Politechnika Gdańska-Wydział Zarządzania i Ekonomii

fot. Joanna Oleszek

Politechnika Gdańska-Wydział Zarządzania i Ekonomii

fot. Joanna Oleszek

Politechnika Gdańska-Wydział Zarządzania i Ekonomii

fot. Joanna Oleszek

Politechnika Gdańska-Wydział Zarządzania i Ekonomii

fot. Joanna Oleszek

Politechnika Gdańska

fot. Joanna Oleszek

Politechnika Gdańska

fot. Joanna Oleszek

Politechnika Gdańska

fot. Joanna Oleszek

Park przy PG jesienią

fot. Waldemar Szaraniec

Park przy Politechnice

fot. Waldemar Szaraniec

Politechnika Gdańska w świątecznej szacie

fot. Waldemar Szaraniec

Politechnika GŁÓWNY GMACH

fot. dissara