stat

Na święta kartka zamiast SMS-a. Konkurs dla szkół i przedszkoli

2 grudnia 2019, 11:30
Wioleta Stolarska

"Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj" - to hasło drugiej już edycji kampanii promującej wysyłanie kartek świątecznych. Specjalne kartki przygotowują najmłodsi z rodzicami albo samodzielnie. - Dzieci często nie są świadome różnicy pomiędzy istotą słowa pisanego własnoręcznie a wiadomością cyfrową - wygenerowaną często z gotowych wzorów - mówią organizatorzy z fundacji Dbam o Mój Z@sięg i zachęcają do udziału wszystkie szkoły i przedszkola.- Celem naszej kampanii jest zwrócenie uwagi wszystkich polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również - a może nawet przede wszystkim - kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych - przekonuje dr Maciej Dębski, prezes fundacji Dbam o Mój Z@sięg.
Do projektu dołączyć mogą zarówno szkoły i przedszkola, jak i inne instytucje. Wystarczy zamówić kartki i rozdać je dzieciom do napisania życzeń świątecznych wspólnie z rodzicami. Kartki świąteczne wysyłane będą w kolejności rejestracji do projektu, nie później niż do 10 grudnia 2019 roku.

- Każda szkoła, przedszkole oraz inne instytucje, które dołączą do naszego projektu, otrzymają przepięknie przygotowany certyfikat, który po zakończonej akcji zostanie rozesłany do wszystkich uczestników e-mailem. Na wskazany w rejestracji adres e-mail wysłany również zostanie plakat, który instytucja biorąca udział w kampanii może wydrukować i powiesić w swojej placówce - informuje fundacja.
Czytaj też: "Młodzi cyfrowi" - dzieci, które żyją z telefonem. Jak bardzo są uzależnione?

Odłóżmy telefon na świętaProjekt oprócz wzmacniania więzi rodzinnych ma też przeciwdziałać fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom u dzieci.

- Chcemy podkreślić wyjątkowość łączących nas więzi i osobistych relacji w świecie, w którym bardzo ważną rolę odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne. Zachęcamy, aby w okresie świąt Bożego Narodzenia w sposób świadomy odłożyć media cyfrowe. Jesteśmy przekonani, że w świecie cyfrowym bardzo ważne jest kultywowanie rodzinnych tradycji - podkreśla Dębski.

Konkurs dla szkół i przedszkoliOrganizatorzy dla chętnych szkół i przedszkoli przygotowali specjalne konkursy. Pierwszy z nich - konkurs indywidualny - polega na przygotowaniu najpiękniejszego frontu kartki świątecznej. Drugi - konkurs dla szkół - ma charakter zbiorowy i polega na przygotowaniu przez uczniów filmiku maksymalnie dwuminutowego, który przedstawia hasło kampanii "Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o karce pamiętaj". Szczegóły i regulaminy konkursów można znaleźć tutaj.

Do pierwszego konkursu zgłoszone prace należy nadsyłać najpóźniej do 31 grudnia 2019 r. na adres fundacji listem poleconym. Jeśli szkoła/przedszkole zgłasza więcej niż jedną pracę, wystarczy wysłać jeden list. Rozstrzygnięcie nastąpi do 20 marca 2020 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.idaswieta.com najpóźniej do końca marca 2020 roku. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca we wszystkich kategoriach i grupach wiekowych.

Uczestnikami konkursu grupowego mogą być uczniowie szkół podstawowych (od 4 klasy szkoły podstawowej) oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Do konkursu można przystąpić jedynie wówczas, kiedy szkoła/instytucja formalnie przystąpi do projektu (wypełni formularz dostępny na stronie www.idaswieta.com). Film należy umieścić na stronie internetowej szkoły, a link do filmu należy wysłać na adres m.debski@dbamomojzasieg.com najpóźniej do 31 grudnia 2019 roku. W tytule wiadomości trzeba napisać "FILM DO KONKURSU GRUPOWEGO" (wystarczy przesłać jedynie link odnoszący do zrealizowanego materiału video). Szkoła może zgłosić na konkurs grupowy tylko jeden film.
Wysyłasz świąteczne kartki do bliskich?
41%

tak, co roku

23%

kiedyś wysyłałe(a)m, teraz nie zawsze mi się udaje do wszystkich

36%

nie wysyłam

zakończona

łącznie głosów: 138