Naukowiec z GUMed zbada choroby tropikalne z ekspertami WHO

16 października 2020, 8:00
ws

Naukowiec z Gdańska został wybrany do grupy ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która bada zaniedbane choroby tropikalne. Doktor Maciej Grzybek z Zakładu Parazytologii Tropikalnej Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMed jest jedynym Polakiem w międzynarodowej grupie, będzie w niej pracował przez trzy lata.Specjalna grupa ekspercka WHO ds. zaniedbanych chorób tropikalnych (ang. Neglected Tropical Diseases; NDTs) składa się z 24 członków z całego świata.

- Departament Kontroli Zaniedbanych Chorób Tropikalnych koordynuje i wspiera polityki i strategie mające na celu zwiększenie globalnego dostępu do interwencji w zakresie zapobiegania, kontroli, eliminacji i zwalczania zaniedbanych chorób tropikalnych, w tym niektórych chorób odzwierzęcych - informuje WHO.
Członkowie grupy analizują działania podjęte przez WHO, wyznaczają priorytety działań i doradzają w zakresie mobilizacji zasobów technicznych.

Doktor Maciej Grzybek jest jedynym Polakiem w tej międzynarodowej grupie.

Czytaj też: Naukowcy z Gdańska i Krakowa pracują nad polską szczepionką na COVID-19

Plan WHO na najbliższe lata to działania niezbędne do kontrolowania i eliminowania 20 jednostek chorobowych z grupy zaniedbanych chorób tropikalnych.

- Zaniedbane choroby tropikalne powodują ogromne cierpienie i śmierć ludzi. Stanowią druzgocącą przeszkodę dla zdrowia i pozostają poważną przeszkodą w ograniczaniu ubóstwa i rozwoju społeczno-ekonomicznego. Powszechne ubezpieczenie na wypadek zaniedbanych chorób tropikalnych zależy w dużej mierze od zwiększonego dostępu do bezpłatnych, podstawowych leków oraz od silniejszych, dobrze zaplanowanych, solidnych finansowo i wydajnych systemów opieki zdrowotnej - informuje WHO.

ws