Nowe laboratorium badawcze na PG za 4,5 mln zł

20 maja 2020 (artykuł sprzed 1 roku)
ws
Aparatura została zakupiona z grantu pozyskanego jeszcze przez  prof. Jacka Namieśnika. Więcej zdjęć (4)

Aparatura została zakupiona z grantu pozyskanego jeszcze przez prof. Jacka Namieśnika.

Fot. Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska

Aparatura została zakupiona z grantu pozyskanego jeszcze przez prof. Jacka Namieśnika.

Fot. Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska

Na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej uruchomione zostało nowoczesne laboratorium z unikatową aparaturą badawczą. Sprzęt może mieć zastosowanie m.in. przy kontroli jakości produktów farmaceutycznych i spożywczych, badaniach metabolizmu substancji psychoaktywnych czy typowaniu biomarkerów chorób i stanów zapalnych. Aparatura warta jest 4,5 mln zł.Laboratorium Chromatografii Cieczowej i Spektrometrii Mas wyposażone jest w urządzenia analityczne. Za 4,5 mln zł zakupiony został dwuwymiarowy chromatograf cieczowy ze spektrometrem ruchliwości jonów z kwadrupolem połączonym z analizatorem czasu przelotu - Two-Dimensional Liquid Chromatography coupled with Ion Mobility Quadrupole Time-of-Flight (LC×LC-IMS-QTOF). Dzięki zakupionej aparaturze możliwe będzie uzyskanie nowych, dodatkowych informacji o próbkach.

- System umożliwia m.in. osiągnięcie rozdzielenia chromatograficznego badanej próbki, dzięki zastosowaniu dwóch pomp oraz możliwości precyzyjnego "wycinania" rozdzielonych substancji w pierwszym wymiarze i przenoszenia ich na drugi wymiar, przykładowo w celu sprawdzenia czystości substancji. Zastosowanie spektrometru ruchliwości jonów umożliwia uzyskanie takich danych, jak czas dryfu poszczególnych jonów oraz tzw. CCS (collision cross section), co można tłumaczyć jako powierzchnię przekroju przez cząsteczkę. Te dwie specyficzne wartości będzie można uzyskać za pomocą instrumentu o takich parametrach po raz pierwszy w Polsce, co stwarza ogromne możliwości identyfikacyjne oraz dostarcza unikatowych informacji o strukturze i charakterze badanych związków - tłumaczy dr inż. Paweł Kubica z Katedry Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym PG.

Szkoły wyższe w Trójmieście


Nowa aparatura znajdzie zastosowanie m.in. przy kontroli jakości produktów farmaceutycznych - w przypadku gdy tylko jedna z cząsteczek posiada właściwości terapeutyczne, a druga jest zbędna lub wywołuje niepożądane skutki - oraz żywnościowych.

W nowym laboratorium możliwe będzie m.in. uzyskanie pełnej informacji o cukrach wchodzących w skład produktów żywnościowych i farmaceutycznych, a także rozróżnianie związków, takich jak kwasy tłuszczowe czy mono-, di- i trisacharydy.

Kursy przygotowujące do egzaminów


Co więcej, aparatura znajdzie zastosowanie przy badaniu szlaku metabolicznego substancji psychoaktywnych w próbkach biologicznych oraz przy oznaczaniu dużej liczby związków o zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych i typowaniu biomarkerów chorób lub stanów zapalnych w materiale o charakterze biologicznym (mocz, krew, ślina, tkanki).

ws