Nowe wymagania na egzaminie ósmoklasisty i maturze 2021

17 grudnia 2020, 14:30
Wioleta Stolarska
Najnowszy artukuł na ten temat

Test na COVID-19 - dlaczego warto go robić, jeśli są ku temu wskazania?

Ze względu na pandemię koronawirusa formuła egzaminów w 2021 roku ma być uproszczona. Więcej zdjęć (2)

Ze względu na pandemię koronawirusa formuła egzaminów w 2021 roku ma być uproszczona.

fot. Paweł Marcinko / KFP

Ze względu na pandemię koronawirusa formuła egzaminów w 2021 roku ma być uproszczona.

fot. Paweł Marcinko / KFP

Bez matury ustnej, ograniczone wymagania w ramach podstawy programowej i mniejsza liczba zadań przy tym samym czasie - to główne zmiany w egzaminach w 2021 roku, jakie wprowadza MEN. Ich formuła ma być uproszczona. Jakie zmiany jeszcze czekają maturzystów i ósmoklasistów?- W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego - informuje resort edukacji.
Czytaj też: Egzamin z angielskiego na 100 proc.? Kursy językowe dla uczniów

Nie będzie obowiązkowej matury ustnejEgzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. Nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego.

- W 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej - podobnie jak w 2020 r. - absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną - informuje MEN.

Mniejsze wymagania dla maturzystówMaturzyści nie będą mieli obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Uczniowie będą mogli zmienić deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Ponadto wprowadzono zmiany na egzaminie z matematyki na poziomie podstawowym - ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego, które dotyczą ostrosłupów.

Podobnie z geografii na poziomie rozszerzonym - usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia podczas nauki zdalnej, np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, zróżnicowanie językowe ludności świata.

Czytaj też: Ranking liceów. Gdzie najefektywniej uczą w Trójmieście?

Zmiany na egzaminie ósmoklasistyZmiany, jakie wprowadziło MEN, dotyczą też egzaminu ósmoklasisty. Z listy lektur obowiązkowych do zdania testu z języka polskiego wykreślono "Tędy i owędy" Melchiora Wańkowicza.

Z matematyki ograniczono natomiast wymagania dot. działań na pierwiastkach oraz stereometrii. Z listy środków gramatycznych języka angielskiego wykreślono czas Past Perfect oraz mowę zależną.

Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi na swojej stronie internetowej (www.cke.gov.pl) aneksy do informatorów.

Kursy przygotowujące do egzaminów - również online


Jak będą wyglądały egzaminy w 2021 roku po zmianach?Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

Język polski - czas trwania: 120 minut

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym część 1.: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną - 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych); część 2.: wypracowanie - 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka - czas trwania: 100 minut
 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt - zadania zamknięte, 10 pkt - zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019-2020: 6).

Język obcy nowożytny - czas trwania: 90 minut
 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) - A2.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt - zadania zamknięte, 21 pkt - zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Czytaj też: Wyniki matur 2020. Zdecydowanie słabiej niż rok temu

Matura 2020 w czasie pandemii koronawirusa w Gdańsku. Więcej zdjęć (2)

Matura 2020 w czasie pandemii koronawirusa w Gdańsku.

ot. Mateusz Słodkowski / Trojmiasto.pl

Matura 2020 w czasie pandemii koronawirusa w Gdańsku.

ot. Mateusz Słodkowski / Trojmiasto.pl

Egzamin maturalny w 2021 r.

Język polski jako przedmiot obowiązkowy - czas trwania: 170 minut

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym część 1.: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną - 20 pkt (ok. 12-15 zadań - głównie otwartych - opartych na dwóch tekstach); część 2.: wypracowanie - 50 pkt.
 • Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
 • Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki - z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.
 • Część ustna - nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matematyka jako przedmiot obowiązkowy - czas trwania: 170 minut
 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt - zadania zamknięte; 17 pkt - zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015-2020: 9).

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy - czas trwania: 120 minut
 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) - A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt - zadania zamknięte, 10 pkt - zadania otwarte.
 • Część ustna - nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe)
 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • W przypadku języków obcych nowożytnych - ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) - B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym - nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych.
Czy uproszczenia na egzaminach są potrzebne?
30%

tak

26%

pewne zmiany są potrzebne np. zwiększenie czasu, ale nie ograniczenie materiału

8%

raczej nie

36%

nie

zakończona

łącznie głosów: 347