Nowy rektor UG powołał Rzecznika ds. Rzetelności Naukowej

27 listopada 2020, 14:00
Wioleta Stolarska

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski powołał dra hab. Sławomira Steinborna, prof. UG na stanowisko "Rzecznika do spraw Rzetelności Naukowej". To nowe stanowisko, obejmujące kompetencje kształtowania i utrwalania wysokich standardów naukowej rzetelności na uczelni. Pomysł jego utworzenia pojawił się po tym, gdy byłemu rektorowi UG zarzucono plagiat.Jak informuje uczelnia, głównym zadaniem rzecznika i kierowanego przez niego biura będzie m.in. opracowywanie i propagowanie dobrych praktyk naukowych, działalność szkoleniowa oraz zapewnienie infrastruktury technicznej, umożliwiającej wykrywanie przypadków nierzetelności naukowej.

Do jego zadań będzie należeć także dbałość o transparentność oraz wspieranie procesu weryfikacji zarzutów i wątpliwości dotyczących rzetelności naukowej pracowników i doktorantów UG.

- Powołanie Rzecznika do spraw Rzetelności Naukowej i organizacja jego biura ma bardzo ważne znaczenie dla usprawnienia i wypracowania na Uniwersytecie Gdańskim dodatkowych procedur służących edukacji oraz wspieraniu naukowców i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego w obszarze naukowej rzetelności. Bardzo cenne jest tutaj doświadczenie i ogromna wiedza z zakresu prawa prof. Sławomira Steinborna. Jest to jednocześnie ważny etap odbudowywania wizerunku Uniwersytetu Gdańskiego - mówi prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor UG.
Zapowiedzi przygotowania programu przeciwdziałania naukowej nierzetelności pojawiły się po tym, gdy byłemu rektorowi UG zarzucono plagiat.

Wobec dra hab. Jerzego Gwizdały Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy wszczęła dochodzenie ws. możliwego popełnienia plagiatu. Został on też zawieszony w pełnieniu obowiązków nauczyciela akademickiego. Już wcześniej odsunięto go od kierowania Katedrą Bankowości i Finansów na Wydziale Zarządzania.

Na wniosek Uniwersytetu Gdańskiego postępowanie wyjaśniające prowadzi też rzecznik dyscyplinarny przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego.

Kim jest Rzecznik ds. Rzetelności Naukowej?Sławomir Steinborn to doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki, od 2016 r. pełni urząd sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Jest autorem i współautorem ponad 130 opracowań naukowych z zakresu procedury karnej, prawa konstytucyjnego i europejskiego prawa karnego, w tym artykułów publikowanych w uznanych czasopismach i wydawnictwach zagranicznych, monografii, komentarzy i podręczników akademickich.

Jako stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta i Towarzystwa Maxa Plancka w latach 2008-2009 i w 2015 r. przebywał na stażach naukowych w Instytucie Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Freiburgu (Niemcy). Współpracuje z naukowcami m.in. z Niemiec, Luksemburga, Belgii, Holandii, Włoch i Hiszpanii. W latach 2013-2016 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy ministrze sprawiedliwości. Jest autorem ekspertyz prawnych dla m.in. Sejmu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwości i Rady Europy. Jest członkiem stowarzyszeń naukowych i akademickich, m.in. jest członkiem Zarządu Głównego Societas Humboldtiana Polonorum.