Politechnika Gdańska ma nowego rektora i zawiesza zajęcia do maja

9 kwietnia 2020, 15:45
Wioleta Stolarska
Najnowszy artukuł na ten temat

Izolacja pomogła poznać sąsiadów (niestety)

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde ponownie został wybrany na stanowisko rektora Politechniki Gdańskiej, funkcję tę będzie sprawował przez kolejne cztery lata. Był jedynym kandydatem w tych wyborach. Głosy elektorów były oddawane za pomocą elektronicznych środków komunikacji. Rektor jeszcze przed wyborami zdecydował o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na uczelni do niedzieli, 3 maja 2020 r.W związku z epidemią koronawirusa już 30 marca podczas zdalnego posiedzenia Senat PG zdecydował o zmianie trybu głosowania przez elektorów - z bezpośredniego na elektroniczny oraz o przesunięciu terminu wyborów na 9 kwietnia.

Oficjalny wynik wyborów podała w czwartek Uczelniana Komisja Wyborcza. Przez kolejne cztery lata funkcję rektora Politechniki Gdańskiej będzie sprawował prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde. Frekwencja wyborcza wyniosła 100 procent.

- Ponowny wybór na stanowisko rektora to dla mnie wielki zaszczyt i wyróżnienie, ale też motywacja do dalszej, ciężkiej pracy - mówił prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, tuż po ogłoszeniu nominacji. - Dzięki uzyskaniu pod koniec ub. roku statusu uczelni badawczej Politechnika Gdańska ma niepowtarzalną szansę na szybki rozwój i znaczącą poprawę swojej pozycji naukowej w Polsce i na świecie. Zamierzam kreować działania i wspierać wszystkie inicjatywy, które pozwolą pracownikom i studentom efektywnie pracować z otoczeniem społeczno-gospodarczym, budując dobrobyt Gdańska i regionu. - Zadanie na dziś to jak najszybsze wsparcie gospodarki i wspólna praca nad przywróceniem jej dobrej kondycji. Zadaniem na jutro będzie z kolei zbudowanie konkurencyjności naszych firm i przedsiębiorstw na międzynarodowych rynkach - dodał rektor PG.
Nowa kadencja rektora rozpocznie się 1 września 2020 r.

Koronawirus w Trójmieście - wszystkie informacje"Nowy-stary" rektorProf. dr hab. inż. Krzysztof Wilde stanowisko rektora objął po ostatnich wyborach na PG.

To specjalista w zakresie mostownictwa, mechaniki budowli oraz diagnostyki i geodezyjnego monitoringu konstrukcji inżynierskich. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.

Jest autorem i współautorem około 60 prac indeksowanych w najważniejszych bazach. Jest czynnym inżynierem i posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Czytaj też: Studenci zbierają na zakup respiratorów do walki z koronawirusem

Zajęcia dydaktyczne zawieszone do 3 majaJuż w środę, 8 kwietnia, prof. Krzysztof Wilde zdecydował o tym, że zawieszenie zajęć dydaktycznych na uczelni zostało wydłużone do niedzieli, 3 maja 2020 r. włącznie.

Czytaj też: Uczelnie wyjaśniają, co czeka studentów. Ministerstwo apeluje o wsparcie

Nowe zarządzenie rektora PG zobowiązuje też studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych do zgłaszania drogą elektroniczną lub telefoniczną do dziekanatów informacji o ewentualnym pogorszeniu się stanu zdrowia i wystąpieniu objawów typowych dla infekcji wirusowej COVID-19.

Uczelnia wstrzymuje też zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i wprowadza zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych. Do budynków wpuszczane będą tylko osoby, które w nich mieszkają. Powrót do akademików przez studentów, którzy już je opuścili, nie będzie możliwy do odwołania. Do odwołania zamknięte pozostaną również czytelnie Biblioteki PG oraz obiekty Centrum Sportu Akademickiego.

Czytaj też: Studenci medycyny pomagają w walce z epidemią

Pracownicy uczelni w okresie odwołania zajęć będą nadal pełnić obowiązki służbowe, a nowe zarządzenie nie ogranicza też możliwości prowadzenia działalności naukowej (w tym także przez doktorantów), o ile może być ona prowadzona z zachowaniem środków bezpieczeństwa ujętych w rozporządzeniach rządowych i wytycznych Ministerstwa Zdrowia.