Politechnika Gdańska ściągnie naukowców z zagranicy

13 lutego 2020, 8:00
Wioleta Stolarska

345 stypendiów dla najzdolniejszych doktorantów spoza Polski planuje uruchomić w ciągu najbliższych siedmiu lat Politechnika Gdańska. Umiędzynarodowienie uczelni jest ściśle związane z otrzymanym w ubiegłym roku statusem uczelni badawczej. Kwota na te stypendia jest już zarezerwowana. Jak podkreślają władze PG, konieczna poprawa jakości polskich badań i kształcenia będzie oznaczała również wyjazdy polskich naukowców do uznanych uczelni i instytucji badawczych w Europie i na świecie.Politechnika Gdańska uzyskała w październiku ubiegłego roku prestiżowy status uczelni badawczej. Oznaczało to wielkie zmiany, które uczelnia powoli wdraża.

- Wymogi programu MNiSW "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza", w którym PG zajęła drugie miejsce w Polsce i uzyskała status "uczelni badawczej", jasno określały, że uczelnie, które uzyskają ten status, będą miały obowiązek podniesienia poziomu internacjonalizacji swojej działalności na płaszczyźnie zarówno naukowej, jak i dydaktycznej - mówi prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji PG.
Jak wyjaśnia, ściągnięcie z zagranicy naukowców, doktorantów, studentów czy wykładowców ma w założeniu poprawić jakość kształcenia na uczelni, a także podnieść jakość badań naukowych i pozycję polskiej nauki w świecie.

- W tym celu Politechnika zamierza nie tylko zapraszać do współpracy najzdolniejszych doktorantów i wybitnych naukowców z zagranicy, ale też wysyłać naszych doktorantów i naukowców - poprzez osobne, dedykowane konkursy i programy - do uznanych uczelni i instytucji badawczych w Europie i na świecie. Regularna, międzynarodowa współpraca i wieloaspektowe przenoszenie dobrych praktyk naukowych na polski grunt jest warunkiem sukcesu w trudnej walce o możliwie jak najwyższą pozycję polskiej nauki na świecie - dodaje prof. Nieznański.
Czytaj też: Politechnika Gdańska otworzyła centra badawcze

Stypendia dla doktorantówW ramach programu IDUB Politechnika otrzymała dodatkową dotację z ministerstwa w wysokości ponad 200 mln zł. Część z tych środków zostanie przeznaczonych właśnie na przyciąganie naukowców z zagranicy.

- Największy program stypendialny dotyczy doktorantów. Planowanych jest 345 stypendiów dla najzdolniejszych doktorantów spoza Polski. Kwota na te stypendia jest już zarezerwowana i pochodzić będzie wyłącznie ze środków ministerialnych dot. programu IDUB, ale wysokość poszczególnych stypendiów jest nadal przedmiotem analiz wewnętrznych na PG. Z kolei ogólny zakres swobody decyzyjnej uczelni w kwestiach finansowych w obrębie programu IDUB jest obecnie negocjowany z MNiSW - wyjaśnia Maciej Dzwonnik, rzecznik prasowy uczelni.
Na tym jednak nie koniec wsparcia dla młodych i zdolnych, bo uczelnia planuje też wdrożenie nowego programu stypendialnego dla najlepszych studentów (120 osób) oraz najzdolniejszych kandydatów na studia (100 osób). Tu kwestie umiędzynarodowienia uczelni nie będą brane pod uwagę.

- Jedynym kryterium otrzymania takiego stypendium będą indywidualne zdolności studenta/kandydata na studia i jego potencjał badawczy w kontekście działalności nowo utworzonych - w ramach programu IDUB - Centrów Badawczych Politechniki Gdańskiej (BioTechMed, EkoTech, Materiały Przyszłości, Technologie Cyfrowe) - zapewnia rzecznik PG.
Czytaj też: PG i GUMed w gronie 10 najlepszych uczelni badawczych

Siedem lat inwestycji w rozwój uczelniJak podkreślają władze PG, pieniądze z programu nie zostaną przeznaczane na rozwój infrastruktury uczelni, tylko na inwestycje w kompetencje społeczności akademickiej (studentów, doktorantów i naukowców), wzrost rozpoznawalności międzynarodowej PG, wsparcie badań i projektów badawczych itp.

Znaczące środki z dotacji ministerstwa zostaną przeznaczona na działalność badawczą, koordynowaną i zarządzaną przez nowo utworzone centra badawcze PG.

- W obrębie PG zorganizowano już seminaria naukowe w ramach już istniejących centrów badawczych. Pozwoliły one ich koordynatorom na dokładny przegląd działalności obecnych w strukturach uczelni zespołów badawczych (składających się z naukowców, doktorantów i najzdolniejszych studentów), których działania pokrywają się z wymogami ministerialnego programu IDUB. Umożliwiły też samym członkom tych zespołów nawiązanie interdyscyplinarnej współpracy, która będzie kontynuowana w strukturach nowych centrów badawczych - wyjaśnia Dzwonnik.
Jak dodaje, w najbliższym czasie rozpocznie się też przygotowywanie tzw. "core facilities", czyli laboratoriów i miejsc pracy dla nowych zespołów badawczych. Uczelnia planuje też otwarcie nowego biura wsparcia dla naukowców, które pozwoli im skupić się w 100 proc. na pracy naukowej i badawczej.

Równolegle uruchomiony zostanie szereg programów wspierających doktorantów i naukowców, dzięki którym będą oni mieli możliwość m.in. pozyskania wysokich grantów na swoje projekty i badania (nawet do 300 tys. zł), dodatków do wynagrodzenia, uczestnictwa w stażach w renomowanych uczelniach zagranicznych oraz instytucjach badawczych czy uczestnictwa w międzynarodowych programach badawczych i rozwojowych.
Czy PG powinna inwestować w zagraniczną kadrę i naukowców?
34%

zdecydowanie tak, tylko w ten sposób polska uczelnia ma szansę znaczyć coś w świecie nauki

41%

tak, ale tylko wtedy, kiedy w równym stopniu traktowani są i wynagradzani polscy naukowcy i wykładowcy na uczelni

25%

nie, powinni inwestować w polskich naukowców, tylko dzięki nim polska nauka może mówić o sukcesie, osiągnięcia zagranicznych naukowców nie będą rozsławiać polskiej nauki

zakończona

łącznie głosów: 632