Politechnika od października będzie prowadzić zajęcia hybrydowo

28 sierpnia 2020, 8:00
Wioleta Stolarska

Stacjonarnie i zdalnie - organizacja zajęć na Politechnice Gdańskiej od października zacznie się w modelu hybrydowym. Rok akademicki 2020/2021 rozpocznie się tradycyjnie 1 października.Władze Politechniki Gdańskiej podjęły decyzję o wprowadzeniu hybrydowego modelu kształcenia w semestrze zimowym. Polegać on będzie na tym, że przeważająca część zajęć dla studentów odbywać się będzie w formie zdalnej, a tylko niektóre prowadzone będą w murach uczelni.

- Nowe zasady obowiązywać będą jak na razie tylko w październiku 2020 r., a decyzja o zasadach i formie kształcenia w kolejnych miesiącach może ulec zmianie - w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej. Niewykluczone jednak, że model hybrydowy w przyjętej formie będzie obowiązywać przez cały semestr zimowy 2020/2021 - informuje uczelnia.
Czytaj też: Uniwersytet Gdański wprowadza zdalne nauczanie w nowym roku akademickim

Hybrydowy model kształcenia na PGRozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021 planowane jest tradycyjnie 1 października 2020 r. Zajęcia w zależności od wydziału odbywać się będą stacjonarnie lub zdalnie.

Szkoły wyższe w Trójmieście


Wykłady w większości przeprowadzane będą zdalnie (w zależności od liczebności gryp). Ćwiczenia, laboratoria i projekty w większości prowadzone będą w formie tradycyjnej. Szczegółowe informacje pojawią się wkrótce na poszczególnych stronach wydziałowych.

- Zajęcia zaplanowane do przeprowadzenia w sposób tradycyjny dotyczyć będą głównie studentów I roku oraz ostatnich semestrów. Zajęcia zdalne odbywać się będą za pośrednictwem politechnicznej platformy e-nauczanie, natomiast przeważająca większość zajęć laboratoryjnych na poszczególnych kierunkach zostanie uruchomiona z opóźnieniem - najprawdopodobniej w listopadzie br. (o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna) - informuje uczelnia.
Wszystkie zajęcia w formie tradycyjnej zostaną przeprowadzone w obowiązującym reżimie sanitarnym, z uwzględnieniem zaleceń i wytycznych MNiSW i GIS.

Czytaj też: "Podyplomówka" sposobem na nowe wyzwania w karierze

Akademiki otwarte, ale z nowymi zasadamiTrwa też proces przydziału miejsc w domach studenckich na nowy rok akademicki. Akademiki będą otwarte, natomiast będą funkcjonować inaczej niż dotychczas - zgodnie z regulaminami i podwyższonymi wymogami bezpieczeństwa. Przed zamieszkaniem w domu studenckim student, doktorant lub pracownik uczelni zobowiązany będzie m.in. do złożenia oświadczenia dotyczącego jego stanu zdrowia, a także do ograniczenia wizyt osób z zewnątrz.

Wszelkie decyzje w sprawach kwaterowania w akademikach PG będą aktualizowane na bieżąco w zależności od sytuacji epidemicznej i wytycznych władz.

Czytaj też: Studia w czasie pandemii. Uczelnie przygotowują się na nowy rok

UG wprowadziło nauczanie zdalneNa początku tygodnia rektor Uniwersytetu Gdańskiego wprowadził rozporządzenie, na podstawie którego od października zajęcia na uczelni będą odbywały się zdalnie - niezależnie od tego, czy taka forma została przewidziana w programie studiów, czy w programie kształcenia. Dziekani poszczególnych wydziałów zdecydują, które zajęcia muszą odbyć się stacjonarnie. Będą one realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym.