Prawo na uczelni Kwiatkowskiego wyróżnione w rankingu

17 czerwca 2020, 16:00
ws

Trójmiejskie wydziały prawa znalazły się w XIV Rankingu Wydziałów Prawa 2020 "Dziennika Gazety Prawnej". Wysokie trzecie miejsce wśród uczelni niepublicznych zajęło prawo w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Z kolei wśród uczelni publicznych szóste miejsce zajął Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.Już po raz 14. DGP przygotował ranking wydziałów prawa. Zwycięzców wybierano w dwóch kategoriach: szkoły wyższe publiczne i niepubliczne.

Specjaliści oceniając wydziały, wzięli pod lupę 44 wskaźniki, m.in. jakość i warunki kształcenia, wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów, zdawalność na aplikacje prawnicze czy też kadrę wykładowców, ale też - w dobie pandemii koronawirusa - dostępność i jakość zajęć w trybie e-learningu.

Uczelnie z Trójmiasta wyróżnioneNa podium rankingu wśród uczelni niepublicznych znalazł się Wydział Prawa i Administracji WSAiB Gdynia, zajmując trzecie miejsce.

- Trzecie miejsce jest sukcesem całego Wydziału Prawa i Administracji uczelni Kwiatkowskiego i zarazem potwierdzeniem właściwego kierunku jego rozwoju - mówi dr Paweł Chyc, dziekan WPiA WSAiB Gdynia. - Dlatego pragnę podziękować wszystkim wykładowcom, pracownikom oraz studentom za wkład w ostatni rok wytężonej pracy, której efektem jest obecna pozycja w rankingu "Dziennika Gazety Prawnej" - podkreśla.
W programie studiów na uczelni Kwiatkowskiego odbywają się inscenizacje sądowe w uczelnianej sali rozpraw, studenci biorą też udział jako obserwatorzy podczas rozpraw w sądach cywilnych, karnych i administracyjnych (30 rozpraw obowiązkowo). Odbywają się również zajęcia z medycyny sądowej w prosektorium oraz w laboratorium techniki i taktyki kryminalistycznej.

W roku akademickim 2019/2020 wymiar praktyki studenckiej na kierunku prawo wynosił trzy miesiące (nie mniej niż 480 godzin). Z tego 240 godzin przeznaczone było na praktykę sądową i 240 godzin na prokuratorską lub kancelaryjną. Studenci mogą również zdobywać doświadczenie i poszerzać horyzonty zawodowe w Studenckiej Poradni Prawnej, Kole Naukowym Prawa Karnego i Postępowania Karnego, Kole Naukowym Prawa Morskiego czy też Studenckim Klasterze Morsko-Kosmicznym.

Jednolite studia na kierunku prawo w WSAiB trwają pięć lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra prawa. Nowością jest wprowadzenie w roku akademickim 2020/2021 trzech zakresów studiów prawniczych: obsługi biznesu, mediacji oraz sądowy. Dzięki temu zwiększają się możliwości zawodowe magistrów prawa. Zyskają kompetencje pozwalające podjąć obowiązki zawodowe na stanowiskach wymagających kompleksowej wiedzy prawnej, m.in. w działach: handlowym, kontroli jakości, sprzedaży, HR, i innych. Będą mogli świadczyć usługi doradztwa prawnego, reprezentowania firm i osób prywatnych w sądach. Rozpocząć karierę miediatora w sprawach gospodarczych, rodzinnych i pracowniczych. Wybór zakresu sądowego umożliwia podejście do egzaminu na aplikacje, co otwiera drogę do takich zawodów jak: sędzia, prokurator, radca prawny, notariusz czy adwokat.

UG w rankinguZ kolei wśród uczelni publicznych Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdańskiego znalazł się na 6. miejscu w Polsce wśród uczelni publicznych, w tym na 5. miejscu w kategoriach "zdawalność na aplikacje wśród absolwentów" i "kadra" (ex aequo z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) oraz na 6. miejscu w kategorii "jakość i siła kształcenia" (ex aequo z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego).

Uniwersytet Gdański, który w 2020 r. obchodzi swoje 50-lecie. Oferuje wykształcenie wyższe na ośmiu kierunkach (również w języku obcym).

Studia prawnicze są jednolitymi studiami magisterskimi, pięcioletnimi. Prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym i wieczorowym).

Absolwenci studiów prawniczych na UG przygotowani są do podjęcia pracy we wszystkich zawodach prawniczych. W niektórych z nich wymagane jest poza studiami ukończenie aplikacji (np. sędziowskiej, prokuratorskiej, radcowskiej, notarialnej, komorniczej), rozpoczynającej się i kończącej najczęściej swoimi własnymi egzaminami. Według statystyk prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego bardzo dobrze przygotowują do egzaminów wstępnych na aplikacje.

Na tle innych uniwersyteckich wydziałów prawa i administracji charakterystyczne jest skupienie się na badaniach prawa morskiego, międzynarodowego prawa morza, ochrony środowiska morskiego oraz prawa i ustroju miast pomorskich oraz kryminalistyki morskiej.

ws