Prof. Jerzy Piotr Gwizdała ponownie wybrany rektorem UG

27 kwietnia 2020, 19:00
ws

Prof. UG dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała został ponownie wybrany podczas wideokonferencji Uczelnianego Kolegium Elektorów nowym rektorem Uniwersytetu Gdańskiego. O stanowisko ubiegał się z prof. UG dr hab. Arnoldem Kłonczyńskim. Nowy rektor będzie pełnić swoją funkcję do 31 sierpnia 2024 roku.Wyboru dokonało Uczelniane Kolegium Elektorów 27 kwietnia 2020 roku w formie wideokonferencji. W jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich grup tworzących społeczność akademicką Uniwersytetu Gdańskiego.

Szkoły wyższe w Trójmieście


Kandydatów na stanowisko rektora UG - obecnego rektora UG prof. UG dra hab. Jerzego Piotra Gwizdałę oraz obecnego prorektora ds. Studenckich i Kształcenia prof. UG dra hab. Arnolda Kłonczyńskiego - wskazała Rada Uniwersytetu Gdańskiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu Uczelni. Otwarte spotkanie społeczności akademickiej UG z kandydatami na rektora uczelni odbyło się 5 marca 2020 roku. W czasie spotkania kandydaci przedstawili swoje plany rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i odpowiadali na pytania.

W tajnym głosowaniu 27 kwietnia 2020 roku wzięło udział 68 elektorów (jedna osoba była nieobecna). Stosunek głosów: 59 głosów oddano na prof. Jerzego Piotra Gwizdałę, dziewięć głosów na prof. Arnolda Kłonczyńskiego.

Czytaj też: Politechnika Gdańska ma nowego rektora i zawiesza zajęcia do maja

Nowa, czteroletnia kadencja rektora rozpoczyna się 1 września 2020 roku.

- Chciałbym podziękować naszej akademickiej społeczności za zaufanie, pomoc i dotychczasową współpracę na rzecz naszego Uniwersytetu. Jednocześnie liczę na dalsze wsparcie naszych pracowników i studentów w podejmowanych działaniach. Obchodzimy w tym roku jubileusz 50-lecia uczelni. Przez pięć dekad jako akademicka wspólnota wypracowaliśmy silną pozycję naukową, jesteśmy w gronie liderów w obszarach badań i przedsięwzięć związanych z morzem, a także innowacyjnych międzynarodowych agend badawczych. Zintensyfikowaliśmy współpracę w zakresie synergii nauki i biznesu i możemy pochwalić się wysoką jakością kształcenia. Zbudowaliśmy jeden z najnowocześniejszych uniwersyteckich kampusów w Polsce z wydziałami, laboratoriami, pracowniami na miarę XXI wieku - powiedział prof. UG dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała.
Wśród wymienianych planów zapowiedział pogłębianie współpracy międzynarodowej i międzyuczelnianej. Planuje m.in. utworzyć Instytut Badań Stosowanych, pomyślany jako centrum wymiany naukowej. W planach inwestycyjnych jest budowa Uniwersyteckiego Centrum Sportowego, mieszkań dla pracowników, utworzenie Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia oraz Centrum Integracji Akademickiej.

Od początku związany z UGProf. UG dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała to ekonomista, specjalista w dziedzinie finansów, ryzyka finansowego oraz zarządzania. Od początku zawodowej kariery związany z Uniwersytetem Gdańskim, łączy pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną z praktyką.

Jest członkiem wielu naukowych i społecznych gremiów, m.in. Towarzystwa Ekonomicznego, Rady Rozwoju Regionalnego przy Lechu Wałęsie, Instytutu Kaszubskiego i Zrzeszenia Pomorsko-Kaszubskiego, Zarządu Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz jest współzałożycielem Stowarzyszenia "Pomorski Instytut Naukowy imienia Profesora Brunona Synaka".

ws