Prof. Marcin Gruchała jedynym kandydatem na rektora GUMed

7 maja 2020, 10:25
Wioleta Stolarska

Profesor Marcin Gruchała został zgłoszony jako jedyny kandydat na funkcję rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2020-2024. Kandydaturę pozytywnie zaopiniował już Senat Uczelni. Wybory odbędą się 26 maja. To kolejne już w tym roku wybory władz wśród trójmiejskich uczelni wyższych.- Wybory władz to jeden z najważniejszych momentów życia każdej uczelni, decydujący o jej przyszłości. Członkom społeczności akademickiej dziękuję za okazane dotychczas zaufanie i powierzenie mi tak ważnej funkcji rektora w latach 2016-2020. Kierowanie tak dużą i znaczącą uczelnią, jaką jest Gdański Uniwersytet Medyczny, to wielki zaszczyt, ale także ogromna odpowiedzialność. W bieżącej kadencji z sukcesem udało się nam zrealizować wiele z zapowiedzianych w programie wyborczym inicjatyw i działań o charakterze inwestycyjnym, wdrożeniowym, naukowo-badawczym i organizacyjnym. Pojawiły się też nowe szanse i możliwości, z których zdecydowaliśmy się skorzystać dla dobra i rozwoju naszej uczelni - powiedział prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed.
Kandydaturę pozytywnie zaopiniował Senat Uczelni, także Pierwsza Rada Uczelni jednogłośnie wskazała obecnie urzędującego Rektora GUMed jako kandydata na kolejną kadencję. Wybory rektorskie zostaną przeprowadzone 26 maja br. o godz. 12 w formie zdalnej.

Jedna z najlepszych uczelni badawczychGdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) pod koniec października 2019 roku został wybrany do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza".

- GUMed to jeden z najlepszych uniwersytetów medycznych w Polsce, z dynamicznie i coraz intensywniej rozwijającymi się badaniami o charakterze interdyscyplinarnym, z istotnym udziałem współpracy międzynarodowej. Uczelnię charakteryzuje wysoki potencjał naukowy i rozwojowy, na który składają się m.in. uznane zespoły badawcze, rosnąca liczba prestiżowych zagranicznych publikacji i grantów, a także szeroki zakres i jakość prowadzonych badań potwierdzone wysoką kategoryzacją jednostek. Mamy jednak potencjał ku temu, by wywierać coraz większy wpływ na rozwój nie tylko krajowej, ale i światowej nauki, by z powodzeniem konkurować na arenie międzynarodowej z renomowanymi instytucjami realizującymi innowacyjne projekty w obszarze prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych - przekonuje Gruchała.
Jak podkreśla, w kolejnej kadencji będzie dążył do tego, by GUMed był nie tylko doskonałą uczelnią badawczą, ale także doskonałą uczelnią dydaktyczną.

Kolejne wybory władz na trójmiejskich uczelniachZapowiedziane na 26 maja wybory rektora GUMed to kolejne wybory władz uczelni wśród trójmiejskich szkół wyższych. Na początku kwietnia prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde ponownie został wybrany na stanowisko rektora Politechniki Gdańskiej - był jedynym kandydatem w tych wyborach.

Kolejną kadencję na stanowisku rektora Uniwersytetu Gdańskiego będzie pełnił też wybrany pod koniec kwietnia prof. UG dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, jego kontrkandydatem był obecny prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. UG dr hab. Arnold Kłonczyński.

29 kwietnia prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski został ponownie wybrany rektorem na kadencję 2020-2024.Nowy rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku otrzymał 93 proc. poparcia. Podczas tych wyborów był jedynym kandydatem.