Profesor Marcin Gruchała ponownie rektorem GUMed

26 maja 2020, 16:15
Ewa Palińska

Prof. Marcin Gruchała został ponownie wybrany na stanowisko rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Głosowanie, z uwagi na sytuację epidemiologiczną odbywało się zdalnie. Prof. Gruchała zdobył 278 głosów poparcia (86,6 proc.). Przeciwnych jego kandydaturze było 20 elektorów, 23 osoby wstrzymały się od głosu.Kolegium Elektorów liczyło 355 osób. W jego skład weszli reprezentanci całej społeczności akademickiej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Całej społeczności Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dziękuję za okazane mi zaufanie oraz akceptację dla zaproponowanego przeze mnie programu rozwoju naszej uczelni - powiedział rektor elekt. - Jestem również bardzo wdzięczny za pomoc i wsparcie, jakich doświadczam od początku obecnej kadencji. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań, by nie zawieść pokładanych we mnie nadziei. Wierzę, że wspólnie możemy dokonać jeszcze wiele dobrego na rzecz naszej Alma Mater.

Prof. Marcin Gruchała jedynym kandydatem na rektora GUMedProf. Marcin Gruchała został zgłoszony jako jedyny kandydat na funkcję rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 2020-2024. Kandydaturę pozytywnie zaopiniował Senat Uczelni, także Pierwsza Rada Uczelni jednogłośnie wskazała obecnie urzędującego rektora GUMed jako kandydata na kolejną kadencję. Nowa kadencja władz rektorskich rozpocznie się 1 września 2020 r.

W ostatnich tygodniach prof. Marcin Gruchała prowadził kampanię wyborczą w sieci. Podczas relacji live prezentował swój program oraz odpowiadał na pytania zadawane zarówno przez studentów, jak i pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Szczegółowy program wyborczy rektora elekta i jego plany rozwoju uczelni w kolejnych latach można znaleźć na stronie internetowej uczelni.

Pracownik naukowy i klinicystaProf. Marcin Gruchała urodził się w 1971 r. w Wejherowie. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku ukończył w 1996 r. - jest specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologii oraz kierownikiem I Katedry i Kliniki Kardiologii. Stopień naukowy doktora otrzymał w 2000 r. za pracę pt. Rola polimorfizmu genów układu renina-angiotensyna-aldosteron, przedsionkowego czynnika natriuretycznego oraz glikoprotein płytkowych w chorobie niedokrwiennej serca przygotowanej pod kierunkiem prof. Andrzeja Rynkiewicza. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2006 r. na podstawie dorobku naukowego i rozprawy zatytułowanej Wewnątrznaczyniowy transfer genów do ściany tętnicy szyjnej królika przy pomocy wirusów zapalnych związanych z adenowirusami i wektorów adenowirusowych. W 2016 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

Przez całe życie zawodowe związany jest z macierzystą uczelnią - początkowo jako doktorant w I Klinice Chorób Serca, następnie od 2000 r. kolejno jako asystent i adiunkt. W 2010 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Zastępca koordynatora Klinicznego Centrum Kardiologii UCK od 2012 r.

Szkoły wyższe w Trójmieście


W 1996 r. odbył trzymiesięczny staż kliniczny w Thorax Center Szpitala Uniwersyteckiego w Rotterdamie w ramach programu TEMPUS, a w latach 2000-2002 podoktorski staż naukowy w A. I. Virtanen Institute for Molecular Medicine Uniwersytetu Medycznego w Kuopio w Finlandii jako stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

W latach 2008-2012 i 2012-2016 członek senackiej komisji ds. budżetu i finansów. Pełnił funkcję pełnomocnika rektora GUMed ds. budowy Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. Wieloletni opiekun Studenckiego Koła Naukowego uhonorowanego dwukrotnie nagrodą Czerwonej Róży dla najlepszego studenckiego koła naukowego Trójmiasta.

Główne zainteresowania naukowe i kliniczne to: choroba wieńcowa, niewydolność serca, transplantacja serca i mechaniczne wspomaganie krążenia, czynniki genetyczne i środowiskowe rozwoju miażdżycy i jej powikłań, hipercholesterolemia rodzinna.

Promotor ośmiu ukończonych przewodów doktorskich i trzech otwartych, opiekun specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. Aktywny członek Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Autor i współautor ponad 120 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym o łącznym wskaźniku oddziaływania IF ok. 255 i 2705 pkt KBN/MNiSW.

Wybory rektorów w Trójmieście na finiszuWybory rektora GUMed, które odbyły się 26 maja to ostatnie wybory władz uczelni wśród trójmiejskich, publicznych szkół wyższych. Na początku kwietnia prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde ponownie został wybrany na stanowisko rektora Politechniki Gdańskiej - był jedynym kandydatem w tych wyborach.

Kolejną kadencję na stanowisku rektora Uniwersytetu Gdańskiego będzie pełnił też wybrany pod koniec kwietnia prof. UG dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, jego kontrkandydatem był obecny Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. UG dr hab. Arnold Kłonczyński.

29 kwietnia prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski został ponownie wybrany rektorem na kadencję 2020-2024.Nowy rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku otrzymał 93 proc. poparcia. Podczas tych wyborów był jedynym kandydatem.