Progi punktowe w trójmiejskich liceach w rekrutacji 2020/2021

13 sierpnia 2020, 13:30
Wioleta Stolarska

Trwa rekrutacja do szkół średnich 2020/2021. W środę, 12 sierpnia, ogłoszono listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych uczniów, teraz absolwenci wybierają, w których placówkach chcą kontynuować naukę. Czas na potwierdzenie swojej deklaracji mają do 18 sierpnia. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa nie ma rekrutacji uzupełniającej, jednak gdy kandydat nie dostanie się do szkoły, ma prawo wystąpienia do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Sprawdziliśmy, ile punktów trzeba było uzyskać, by dostać się do poszczególnych trójmiejskich liceów.31 lipca 2020 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku opublikowała wyniki egzaminów ósmoklasisty, do których uczniowie przystąpili w czerwcu i lipcu tego roku - niemal dwa miesiące później, niż pierwotnie zakładano. Mimo dłuższego czasu na przygotowanie w tym roku absolwenci ósmych klas poradzili sobie z egzaminem gorzej niż ich koledzy, którzy do egzaminów przystępowali w 2019 roku.

Najnowsze progi punktoweW Trójmieście to zwykle licea są najczęściej wybierane przez kandydatów. Sprawdziliśmy, jak wyglądały progi punktowe w poszczególnych licach ogólnokształcących w Trójmieście, obowiązujące podczas rekrutacji w tym roku. Ile trzeba było mieć punktów, żeby dostać się do danej klasy?

Jak co roku najwyższą poprzeczkę dla kandydatów ustanowiły dwie najpopularniejsze trójmiejskie "trójki: - III LO w Gdańsku i III Lo w Gdyni.

Progi punktowe:


Gdańsk


II Liceum Ogólnokształcące
1a mat-fiz-ang - 163,55
1a mat-fiz-ang - 163,55
1b hist-pol-wos - 151,25
1c biol-chem - 161,35
1e mat-geogr-ang - 161,7
1f mat-geogr-niem (niem.) - 153,55

III Liceum Ogólnokształcące
1a mat-geogr (ang., hiszp., niem.) - 171,2
1a2 mat-inf (ang., hiszp.,niem.) - 175,45
1b biol-chem (ang., niem, hiszp.) - 168,18
1c hist-pol-ang (ang., hiszp., fra.) - 155,95
1d mat-fiz (ang., hiszp., niem.) - 164,95
1PreIB pol (ang., niem., hiszp., fra.) - 177,64

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
1A straży granicznej - 107,6
1B policyjna-bezpieczeństwa publicznego - 99,35
1C policyjna-celna -98,45
1D wojskowa - 100,7
1E ratownictwa medycznego - 108,8
1F straży pożarnej - 120,55
1G mediacyjno-prawna - 98,45
1H medialna - 106,85
1I mistrzostwa Sportowego - 94,75

VI Liceum Ogólnokształcące
1a humanistyczno-prawna - 115
1b dziennikarsko-artystyczna - 115
1c biologiczno-chemiczna - 111
1d mistrzostwa sportowego (wioślarstwo, kajakarstwo) - egz. sprawnościowe
1e ratownictwa wodnego - egz. sprawnościowe
1f mistrzostwa sportowego (żeglarstwo) - egz. sprawnościowe

V Liceum Ogólnokształcące
1a biol-chem-mat - 162,95
1b mat-fiz-info - 168,05
1c mat-fiz-j. ang - 159,95
1e humanistyczna - 141,25
1d dwujęzyczna - nabór się nie zakończył ze względu na II termin sprawdzianu kompetencji językowych z j. angielskiego

VII Liceum Ogólnokształcące
1A matematyczno-geograficzny - 135,1
1B prawno-dyplomatyczny - 134,35
1C humanistyczno-lingwistyczny - 130
1D biologiczno-chemiczny - 135,3
1E medialno-lingwistyczny - 135,85
1F ekonomiczno-administracyjny - 130

X Liceum Ogólnokształcące
1a politechniczna - mat-fiz-inf - 146,61
1b biomedyczna - biol-chem - 148,45
1c biznesowa - mat-geogr-wos - 152,93
1d ling.-prawna - pol-hist - 140,85
1e humanistyczna - pol-geogr-wos - 140,07

XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy
0hp hiszp-hist-geogr - 112,57
1ap fiz-mat - 113,85
1bp pol-hist - 126,9
1cp pol-wos - 127,75
1dp mat-geogr-ang - 135,9
1fp biol-chem - 133,15

XIX Liceum Ogólnokształcące
1a ekonomiczna - 149,2
1b artystyczna (plast.)- 146,75
1b artystyczna (muz.) - 130,8
1c społeczno-prawna - 144,45
1d biomedyczna - 147,4
1e psychologiczno-pedagogiczna - 146,0
1f językowa - 146,35

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza
1A Ehlera - 162,45
1B Kulmusa - 163,55
1C Mrongowiusza - 151,05
1D Jerzego Zaleskiego - 154,3

GDYNIA


I Akademickie Liceum Ogólnokształcące
1a politechniczno-informatyczna - 152,6
1b biologiczno-chemiczna - 145,15
1c humanistyczna 141,25
1d ekonomiczno-informatyczna - 144,8

II Liceum Ogólnokształcące
1a matematyczna - 158,15
1b prawnicza - 155,75
1c matematyczno-fizyczna - 159,65
1d matematyczno-geograficzna - 157,65
1e biologiczno-chemiczna - 163,25
1w dwujęzyczna z j. francuskim - 76,5

III Liceum Ogólnokształcące
1 biologiczno-chemiczna - 220
1 biologiczno-chemiczna(B)ndw - 187,05
1 mat.-fiz.(M) - 205,15
1 mat.-geogr.-ekonom. (E)dw - 202,45
1 mat.-geogr.-ekonom.(E)ndw - 181,15
1 mat.-info.(P) - 216,85
1 matury międzynarodowej(Y) - 194,60
1 prawniczo-humanistyczny (H)dw - 191,75
1 prawniczo-humanistyczny (H)ndw - 178,05

V Liceum Ogólnokształcące
1am matematyczno-informatyczna - 99,4
1ar biologiczno-chemiczna (ratownicza) - 118,05
1b humanistyczna - 97,75
1c1 policyjna (pol-geo) - 101,95
1c2 policyjna (pol-his) - 103,05

VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego
1a mat-fiz-ang (ang-fra) - 168,15
1a mat-fiz-ang (ang-niem) - 174,6
1b mat-geogr-ang (ang-hiszp) - 166,65
1b mat-geogr-ang (ang-niem) - 165,95
1c mat-inf-fiz (ang-niem) - 166,1
1d biol-chem (ang-fra) - 169,45
1d biol-chem (ang-niem) - 170,4

IX Liceum Ogólnokształcące
1a humanistyczna (kierunki prawne i dziennikarskie) - 141,65
1b biologiczno-chemiczna (kierunki biomedyczne) - 144,9
1c matematyczno-fizyczna (kierunki politechniczne) - 150,05
1d matematyczno-geograficzna (kierunki ekonomiczne) - 147,3
1e humanistyczna (kierunki teatralne i filmowe) - 139,75
1g biologiczno-chemiczna (kier. biomed i politechn.) - 133,4

X Liceum Ogólnokształcące
1a mat-fiz-ang - 162,75
1a mat-geo-ang - 160,2
1b biol-chem - 154,75
1c pol-hist-ang - humanistyczna - 153,25
1c pol-wos-ang - humanistyczna - 154,65

XVII Liceum Ogólnokształcące
1a geograficzno - matematyczna (ang-fra*,niem*) - 153,85
1b biologiczna - chemiczna (fra*,niem*) - 130,05

Sopot


I Liceum Ogólnokształcące
1a politechniczno-ekonomiczna - 106,20
1b dziennikarsko-prawna - 106,90
1c medyczno-psychologiczna - 115,80
1d koszykarska - 113
1e architektoniczna - 108,20

II Liceum Ogólnokształcące
1a humanistyczno-społeczna - 157,65
1b matematyczna - 165
1c biologiczno-chemiczna - 160,05

III Liceum Ogólnokształcące
1a humanistyczna - 123,10
1b przyrodnicza - 120,45
1c lingwistyczna - 130,55
1d politechniczna - 131,15

Potwierdź wolę przyjęcia do szkołyTeraz kandydaci w rekrutacji mają czas do 18 sierpnia br., by potwierdzić wolę przyjęcia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. Aby to zrobić, trzeba dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej).

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości dostarczenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Kursy przygotowujące do egzaminów


Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Bez rekrutacji uzupełniającejW przypadku gdy kandydat nie dostanie się do szkoły, ma prawo wystąpienia do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Zgodnie z nowymi wytycznymi MEN na złożenie wniosku, a następnie sporządzenie przez komisję rekrutacyjną tego uzasadnienia, wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji i rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania będą jedynie trzy dni od opublikowania list.

Czytaj też: Jak obliczyć punkty w rekrutacji do szkoły średniej?

Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że w tym roku nie odbędzie się rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2020/2021. Jak wyjaśniał resort, jest to spowodowane brakiem możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego, czyli do końca sierpnia.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy podczas rekrutacji nie dostaną się do szkół, będą przyjmowani na podstawie decyzji dyrektora placówki.
Do której szkoły ze swojej listy preferencji się dostałe(a)ś?
72%

do pierwszej

13%

do drugiej

6%

do trzeciej

4%

do czwartej

5%

do piątej

zakończona

łącznie głosów: 810