Ranking liceów. Gdzie najefektywniej uczą w Trójmieście?

4 grudnia 2020, 11:00
ws
Na pierwszy miejscu znalazło się III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.

Więcej zdjęć (4)

Na pierwszy miejscu znalazło się III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.

fot. Maciej Czarniak/trojmiasto.pl

Na pierwszy miejscu znalazło się III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.

fot. Maciej Czarniak/trojmiasto.pl

Gdzie najlepiej i najefektywniej uczą licea w Trójmieście? Najlepsza trójka to według wskaźnika EWD III LO w Gdyni, Gdańskie Liceum Autonomiczne i III LO w Gdańsku. Dane dotyczące wskaźnika przyrostu wiedzy w ogólniakach, czyli tzw. Edukacyjnej Wartości Dodanej, w latach 2018-2020 opublikowała Centralna Komisja Edukacyjna. Ranking pokazuje, w których szkołach uczniowie robią największe postępy.EWD to wskaźnik efektywności nauczania w danej szkole, który pozwala zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Do jego wyliczenia wykorzystywane są dane egzaminacyjne dla trzech roczników maturzystów - tym razem pod lupę wzięto lata 2018-2020.

Czytaj też: Licea i technika w rankingu "Perspektyw". Kto najlepszy z Trójmiasta?

Wynik to efekt porównania wyników egzaminu maturalnego - czyli wyniku "na wyjściu" ze szkoły - z wynikami z egzaminu gimnazjalnego - czyli wynikami "na wejściu" do szkoły. Wskaźniki EWD służą do porównywania pracy dydaktycznej szkół.

Do publicznej wiadomości podaje się trzyletnie wskaźniki ze względu na większą rzetelność ich oszacowań zależną w dużej mierze od liczby danych. Poza tym wieloletnie wskaźniki egzaminacyjne są mniej narażone na losowe wahania niż jednoroczne i dzięki temu są bardziej rzetelną miarą wyników i efektywności nauczania poszczególnych szkół.

Zobacz zestawienie najlepszych pomorskich liceów i techników 2020 według rankingu PerspektywJak w zestawieniu wypadły trójmiejskie licea?Na pierwszy miejscu znalazło się III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Łącznie w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, geografia, chemia, biologia, informatyka) jak i humanistycznych (j. polski, historia, WOS) gdyńska "trójka" osiągnęła najwyższe wskaźniki EWD (zarówno w Trójmieście, jak i na Pomorzu.

- Bez wątpienia wartość EWD dla III LO w Gdyni byłaby jeszcze wyższa, gdyby w obliczeniach uwzględniano wyniki egzaminacyjne z języka angielskiego oraz innych języków obcych (w III LO nauczane są poza językiem angielskim także języki: francuski, hiszpański, niemiecki i rosyjski), a przede wszystkim gdyby uwzględniano wyniki matury międzynarodowej, do której przystępuje i znakomicie zdaje 25 proc. wszystkich absolwentów gdyńskiej "trójki" z każdego rocznika. W 2020 r. III LO w Gdyni ukończyło 218 absolwentów, z których 162 zdało wyśmienicie maturę krajową, a 56 znakomicie - maturę międzynarodową - mówi Wiesław Kosakowski - dyrektor III LO w Gdyni.
Na drugim miejscu znalazło się Gdańskie Liceum Autonomiczne, a na końcu podium gdańska "Topolówka", czyli III Liceum Ogólnokształcące.

W skali kraju wskaźnik EWD ma z definicji wartość równą zeru. Wskaźnik EWD dla liceum ogólnokształcącego mówi o tym, na ile wysokie czy niskie wyniki matury uzyskali jego absolwenci w porównaniu do uczniów o analogicznych wynikach na egzaminie gimnazjalnym. Podobnie wskaźnik EWD dla technikum pokazuje, na ile wysokie czy niskie wyniki matury uzyskali jego absolwenci w porównaniu do uczniów techników w Polsce przy statystycznej kontroli wyników na egzaminie gimnazjalnym.

Wartość dodatnia EWD wskazuje na ponadprzeciętną w skali kraju efektywność nauczania, wartość ujemna na niższą niż przeciętna efektywność.
Czy podczas wyboru szkoły kierujesz się rankingami?
42%

tak, ponieważ jest to gwarancja wysokiego poziomu nauczania

30%

przeglądałe(a)m rankingi jedynie z ciekawości

28%

nie, ponieważ nie wierzę w rzetelność tego rodzaju zestawień

zakończona

łącznie głosów: 572

ws