Ranking szkół: licea i technika z najlepszymi wynikami z matur

14 lipca 2015 (artykuł sprzed 5 lat)
Agata Rudnik
Najnowszy artukuł na ten temat

Łatwa matematyka na poprawkowej maturze

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku opublikowała wyniki matur, jakie uzyskali uczniowie w poszczególnych szkołach trójmiejskich. Przygotowaliśmy ranking techników i liceów, uwzględniając najwyższe średnie wyniki uczniów placówek publicznych i niepublicznych.W tym roku matura przebiegła w dwóch trybach - starym (dla absolwentów techników) i nowym (dla absolwentów liceów ogólnokształcących). To efekt przyjęcia nowej podstawy programowej.

Czytaj więcej: Maturę na Pomorzu zdało 73 proc. uczniów

Najlepsze technika w Trójmieście

Porównując wyniki egzaminów maturalnych w Gdańsku, z części pisemnej języka polskiego najlepiej wypadły szkoły: Technikum nr 4 - Zespół Szkół Łączności (średni wynik, jaki osiągnęli uczniowie to 61 proc.), Technikum nr 18 - 58 proc., technikum należące do Szkół Ekonomiczno-Handlowych - 57 proc., Technikum nr 3 - 57 proc. oraz Technikum nr 8 (również 57 proc.).

Szkoły te wyprzedziły gdyńskie technika (5 najlepszych wyników z języka polskiego to: Technikum Hotelarskie - 59 proc., Technikum Gastronomiczne - 56 proc., Technikum nr 4 - 55 proc., Technikum Transportowe - 55 proc. i technikum należące do Zespołu Szkół Ekologicznych - 52 proc.), a także placówki mieszczące się w Sopocie (Technikum Ekonomiczne - 66 proc., choć maturę zdawał tu 1 uczeń i Technikum nr 1 - Zespół Szkół Handlowych - 54 proc.).

Czytaj również: Najbardziej efektywne licea w Trójmieście

Najlepiej do egzaminu ustnego z języka ojczystego przygotowali się maturzyści następujących techników w Gdańsku: Technikum Budowlanego nr 5 - 69 proc., Technikum nr 3 - 64 proc., Technikum nr 8 - 62 proc., technikum należącego do Zespołu Szkół Zawodowych nr 9 - 61 proc., oraz technikum należącego do Zespołu Szkół Morskich - 60 proc. W Gdyni: Technikum Budowlanego - 74 proc., Technikum nr 3 - 74 proc., Technikum Transportowego - 73 proc., Technikum Elektronicznego nr 1 - 73 proc. i Technikum Hotelarskiego - 73 proc.; w Sopocie: Technikum nr 1 - Zespół Szkół Handlowych - 73 proc., 113 uczniów, Technikum Ekonomiczne - 60 proc.

Choć matematyka zwykle bywa postrachem uczniów, to najlepiej poradzili sobie z nią uczniowie techników w Gdańsku: Technikum nr 18 - średni wynik uczniów wyniósł 56 proc., Technikum nr 4 - Zespół Szkół Łączności - 54 proc., Technikum nr 8 - 53 proc., Technikum Budowlanego nr 5 - 49 proc., Technikum nr 13 - 47 proc. W Gdyni z matematyką najlepiej poradzili sobie uczniowie Technikum Budowlanego - 72 proc., Technikum Elektronicznego nr 1 - 61 proc., Technikum Transportowego - 54 proc. i Technikum Hotelarskiego - 50 proc. oraz w Sopocie: Technikum nr 1 - 46 proc.

Język angielski to przedmiot, z którego uczniowie zwykle we wszystkich szkołach uzyskują najwyższy średni wynik. W Gdańsku z części pisemnej najlepsze wyniki osiągnęli absolwenci: Technikum nr 4 - 81 proc., Technikum nr 13 - 77 proc., Technikum nr 18 - 77 proc., Technikum nr 3 - 75 proc., Technikum nr 8 - 69 proc. Wśród gdyńskich techników z częścią pisemną z j. angielskiego najmniej problemu mieli maturzyści: Technikum Elektronicznego nr 1 - 77 proc., Technikum Hotelarskiego - 74 proc., Technikum Gastronomicznego - 69 proc., Technikum Chłodniczego - 68 proc. oraz technikum należącego do Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych - 66 proc. W Sopocie zaś 115 maturzystów w Technikum nr 1 uzyskało średni wynik 72 proc., zaś uczeń zdający egzamin dojrzałości w Technikum Ekonomicznym zdobył 79 proc.

Najlepszymi praktycznymi umiejętnościami wykorzystania języka angielskiego w mowie wykazali się uczniowie następujących techników w Gdańsku: Technikum nr 13 - 71 proc., Technikum nr 18 - 71 proc., Technikum nr 7 ul. Czyżewskiego 31 - 67 proc., Technikum nr 3 - 65 proc. oraz Technikum nr 4 - Zespół Szkół Łączności - 60 proc.; w Gdyni: Technikum należące do Zespołu Szkół Ekologicznych - 65 proc., Technikum Hotelarskiego - 67 proc., Technikum nr 4 - 63 proc., Technikum Budowlanego - 61 proc. i Technikum Gastronomicznego - 58 proc., a w Sopocie Technikum nr 1 - 52 proc. (w Technikum Ekonomicznym maturzysta uzyskał - 30 proc.).

Z liceów gdyńskich znów najlepsza "Trójka"

Najwyższe średnie wyniki z matury uzyskali w Gdyni absolwenci III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP (część pisemna: j. polski - 80 proc., matematyka - 89 proc., j. angielski - 97 proc., część ustna: j. polski - 83 proc., j. angielski - 93 proc.). Co ciekawe, "Trójkę" pod względem średnich wyników z części ustnej z języka polskiego wyprzedziły szkoły: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II - 92 proc., 46 osób, I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza - 85 proc. oraz XIII Liceum Ogólnokształcące ul. Płk. Dąbka 207 - 85 proc.

Wśród gdyńskich szkół publicznych prym z części pisemnej z języka polskiego poza III LO wiodą: VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego - 78 proc., XIV Liceum Ogólnokształcące - 74 proc., Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, Plac Św. Andrzeja 2 - 73 proc. i I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza ul. Narcyzowa 6 - 71 proc. Z części ustnej zaś poza wymienionymi wcześniej szkołami w pierwszej 5-tce znalazło się również VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego, uzyskując średni wynik 77 proc.

Egzamin dojrzałości z matematyki do łatwych nie należy, a najwyższe średnie wyniki z tego przedmiotu uzyskali w Gdyni uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP - 89 proc., VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego - 87 proc., Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II - 83 proc., I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Zasłużonych Ludzi Morza oraz X Liceum Ogólnokształcącego im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej - 70 proc..

Choć w Gdyni najwyższy średni wynik z języka angielskiego (zarówno z części pisemnej, jak i ustnej) osiągnęli uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego, to wysoko w rankingu plasują się również: VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego - (cz. pisemna: 96 proc., cz. ustna: 85 proc.), I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza (cz. pisemna: 95 proc., cz. ustna: 88 proc.), Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II (cz. pisemna: 95 proc., cz. ustna: 90 proc.), II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza (cz. pisemna: 91 proc., cz. ustna: 86 proc.) oraz X Liceum Ogólnokształcące im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej (cz. pisemna: 91 proc., cz. ustna: 86 proc.).

Zacięta walka na gdańskim podium, Sopot pozostaje w tyle

O tytuł najlepszego liceum w Gdańsku walczą ze sobą: V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego (cz. pisemna: j. angielski - 97 proc., j. polski - 74 proc., cz. ustna: j. angielski - 90 proc. j. polski - 82 proc.), II Liceum Ogólnokształcące (cz. pisemna: j. angielski - 96 proc., j. polski - 76 proc., cz. ustna: j. angielski - 91 proc., j. polski - 72 proc.), III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte (cz. pisemna: j. angielski - 96 proc., j. polski - 78 proc., cz. ustna: j. angielski - 96 proc., j. polski - 84 proc.), I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika oraz VIII Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Narodowej (cz. pisemna: j. angielski - 93 proc., j. polski - 76 proc., cz. ustna - j. polski - 71 proc.).

Wysokie lokaty w rankingu zajmują również: XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta z wysokim wynikiem z j. polskiego z cz. pisemnej - 77 proc. i z cz. ustnej - 71 proc. oraz XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha (wysoki wynik z języka angielskiego - cz. ustna - 84 proc.) oraz XIX Liceum Ogólnokształcące im. Mariana Mokwy (wysoki wynik z języka angielskiego - cz. ustna - 82 proc.).

Z matematyką najmniejszy problem mieli absolwenci liceów: V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego - 82 proc., I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika - 78 proc., III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte - 78 proc., 144 osób, II Liceum Ogólnokształcącego - 77 proc., VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Narodowej - 76 proc. oraz XX Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta ul. Dobrowolskiego 6 - 76 proc. Jak widać, najbardziej zacięty bój o tytuł szkoły z najlepszym średnim wynikiem uzyskanym przez maturzystów w Gdańsku toczą ze sobą V LO, III LO, I LO oraz II LO.

W Sopocie uczniowie zdawali nową maturę w 4 szkołach publicznych. Wśród nich najwyżej uplasowało się II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego (średnie wyniki w części pisemnej: j. angielski - 94 proc., j. polski - 77 proc., matematyka - 67 proc., w części ustnej: j. angielski - 78 proc., j. polski: 67 proc.), uzyskując jednak niższe wyniki w porównaniu z najlepszymi placówkami w Gdańsku i Gdyni.

Słabsze wyniki w szkołach niepublicznych

Choć szkoły niepubliczne świetnie wypadają w rankingach szkół podstawowych, a także w rankingach szkół gimnazjalnych, to jednak nie mogą pochwalić się wysokimi wynikami z egzaminu dojrzałości (w rankingu uwzględniliśmy szkoły dla młodzieży uczącej się w trybie dziennym). Wysokie i bardzo satysfakcjonujące rezultaty w Trójmieście osiągnęły w Gdańsku Gdańskie Liceum Autonomiczne (absolwenci GLA zdobyli bardzo wysoki wynik z matury z j. polskiego na poziomie podstawowym, 83 proc. i znaleźli się w czołówce w wynikach z j. angielskiego), Akademickie Liceum Ogólnokształcące Lingwista i Gdańskie Liceum Ogólnokształcące.

Spośród gdyńskich placówek niepublicznych, tylko dwie wyróżniają się na tle pozostałych i są to Ogólnokształcące Liceum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki i Gdyńskie Liceum Autorskie STO.

W Sopocie istnieje jedna szkoła niepubliczna i jest to Sopocka Akademia Tenisowa - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, która osiągnęła dość wysokie wyniki zarówno z części pisemnej (j. angielski - 89 proc., j. polski - 63 proc., matematyka - 46 proc.), jak i części ustnej egzaminu dojrzałości (j. angielski - 82 proc., j. polski - 67 proc.).
Liceum czy technikum?
21%

jasne że liceum - szybciej można zdać maturę i iść na studia

15%

raczej liceum, technikum kojarzy mi się z niższym poziomem

35%

bardziej technikum, poza maturą zdobywa się też przygotowanie do zawodu

29%

tylko technikum - konkretna szkoła, która pozwala od razu wejść na rynek pracy

zakończona

łącznie głosów: 347