Rozpoczynają się rekrutacje na trójmiejskie uczelnie

18 maja 2016 (artykuł sprzed 4 lat)
Piotr Kallalas

Licencjackie, inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, szkolenia e-learningowe, w różnych trybach i stopniach. Uczelnie co roku zwiększają swoją ofertę. Sprawdziliśmy, co nowego przygotowały dla studentów od nowego roku akademickiego.O studenta walczą zarówno uczelnie publiczne jak i niepubliczne. Sprawdźcie, co przygotowały one dla swoich kandydatów w nowym roku akademickim.

Czytaj również: Technologie kosmiczne i satelitarne. Nowe kierunki w Trójmieście

Co nowego na uczelniach publicznych?

Rekrutację rozpoczął właśnie Uniwersytet Gdański, który oferuje studentom 74 kierunki, w obrębie których ma być otwartych 220 specjalności. Wśród najnowszych są takie specjalności, jak przetwarzanie języka naturalnego na kierunku filologia angielska (II stopień), psychoseksuologia na kierunku psychologia, aplikacje informatyczne w biznesie na kierunku informatyka i ekonometria oraz w języku angielskim financial analyst na kierunku finanse i rachunkowość. Dodatkowo powstanie nowy, samodzielny kierunek biznes chemiczny.

- Nowy kierunek został zainspirowany przez pracodawców z branży chemicznej, współpracujących z Uniwersytetem Gdańskim w ramach Rady Konsultacyjnej Wydziału Chemii UG. Studia przygotowują kadrę inżyniersko-menadżerską dla branży chemicznej, zarówno w dużych zakładach wytwórczych (sektor chemiczny, petrochemiczny, farmaceutyczny, agrochemiczny, spożywczy) oraz małych i średnich przedsiębiorstwach (produkcja kosmetyków, środków czystości, środków ochrony roślin, przetwórstwo metali, odpadów i innych) - mówi dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy UG.
Rekrutacja na studia Politechniki Gdańskiej trwa od tygodnia, a kandydaci trybu stacjonarnego mają czas do 11 lipca, by rejestrować się na stronie internetowej uczelni (z wyłączeniem kandydatów na architekturę, którzy mają czas do 1 czerwca). Następnie przyjdzie czas na składanie dokumentów. Wyniki zostaną ogłoszone pod koniec lipca.

Uczelnia jest gotowa w tym roku przyjąć niespełna 5 tys. nowych studentów. Prawdopodobnie tak jak w roku ubiegłym do grona najpopularniejszych kierunków będzie należeć gospodarka przestrzenna na Wydziale Architektury. Wtedy to o jedno miejsce starało się aż 18 osób.

- Osoby ubiegające się o status studenta Politechniki Gdańskiej mają do wyboru 43 możliwości, w tym jeden nowy kierunek - ekonomię realizowaną na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. Absolwenci tego kierunku sprawdzą się jako analitycy ekonomiczni i doradcy inwestycyjni - mówi Ewa Lach z Działu Promocji PG.
Na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku rejestracja rozpocznie się 2 czerwca. Uczelnia zaprasza do studiowania na jednym z trzech wydziałów: Wychowania Fizycznego, Turystyki i Rekreacji oraz Rehabilitacji i Kinezjologii. Studenci mają do wyboru takie kierunki, jak turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, fizjoterapia, terapia zajęciowa i sport.

Już niebawem starania o indeks rozpoczną też kandydaci na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W ofercie są zarówno studia jednolite, 5-letnie, jak malarstwo czy rzeźba, jak i dwustopniowe, w tym między innymi grafika i wzornictwo.

- Rekrutacje odbędą się w terminie od 20 czerwca do 5 lipca. Obowiązuje u nas Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Zapisy uruchomione zostaną 1 czerwca 2016 roku - informuje Agnieszka Nawrot, kierownik Działu Organizacji Toku Studiów ASP.
W tym roku Gdański Uniwersytet Medyczny otwiera dwa nowe kierunki. Psychologia zdrowia - pierwszy tego typu kierunek prowadzony na uczelni medycznej w Polsce. 5-letni tryb studiów skończy się uzyskaniem tytułu magistra. Drugi, nowy kierunek to dietetyka dla studentów English Division. Łącznie kandydaci na uczelni mają możliwość rekrutacji na 17 kierunków, w tym trzech prowadzonych w języku angielskim.

- Rejestracja na studia w GUMed odbywa się w formie elektronicznej. Na większość oferowanych przez GUMed kierunków rejestracja rozpoczęła się 2 maja. I lista rankingowa na jednolite studia magisterskie zostanie opublikowana 14 lipca, a na studia I stopnia 26 lipca - informuje Natalia Wosiek, rzecznik prasowy GUM-ed.
Tylko tu można studiować na interdyscyplinarnym kierunku zdrowie środowiskowe (już na pierwszym roku studiów przewidziane są stypendia naukowe).

Akademia Muzyczna w Gdańsku również zaprasza kandydatów w swoje szeregi. Proces rekrutacji obejmuje składanie dokumentów oraz sprawdzenie predyspozycji zawodowych i artystycznych w formie egzaminów konkursowych. Egzaminy wstępne będą odbywać się od 20.06.2016 r. do 26.06.2016 r. Wśród nowości znaleźć możemy studia II stopnia na specjalności musical.

W Gdyni swoją ofertę rozbudowała Akademia Morska. Od października będzie można studiować nowe specjalności, wśród nich: eksploatacja systemów transportowych na Wydziale Nawigacyjnym i maritime economics and logistics w języku angielskim na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Powstanie także pięć nowych specjalności na kierunku innowacyjna gospodarka (II stopnia). W semestrze letnim ma zostać utworzony międzyuczelniany kierunek technologie kosmiczne i satelitarne przy współpracy z Politechniką Gdańską i Akademią Marynarki Wojennej.

- Akademia Morska w Gdyni przygotowała ofertę edukacyjną dla tegorocznych kandydatów studiów stacjonarnych na 4 wydziałach, 8 kierunkach i 41 specjalnościach. Tradycyjnie już od kilku lat obserwujemy olbrzymie zainteresowanie studiami na Wydziale Nawigacyjnym, kierunkiem nawigacja (5,5 osoby na miejsce) i kierunkiem transport (7,5 osoby na miejsce) - mówi Tomasz Dęgórski, rzecznik prasowy AM w Gdyni.
Rekrutacja elektroniczna trwa od 2 maja, natomiast do 25 lipca będzie można składać oryginały świadectw dojrzałości.

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni w ciągu ostatnich lat uruchomiła cztery nowe kierunki i są to jedyne tego typu kursy w Polsce. Należy do nich bezpieczeństwo morskie państwa, wojsko w systemie służb publicznych, systemy informacyjne w bezpieczeństwie i marynistyka. Rekrutacja podstawowa na studia cywilne dla wszystkich czterech wydziałów uczelni rozpocznie się 6 czerwca. Początek sierpnia to okres składania niezbędnych dokumentów, natomiast wyniki zostaną ogłoszone 12 sierpnia.


Uczelnie niepubliczne walczą o studenta


Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku przygotowuje się do otwarcia international tourism management - studiów II stopnia, prowadzonych w języku angielskim oraz studiów podyplomowych - zarządzanie przemysłem spotkań na rynkach międzynarodowych.

- Nie ma egzaminu wstępnego, a o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń aż do wyczerpania limitu przyjęć. Można rekrutować sę osobiście jak i online - informuje Joanna Pietrzak z Biura Rektora WSTiH.
Na WSTIH największą popularnością cieszą się takie kierunki, jak zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii czy międzynarodowy biznes turystyczny, a także turystyka uzdrowiskowa.

Rekrutacja na Wyższą Szkołę Zarządzania w Gdańsku trwa i zakończy się nie później niż do 15 września i tu również decydować będzie kolejność zgłoszeń. Można zapisywać się na pięć kierunków licencjackich w tym: dietetykę, administrację, fizjoterapię, kosmetologię i zarządzanie oraz jeden kierunek inżynierski - informatykę.

- Na kierunku zarządzanie oferujemy nową specjalność zawodową - doradztwo biznesowe. Na studiach podyplomowych zapraszamy na nowe kierunki: bezpieczeństwo żywności i HR menadżer - mówi Aleksandra Budzisz, specjalista ds. promocji i rekrutacji WSZ w Gdańsku.
Wyższa Szkoła Bankowa
w Gdańsku funkcjonuje już od 18 lat i obecnie uczy się tu 10 tys. studentów. Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki związane z finansami, bezpieczeństwem i logistyką.

- Rekrutacja rozpoczęła się w kwietniu i potrwa do października. Warto jednak zapisać się na studia wcześniej, gdyż to gwarantuje brak opłaty wpisowej i większe zniżki w czesnym - informuje Barbara Sołyga, kierownik zespołu ds. marketingu i PR z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
rekrutacje rozpoczęła w maju. Można zgłosić się tu zarówno osobiście, jak i drogą elektroniczną. Na tej uczelni największe sukcesy, jeśli chodzi o zainteresowanie, odnosi edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na pedagogice.

- Wśród nowości znajduje się pedagogika zdrowia z dietetyką, dostępna na studiach licencjackich, jak również magisterskich. Inna nowość w ofercie to biznes wielokulturowy - mówi Kryspin Kichler, specjalista ds. promocji i reklamy w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej.
W roku akademickim 2016/2017 Ateneum Szkoła Wyższa będzie mogła pochwalić się nowym kierunkiem business and languages, który będzie prowadzony na międzyuczelnianym wydziale. Jest to pierwszy tego typu kierunek w Polsce, który został otwarty z myślą o sektorze nowoczesnych usług biznesowych z dużym naciskiem na rozwój języka.

- Rekrutacja na studia już się rozpoczęła i będzie trwała do momentu rozpoczęcia się zajęć na danym kierunku. Kandydaci mogą się rejestrować poprzez formularz rekrutacyjny na stronie internetowej uczelni, a następnie muszą dostarczyć dokumenty do biura rekrutacji - informuje Katarzyna Krawczyńska, specjalista ds. marketingu ze Ateneum Szkoły Wyższej.
Wspomniany, innowacyjny kierunek business and languages, będzie prowadzony właśnie we współpracy z Sopocką Szkołą Wyższą, która specjalizuje się szczególnie w naukach związanych z finansami. To właśnie na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym stale powiększa się liczba kandydatów, co jest związane z dużymi możliwościami zatrudnienia.

- Sopocka Szkoła Wyższa jako jedyna uczelnia niepubliczna w Polsce Północnej uzyskała akredytację ACCA studiów II stopnia i studiów podyplomowych na kierunku finanse i rachunkowość. Studia trwają cztery semestry - mówi Sylwia Broda, specjalista ds. marketingu i PR z Sopockiej Szkoły Wyższej.
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 rozpoczęła się 4 maja i potrwa do 30 września br.

W Uniwersytecie SWPS w Sopocie rekrutacja ruszyła już 15 kwietnia. W tym roku wśród nowości znajdziemy psychoseksuologię w trybie niestacjonarnym oraz psychokryminalistykę w obu trybach.

- Studia z psychoseksuologii kształcić będą kadry odpowiedzialne m.in. za edukację seksualną i doradztwo seksuologiczne. To interdyscyplinarny kierunek, który łączy elementy z różnych dziedzin psychologii oraz seksuologii. Dzięki temu absolwenci będą przygotowani do pracy edukacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Studia z psychokryminalistyki to nowa specjalność w obrębie studiów psychologii. Jej celem jest rozszerzenie ogólnej wiedzy psychologicznej o elementy dotyczące osobowości sprawców przestępstw i społecznych uwarunkowań przestępczości - informuje Marta Komor, rzecznik prasowy z Uniwersytetu SWPS.
Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie w tym roku oferuje takie kierunki jak turystyka i rekreacja oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, w których obrębie mamy do dyspozycji szereg specjalności, w tym turystykę międzynarodową czy hotelarstwo, wellness i spa.

W Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w procesie rekrutacji ważna jest kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy kandydaci chcą poprawić maturę, mogą wypełnić odpowiedni formularz i następnie dostarczyć wymagane dokumenty w późniejszym trybie. Wśród najpopularniejszych kierunków od lat widnieje prawo, management i administracja, a także bezpieczeństwo wewnętrzne. A jak będzie w zbliżającym się roku akademickim?

- Dla kandydatów na studia I i II stopnia przygotowaliśmy nowoczesne kierunki, jak studia menedżersko-prawne, ale także cieszące się zainteresowaniem studia na kierunkach: prawo, administracja, finanse, bezpieczeństwo, zarządzanie, logistyka i kryminologia - mówi Blanka Gniewkowska, specjalista ds. marketingu z WSAiB w Gdyni.

Wiadomości związane z procesem rekrutacji są dostępne na stronach internetowych uczelni, przy czym wielkość opłaty rekrutacyjnej nie we wszystkich jednostkach już została określona.
Jak oceniasz nowości przygotowane przez uczelnie?
20%

świetnie, idziemy w dobrym kierunku

53%

żadna rewelacja

27%

źle, uczelnie nie nadążają za potrzebami kandydatów

zakończona

łącznie głosów: 93