Rodzice, nauczyciele i radni zdecydowali o lokalizacji SP 26 w Gdyni

18 września 2020, 15:30
ws

Wszystko wskazuje na to, że Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni będzie funkcjonować przy ul. Tatrzańskiej 40. Od kilku miesięcy trwały rozmowy urzędników z rodzicami uczniów, nauczycielami i mieszkańcami dzielnicy Działki Leśne. Uchwała w tej sprawie ma zostać złożona podczas październikowej sesji Rady Miasta.Od kilku miesięcy trwały rozmowy na temat zmian w sieci gdyńskich szkół. Dużo kontrowersji wzbudzała m.in. przyszłość Szkoły Podstawowej nr 26. Placówka funkcjonuje w dwóch lokalizacjach: przy ul. Wolności 25Mapka oraz Tatrzańskiej 40Mapka - jeszcze w 2019 r. samorząd Gdyni zaprosił społeczność szkoły do konsultacji na temat możliwych kierunków zmian w strukturze szkoły.

Teraz konsultacje w sprawie wyboru docelowej lokalizacji Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni zmierzają do końca. Po Radzie Dzielnicy Działki Leśne, Samorządzie Uczniowskim i Radzie Rodziców swoją opinię przekazali nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Spośród 51 głosujących nauczycieli 31 poparło wybór ul. Tatrzańskiej 40 jako docelowej lokalizacji szkoły, a 20 osób obiekt przy ul. Wolności 25. Swoją opinię wyrazili także pracownicy administracji i obsługi placówki. Aż 19 z 27 osób wskazało ul. Tatrzańską, a siedem osób ul. Wolności. Jeden głos był nieważny.

Czytaj też: Szkoła dla dzieci z autyzmem w Gdyni z nową siedzibą

Wcześniej obiekt przy ul. Tatrzańskiej 40 wskazały również Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz Rada Dzielnicy Działki Leśne.

- Ideą prowadzenia konsultacji jest pozyskanie opinii różnych osób na temat planowanych rozwiązań. Od samego początku nie mieliśmy wątpliwości, że włączenie w proces decyzyjny mieszkańców dzielnicy, rodziców, nauczycieli, kadry szkoły, jak i samych uczniów to konieczność, by decyzja była najlepsza, nawet jeżeli miały temu towarzyszyć duże emocje. Zbliżamy się do końca procesu konsultacji wyznaczonego do 30 września i decyzja może być już tylko jedna. Zgodnie z moją deklaracją podczas październikowej Rady Miasta Gdyni złożę projekt uchwały o wyborze lokalizacji przy ul.Tatrzańskiej 40 - mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.
Czytaj też: Radni Gdyni poparli reorganizację sieci szkół

Analizowane były trzy warianty dotyczące funkcjonowania szkoły. Pierwszy zakładał utrzymanie szkoły w dwóch budynkach. Rozwiązanie to zostało odrzucone przez niemalże wszystkie osoby zaangażowane w dotychczasowy proces konsultacji. Drugi wariant zakładał zlokalizowanie placówki przy ul. Wolności 25, a trzeci lokalizację przy ul. Tatrzańskiej 40.

Realizacja podjętych ustaleń będzie miała miejsce w perspektywie około pięciu lat.
Czym przede wszystkim kierujesz się, wybierając pierwszą szkołę dla dziecka?
58%

lokalizacją

32%

poziomem nauczania

1%

liczbą zajęć dodatkowych

1%

dostępem do świetlicy

2%

wielkością klas

6%

innymi powodami

zakończona

łącznie głosów: 413

ws