Są wyniki egzaminów ósmoklasistów. Jak wypadły na Pomorzu?

31 lipca 2020 (artykuł sprzed 1 roku)
Wioleta Stolarska

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku opublikowała wyniki egzaminów ósmoklasisty, do których uczniowie przystąpili w czerwcu i lipcu tego roku. Uczniowie z Trójmiasta najlepiej poradzili sobie z egzaminem z języka angielskiego, najwięcej trudności sprawił im egzamin z matematyki. Z kolei w skali całego województwa pomorskiego najwyższą średnią zdobytych punktów przyniosły zadania z języka polskiego, najniższą zaś z matematyki. Teraz przed absolwentami ostatni etap rekrutacji do szkół średnich.W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa egzaminy ósmoklasisty zostały przesunięte. Sprawdziany odbywały się od 16 do 18 czerwca - to niemal dwa miesiące później niż pierwotnie zaplanowany termin - 21-23 kwietnia. Tegoroczny egzamin ósmoklasisty to drugi taki egzamin po reformie edukacji.

Czytaj też: Przypominamy progi punktowe z trójmiejskich liceów

Liczba uczniów przystępujących w woj. pomorskim do egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym 2020. Więcej zdjęć (11)

Liczba uczniów przystępujących w woj. pomorskim do egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym 2020.

mat. OKE Gdańsk

Liczba uczniów przystępujących w woj. pomorskim do egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym 2020.

mat. OKE Gdańsk

Najlepsze wyniki z angielskiego w Trójmieście, z polskiego na PomorzuW Gdańsku do egzaminów przystąpiło 3682 uczniów, w Gdyni - 1814, a w Sopocie - 228. W całym województwie do egzaminów przystąpiło 69 065 uczniów.

Średni wynik z egzaminu z języka polskiego, jaki osiągnęli ósmoklasiści: w Gdańsku to 64,57 proc., w Gdyni to 65,05 proc., w Sopocie to 67,32 proc.

Średni wynik z egzaminu z matematyki, jaki ósmoklasiści osiągnęli: w Gdańsku to 54,03 proc., w Gdyni to 55,66 proc., w Sopocie to 61,83 proc.

Średni wynik z egzaminu z języka angielskiego, jaki ósmoklasiści osiągnęli: w Gdańsku to 66,64 proc., w Gdyni to 67,05 proc., w Sopocie to 73,54 proc.

- Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania zawartych w nim informacji. Na teście z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością odczytywania, interpretowania i przetwarzania danych przedstawionych w tekście i na diagramie oraz ich wykorzystaniem w sytuacji praktycznej. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści rozwiązujący zadania z języka angielskiego najlepiej poradzili sobie z zadaniami otwartymi sprawdzającymi znajdowanie określonych informacji w tekście pisanym - informuje Irena Łaguna, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.
Jak dodaje, egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. I tak: z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie z zakresu kształcenia językowego, sprawdzające znajomość gramatyki. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte, w którym uczniowie na podstawie informacji zawartej w zadaniu musieli przedstawić uzasadnienie tezy dotyczącej podanego wielokąta. W przypadku języka angielskiego i niemieckiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość funkcji językowych oraz znajomość środków językowych.

W województwie pomorskim za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 58 proc. punktów możliwych do zdobycia. Z kolei za rozwiązanie zadań z matematyki ósmoklasiści uzyskali średnio 45 proc. punktów. Rozwiązanie zadań z języka angielskiego w woj. pomorskim przyniosło uczniom średnio 54 proc. punktów.

Jak odebrać zaświadczenie i wyniki?Już od godz. 10 uczniowie mogą sprawdzać wyniki z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU. Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klas ósmych otrzymali od dyrektora szkoły.

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu absolwentowi szkoły podstawowej 31 lipca br. w sposób określony przez dyrektora szkoły, którą dany absolwent ukończył.

Po otrzymaniu zaświadczenia uczniowie mają czas do 4 sierpnia br. do godz. 15 na uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje.

Terminy w tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Więcej zdjęć (11)

Terminy w tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

graf. trojmiasto.pl

Terminy w tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

graf. trojmiasto.pl

Szkoły średnie w Trójmieście


Od 2021 r. cztery egzaminyW obecnej formie - trzy dni, trzy egzaminy - egzamin będzie przeprowadzony tylko do 2021 r. W 2022 r. egzamin będzie trwał cztery dni - uczniowie będą zdawali także z przedmiotu do wyboru (biologii, chemii, fizyki, geografii albo historii).

Wyniki egzaminów ósmoklasistów 2021. Jak poszło uczniom z Trójmiasta?